Оприлюднено 07.10.2013

ЗМІНИ до Умов проведення державної грошової тиражної лотереї бінго «ТІП» 

Оприлюднено 25.11.2013

ЗМІНИ до Умов проведення державної грошової тиражної лотереї бінго «ТІП»  

Оприлюднено 11.03.2014

ЗМІНИ до Умов проведення державної грошової тиражної лотереї бінго «ТІП»   УМОВИ

ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ГРОШОВОЇ ТИРАЖНОЇ ЛОТЕРЕЇ БІНГО

«ТІП»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Лотерея «ТІП» (далі - лотерея) є державною грошовою тиражною лотереєю бінго, що проводиться Товариством з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» (далі - оператор) з метою здійснення відрахувань на благодійну допомогу, включаючи підтримку розвитку фізичної культури, спорту та спорту інвалідів в Україні.

Місцезнаходження оператора: 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 50-а. Код за ЄДРПОУ 30109292.

При проведенні лотереї використовується електронна система прийняття ставок (далі – електронна система).

Прийняття ставок у лотерею здійснюється виключно на добровільних засадах.

1.2. Гравцем у лотерею може бути фізична особа, яка досягла 18 років та за власним бажанням, самостійно і добровільно сплатила ставку (ставки) розповсюджувачу лотереї. При здійсненні ставки з використанням мережі Інтернет та/або мобільного зв'язку фізична особа зобов'язана підтвердити, що вона досягла 18-річного віку, в протилежному випадку їй може бути відмовлено у прийнятті ставки.

1.3. Розповсюджувачам виплачується винагорода, розмір якої визначає оператор відповідно до укладених з ними договорів про розповсюдження державних лотерей.

1.4. Витрати на проведення лотереї визначаються відповідно до запланованого кошторису доходів і витрат, що визначений в додатку 1 до цих Умов.

1.5. Білети лотереї можуть розповсюджуватись через термінали електронної системи прийняття ставок, розміщені у пунктах розповсюдження, а також через термінали самообслуговування, через мережу Інтернет та/або через мережу мобільного зв’язку, в інший спосіб, не заборонений законодавством, зокрема, через pos-термінали. У будь-якому випадку, факт реалізації (розповсюдження) білета лотереї (включаючи ігровий варіант, що зазначений на білеті лотереї) реєструється в електронній системі.

У разі розповсюдження білетів через мережу Інтернет, оператор розміщує на власному веб-сайті інформацію щодо адреси веб-сайту (-ів), на якому (их) можна придбати білети лотереї. Оператор на власному веб-сайті розміщує також інформацію про початок розповсюдження білетів лотереї через мережу Інтернет, через мережу мобільного зв’язку або через термінали самообслуговування.

Прийняття ставок у лотерею може здійснюватись у спосіб/способи, у тому числі з використанням електронних платіжних систем, що не суперечить/суперечать чинному законодавству.

1.6. Білет лотереї, який роздруковується терміналом електронної системи (окрім терміналу самообслуговування) має такі ступені захисту: використання спеціального термопаперу, який виключає можливість фальсифікації; мікродрук у вигляді захисної сітки; невидимі знаки, що проявляються під ультрафіолетовим промінням; фірмова вертикальна смуга з написом з обох країв білета; контрольний номер білета лотереї, за яким відбувається ідентифікація виграшності білета; перевірочний штрих-код.

Білет лотереї, який роздруковується терміналом самообслуговування, має такі ступені захисту: контрольний номер білета лотереї, за яким відбувається ідентифікація виграшності білета, перевірочний штрих-код тощо.

Білет лотереї, придбаний через мережу Інтернет або через мережу мобільного зв’язку, (білет в електронній формі) має такі ступені захисту: контрольний номер білета лотереї, за яким відбувається ідентифікація виграшності білета; електронний підпис.

1.7. Придбання гравцем білету лотереї є укладенням між гравцем та оператором публічного договору на умовах, що визначені цими Умовами в редакції, чинній на дату проведення розіграшу того тиражу лотереї, на який було зареєстровано придбаний гравцем білет лотереї.

За одним виграшним білетом лотереї може бути лише один переможець.

1.8. Період часу, протягом якого приймаються ставки на певний тираж лотереї, визначається оператором.

1.9. Розіграші тиражів лотереї проводяться щотижня (не менше одного разу на тиждень)  в час, що встановлюється оператором. Оператор забезпечує трансляцію розіграшів тиражів лотереї відповідно до вимог законодавства.

Місце проведення розіграшів тиражів лотереї – м. Київ, бул. Івана Лепсе, 8.»

1.10. Переможцями в лотереї вважаються гравці, в білетах яких, відповідно до цих Умов, співпав (повністю або частково) ігровий варіант з результатами розіграшу тиражу (з виграшною ігровою комбінацією).

ІІ. ОПИС БІЛЕТА ЛОТЕРЕЇ

2.1. На кожному білеті лотереї розміщується наступна інформація: номер білета; контрольний номер, за яким відбувається ідентифікація виграшності білета лотереї; дата  проведення розіграшу тиражу лотереї, в якому білет приймає участь; номер тиражу лотереї, в якому білет приймає участь; ігровий варіант; вартість білета; інша інформація, що визначена оператором. Макет білета лотереї наведено в додатку 2 до цих Умов.».

2.2. Білет лотереї, який роздруковується терміналом електронної системи прийняття ставок, крім зазначеної вище інформації, містить перевірочний штрих-код.

ІІІ. ПРАВИЛА ГРИ І ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

3.1. На білеті лотереї зазначається ігровий варіант або, за бажанням гравця, кілька ігрових варіантів відповідно до п. 3.2 цих Умов. Один ігровий варіант являє собою комбінацію горизонтально розташованих один за одним шести однозначних чисел із діапазону чисел від 0 до 9 включно, які в одному ігровому варіанті можуть повторюватись два або більше разів.

3.2. На одному білеті лотереї може зазначатись від 1 до 10 включно ігрових варіантів. Конкретна кількість ігрових варіантів, що має бути зазначена на білеті лотереї, визначається гравцем під час придбання білета лотереї. Ігровий варіант, який зазначається на білеті лотереї при придбанні його гравцем, визначається електронною системою довільно.

Білети лотереї беруть участь у розіграші тиражу, на який вони були придбані (зареєстровані в електронній системі), всіма ігровими варіантами і кожний з цих ігрових варіантів може бути виграшним.

3.3. Учасниками розіграшу певного тиражу лотереї є всі гравці в лотерею, які придбали на цей тираж лотереї білет лотереї з будь-якою, передбаченою п. 3.2 цих Умов, кількістю ігрових варіантів.

3.4. Вартість однієї ставки (за один ігровий варіант) становить 1 грн. У разі обумовлення гравцем, при придбанні білета лотереї, зазначення на білеті двох або більше ігрових варіантів відповідно до п. 3.2 цих Умов, вартість білета лотереї визначається за формулою:

грн. x N,

де S – вартість білету лотереї;

  N – кількість ігрових варіантів, зазначених за бажанням гравця на білеті лотереї.

3.5. Розіграш тиражу лотереї проводиться в присутності тиражної комісії, до складу якої входять представник центрального органу виконавчої влади та представники громадськості. Персональний склад тиражної комісії визначається оператором.

Тиражна комісія має право перевіряти технічний стан обладнання, за допомогою якого здійснюватиметься розіграш тиражу лотереї, шляхом його контрольного запуску або в інший спосіб, визначений тиражною комісією. Обраний тиражною комісією спосіб перевірки технічного стану обладнання, за допомогою якого здійснюватиметься розіграш тиражу лотереї, повинен виключати можливість його впливу на справність такого обладнання та своєчасність проведення розіграшу тиражу лотереї.

Тиражна комісія має право втручатися у хід розіграшу тиражу лотереї у випадку порушення цих Умов.

Результати проведення розіграшу тиражу лотереї, а також результати перевірки технічного стану обладнання, за допомогою якого здійснюватиметься розіграш тиражу лотереї, фіксуються тиражною комісією у відповідних протоколах.

3.6. Розігрування тиражу лотереї проводиться виключно за принципом випадковості.

3.7. Розігрування тиражу лотереї здійснюється за допомогою шести лототронів (крім випадку, передбаченого в п. 3.8 цих Умов), в кожному з яких знаходиться по десять кульок з нанесеними на них номерами від 0 до 9 включно. Кульки, розміщені в лототронах, повітряно-механічним шляхом перемішуються та, за принципом випадковості, з кожного лототрону вилучається (випадає) по одній кульці. Номери кульок, які випали із шести лототронів під час проведення розіграшу тиражу лотереї (окрім випадку, передбаченого в п. 3.8 цих Умов), становлять виграшну ігрову комбінацію. При цьому, номер кульки, що випала із першого лототрону, відповідає першому числу виграшної ігрової комбінації; номер кульки, що випала з другого лототрону, відповідає другому числу (з початку) виграшної ігрової комбінації; номер кульки, яка випала з третього лототрону, відповідає третьому числу (з початку) виграшної ігрової комбінації; номер кульки, яка випала з четвертого лототрону, відповідає четвертому числу (з початку) виграшної ігрової комбінації; номер кульки, яка випала з п’ятого лототрону, відповідає п’ятому числу (з початку) виграшної ігрової комбінації; номер кульки, яка випала з шостого лототрону, відповідає шостому числу (з початку) виграшної ігрової комбінації.

3.8. У разі виходу з ладу будь-якого із шести лототронів під час проведення розіграшу тиражу або перед його початком, визначення відповідної за порядком цифри виграшної ігрової комбінації (цифри виграшної ігрової комбінації, яка повинна була бути визначена за допомогою лототрону, що вийшов з ладу) здійснюється за допомогою ігрового мішка, виготовленого з непрозорої тканини, та додаткового комплекту кульок. Кульки (із додаткового комплекту кульок) закладаються до ігрового мішка тиражною комісією. Вилучення кульки із ігрового мішка здійснюється представником тиражної комісії. Після виймання кульки з ігрового мішка, її номер оголошується, кулька поміщається у спеціальну касету, а її зображення транслюється таким чином, щоб гравці мали можливість побачити її номер без додаткових зусиль.

Номер кульки, що була вилучена представником тиражної комісії із ігрового мішка, становить число виграшної ігрової комбінації, порядковий номер якого (числа) у виграшній ігровій комбінації відповідає номеру лототрону, що вийшов із ладу.

3.9. Тиражне обладнання, а також комплекти тиражних кульок в окремих футлярах, в період між проведенням розіграшів тиражів, зберігаються у будівлі, що охороняється.

Щоквартально комісією, яка затверджується наказом оператора, проводиться контрольне зважування всіх тиражних кульок лотереї, після чого складається акт.

3.10. Переможцями розіграшу тиражу лотереї є:

- гравці, в білетах яких співпало одне перше число ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номером кульки, яка випала з першого лототрону;

- гравці, в білетах яких співпала одне останнє число  ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номером кульки, яка випала з шостого лототрону;

- гравці, в білетах яких співпали два перші числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами двох кульок, які випали відповідно з першого та другого лототронів (у точній відповідності випадіння);

- гравці, в білетах яких співпали два останні числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами двох кульок, які випали відповідно з п’ятого та шостого лототронів (у точній відповідності випадіння);

- гравці, в білетах яких співпали три перші числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами трьох кульок, які випали відповідно з першого, другого та третього лототронів (у точній відповідності випадіння);

- гравці, в білетах яких співпали три останні числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами трьох кульок, які випали відповідно з четвертого, п’ятого та шостого лототронів (у точній відповідності випадіння);

- гравці, в білетах яких співпали чотири перші числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами чотирьох кульок, які випали відповідно з першого, другого, третього та четвертого лототронів (у точній відповідності випадіння);

- гравці, в білетах яких співпали чотири останні числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами чотирьох кульок, які випали відповідно з третього, четвертого, п’ятого та шостого лототронів (у точній відповідності випадіння);

- гравці, в білетах яких співпали п’ять перших чисел ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами п’яти кульок, які випали відповідно з першого, другого, третього, четвертого та п’ятого лототронів (у точній відповідності випадіння);

- гравці, в білетах яких співпали п’ять останніх чисел ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами п’яти кульок, які випали відповідно з другого, третього, четвертого, п’ятого та шостого лототронів (у точній відповідності випадіння);

- гравці, в білетах яких співпали всі шість чисел ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами шести кульок, які випали з лототронів в точному порядку їх випадіння.

3.11. Результати розіграшу тиражу лотереї є єдиними на всій території проведення лотереї.

IV. ПРИЗОВИЙ (ВИГРАШНИЙ) ФОНД ЛОТЕРЕЇ ТА ЙОГО РОЗПОДІЛ

4.1. На виплату виграшів (призів) у лотереї спрямовується 50,5% сумарної вартості реалізованих білетів лотереї, допущених до тиражу (утворена таким чином сума коштів визначається як призовий (виграшний) фонд тиражу). Допущеними до розіграшу тиражу лотереї є всі білети лотереї, що були зареєстровані в електронній системі на відповідний тираж лотереї.

4.2. Виграші у лотерею є фіксованими та розподіляються на шість призових категорій залежно від співпадіння (збігу) ігрових варіантів гравців, зареєстрованих в електронній системі на певний тираж лотереї, із виграшною ігровою комбінацією відповідного тиражу лотереї.

4.3. Право на виграш VІ призової категорії мають гравці, в білетах яких співпала:

4.3.1. одне перше число ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номером кульки, яка випала з першого лототрону;

або

4.3.2. одне останнє число ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номером кульки, яка випала з шостого лототрону;

4.4. Право на виграш V призової категорії мають гравці, в білетах яких співпали:

4.4.1 два перші числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами двох кульок, які випали відповідно з першого та другого лототронів (у точній відповідності випадіння). При цьому, такі гравці не мають права на виграш VІ призової категорії, що вказаний у п.п. 4.3.1 цих Умов;

або

4.4.2. два останні числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами двох кульок, які випали відповідно з п’ятого та шостого лототронів (у точній відповідності випадіння). При цьому, такі гравці не мають права на виграш VІ призової категорії, що вказаний у п.п. 4.3.2 цих Умов;

4.5. Право на виграш ІV призової категорії мають гравці, в білетах яких співпали:

4.5.1. три перші числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами трьох кульок, які випали відповідно з першого, другого та третього лототронів (у точній відповідності випадіння). При цьому, такі гравці не мають права на виграші VІ та V призових категорій, що вказані у п.п. 4.3.1 та п.п. 4.4.1 цих Умов;

або

4.5.2. три останні числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами трьох кульок, які випали відповідно з четвертого, п’ятого та шостого лототронів (у точній відповідності випадіння). При цьому, такі гравці не мають права на виграші VІ та V призових категорій, що вказані у п.п. 4.3.2 та п.п. 4.4.2 цих Умов;

4.6. Право на виграш ІІІ призової категорії мають гравці, в білетах яких співпали:

4.6.1. чотири перші числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами чотирьох кульок, які випали відповідно з першого, другого, третього та четвертого лототронів (у точній відповідності випадіння). При цьому, такі гравці не мають права на виграші VІ, V та IV призових категорій, що вказані, відповідно, у п.п. 4.3.1, п.п. 4.4.1 та 4.5.1 цих Умов;

або

4.6.2. чотири останні числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами чотирьох кульок, які випали відповідно з третього, четвертого, п’ятого та шостого лототронів (у точній відповідності випадіння). При цьому, такі гравці не мають права на виграші VІ, V та IV призових категорій, що вказані, відповідно, у п.п. 4.3.2, п.п. 4.4.2 та 4.5.2 цих Умов.

4.7. Право на виграш ІІ призової категорії мають гравці, в білетах яких співпали:

4.7.1. п’ять перших чисел ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами п’яти кульок, які випали відповідно з першого, другого, третього, четвертого та п’ятого лототронів (у точній відповідності випадіння). При цьому, такі гравці не мають права на виграші VІ, V, ІV та ІІІ призових категорій, що вказані, відповідно, у п.п. 4.3.1, п.п. 4.4.1, п.п. 4.5.1 та 4.6.1 цих Умов;

або

4.7.2. п’ять останніх чисел ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами п’яти кульок, які випали відповідно з другого, третього, четвертого, п’ятого та шостого лототронів (у точній відповідності випадіння). При цьому, такі гравці не мають права на виграші VІ, V, ІV та ІІІ призових категорій, що вказані, відповідно, у п.п. 4.3.2, п.п. 4.4.2, п.п. 4.5.2, 4.6.2 цих Умов;

4.8. Право на виграш І призової категорії мають гравці, в білетах яких співпали всі шість чисел ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами шести кульок, які випали з лототронів в точному порядку їх випадіння. При цьому, такі гравці не мають права на виграші VІ, V, ІV, ІІІ та ІІ призових категорій.

4.9. Гравці, в ігрових варіантах яких за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї, співпали одне перше число ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номером кульки, яка випала з першого лототрону та одне останнє число ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номером кульки, яка випала з шостого лототрону, мають право на виграші VI призової категорії, які зазначені в п.п. 4.3.1 та 4.3.2 цих Умов.

4.10. Гравці, в ігрових варіантах яких за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї, співпали одне перша число ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номером кульки, яка випала з першого лототрону, та два останні числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами двох кульок, які випали відповідно з п’ятого та шостого лототронів (у точній відповідності), мають право на виграш VI призової категорії, що зазначений в п.п. 4.3.1 цих Умов, та виграш V призової категорії, що зазначений в п.п. 4.4.2 цих Умов.

4.11. Гравці, в ігрових варіантах яких за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї, співпали одне перше число ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номером кульки, яка випала з першого лототрону, та три останні числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами трьох кульок, які випали відповідно з четвертого, п’ятого та шостого лототронів (у точній відповідності), мають право на виграш VI призової категорії, що зазначений в п.п. 4.3.1 цих Умов, та виграш IV призової категорії, що вказаний у п.п. 4.5.2 цих Умов.

4.12. Гравці, в ігрових варіантах яких за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї, співпали одне перше число ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номером кульки, яка випала з першого лототрону, та чотири останні числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами чотирьох кульок, які випали відповідно з третього, четвертого, п’ятого та шостого лототронів (у точній відповідності), мають право на виграш VI призової категорії, що зазначений в п.п. 4.3.1 цих Умов, та ІІІ призової категорії, що зазначений в п.п. 4.6.2 цих Умов.

4.13. Гравці, в ігрових варіантах яких за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї, співпали два перші числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами двох кульок, які випали відповідно з першого та другого лототронів (у точній відповідності), та одне останнє число ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номером кульки, яка випала з шостого лототрону, мають право на виграш V призової категорії, що зазначений в п.п. 4.4.1 цих Умов, та виграш VІ призової категорії, що зазначений в п.п. 4.3.2 цих Умов.

4.14. Гравці, в ігрових варіантах яких за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї, співпали два перші числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами двох кульок, які випали відповідно з першого та другого лототронів (у точній відповідності), та два останні числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами двох кульок, які випали відповідно з п’ятого та шостого лототронів (у точній відповідності), мають право на виграші V призової категорії, що зазначені в п.п. 4.4.1 та 4.4.2 цих Умов.

4.15. Гравці, в ігрових варіантах яких за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї, співпали два перші числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами двох кульок, які випали відповідно з першого та другого лототронів (у точній відповідності), та три останні числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами трьох кульок, які випали відповідно з четвертого, п’ятого та шостого лототронів (у точній відповідності), мають право на виграш V призової категорії, що зазначений в п.п. 4.4.1 цих Умов, та виграш ІV призової категорії, що зазначений в п.п. 4.5.2 цих Умов.

4.16. Гравці, в ігрових варіантах яких за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї, співпали три перші числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами трьох кульок, які випали відповідно з першого, другого та третього  лототронів (у точній відповідності), та одне останнє число ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номером кульки, яка випала з шостого лототрону, мають право на виграш ІV призової категорії, що вказаний в п.п. 4.5.1 цих Умов, та виграш VІ призової категорії, що вказаний в п.п. 4.3.2 цих Умов.

4.17. Гравці, в ігрових варіантах яких за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї, співпали три перші числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами трьох кульок, які випали відповідно з першого, другого та третього  лототронів (у точній відповідності), та два останні числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами двох кульок, які випали відповідно з п’ятого та шостого лототронів (у точній відповідності), мають право на виграш ІV призової категорії, що зазначений в п.п. 4.5.1 цих Умов, та виграш V призової категорії, що зазначений в п.п. 4.4.2 цих Умов.

4.18. Гравці, в ігрових варіантах яких за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї, співпали чотири перші числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами чотирьох кульок, які випали відповідно з першого, другого, третього та четвертого лототронів (у точній послідовності), та одне останнє число ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номером кульки, яка випала з шостого лототрону, мають право на виграш ІІІ призової категорії, що зазначений в п.п. 4.6.1 цих Умов, та виграш VІ призової категорії, що зазначений в п.п. 4.3.2 цих Умов.

4.19. Фіксовані виграші у розрізі за категоріями зазначені в таблиці № 1.

Таблиця № 1

Розміри фіксованих виграшів

Призова категорія

Варіанти спів падіння (збігу) ігрового варіанта із виграшною ігровою комбінацією, що надають гравцеві право на виграш

Сума виграшу, грн.

І призова категорія

Співпадіння (збіг) ігрового варіанта із виграшною ігровою комбінацією, що передбачене п.п. 4.8 цих Умов

100 000,00

ІІ призова категорія

Співпадіння (збіг) ігрового варіанта із виграшною ігровою комбінацією, що передбачене п.п. 4.7.1 цих Умов

Співпадіння (збіг) ігрового варіанта із виграшною ігровою комбінацією, що передбачене п.п. 4.7.2 цих Умов

1 500,00

1 500,00

ІІІ призова категорія

Співпадіння (збіг) ігрового варіанта із виграшною ігровою комбінацією, що передбачене п.п. 4.6.1 цих Умов

Співпадіння (збіг) ігрового варіанта із виграшною ігровою комбінацією, що передбачене п.п. 4.6.2 цих Умов

200,00

200,00

ІV призова категорія

Співпадіння (збіг) ігрового варіанта із виграшною ігровою комбінацією, що передбачене п.п. 4.5.1 цих Умов

Співпадіння (збіг) ігрового варіанта із виграшною ігровою комбінацією, що передбачене п.п. 4.5.2 цих Умов

40,00

40,00

V призова категорія

Співпадіння (збіг) ігрового варіанта із виграшною ігровою комбінацією, що передбачене п.п. 4.4.1 цих Умов

Співпадіння (збіг) ігрового варіанта із виграшною ігровою комбінацією, що передбачене п.п. 4.4.2 цих Умов

5,00

5,00

VІ призова категорія

Співпадіння (збіг) ігрового варіанта із виграшною ігровою комбінацією, що передбачене п.п. 4.3.1 цих Умов

Співпадіння (збіг) ігрового варіанта із виграшною ігровою комбінацією, що передбачене п.п. 4.3.2 цих Умов

1,00

1,00

При проведенні лотереї джек-пот не формується.

4.20. У разі перевищення суми відрахувань до призового (виграшного) фонду будь-якого тиражу лотереї над загальною сумою виграшів, виграних гравцями у відповідному тиражі лотереї, різниця перевищення спрямовується до резервного призового (виграшного) фонду лотереї.

У разі, коли загальна сума виграшів, виграних гравцями у певному тиражі лотереї,  перевищує суму відрахувань до призового (виграшного) фонду цього тиражу лотереї, сума перевищення покривається (фінансується) за рахунок коштів резервного призового (виграшного) фонду лотереї, а, у разі недостатності коштів резервного призового (виграшного) фонду лотереї, - за рахунок власних коштів оператора.

Резервний призовий (виграшний) фонд лотереї може спрямовуватись (використовуватись) Оператором, зокрема, на додаткові грошові виграші акційних тиражів лотереї.

4.21. Оператор має право додавати до будь-якої призової категорії (категорій) призового (виграшного) фонду тиражу лотереї власні кошти, порядок відшкодування яких за рахунок призового (виграшного) фонду наступних тиражів лотереї (наступні тиражі – тиражі лотереї, розпочаті оператором після дати проведення розіграшу тиражу лотереї, до призового (виграшного) фонду якого були спрямовані власні кошти оператора) визначається наказом оператора.

4.22. Виграші у лотерею оподатковуються відповідно до чинного законодавства України. За бажанням гравця – переможця лотереї йому видається довідка про суму виграного ним виграшу, в якій зазначаються паспортні дані гравця – переможця, сума виграшу, дата отримання виграшу, а також сума вирахуваного податку.

4.23. Оператор має право, за власним рішенням (наказом), надати будь-якому тиражу (тиражам) статус акційного тиражу. Номери акційних тиражів та дати проведення розіграшів акційних тиражів визначаються наказом Оператора. Про проведення акційного тиражу Оператор повідомляє шляхом оприлюднення інформації про такий тираж (номер тиражу, дата розіграшу тиражу, тощо) у засобі масової інформації та на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

Участь в акційному тиражі лотереї беруть всі гравці, які придбали на відповідний акційний тираж лотереї, білет лотереї з будь-якою кількістю ігрових варіантів. Виграші в акційному тиражі лотереї є фіксованими.

Під час проведення акційного тиражу лотереї розігруються (за рахунок резервного призового (виграшного) фонду лотереї) додаткові грошові виграші, розмір яких визначається наказом Оператора та оприлюднюється в засобі масової інформації, визначеному Оператором, та на власному веб-сайті Оператора. Додаткові грошові виграші встановлюються наказом Оператора для будь-якої, визначеної Оператором, призової категорії призового (виграшного) фонду акційного тиражу лотереї, або для будь-яких кількох, визначених наказом Оператора, призових категорій призового (виграшного) фонду акційного тиражу лотереї, або для всіх відразу призових категорій призового (виграшного) фонду акційного тиражу лотереї.

Право на відповідний додатковий грошовий виграш акційного тиражу лотереї набувають гравці, які відповідно до цих Умов набули права на отримання виграшу в тій призовій категорії (категорій), відносно якої (яких) Оператором встановлено додаткові грошові виграші.

Гравці – переможці в тій призовій категорії призового (виграшного) фонду акційного тиражу лотереї, відносно якої Оператором було встановлено додаткові грошові виграші, набувають право на отримання відповідного додаткового грошового виграшу, а також право на отримання виграшу, передбаченого п. 4.19 цих Умов для призової категорії, переможцями в якій вони є.

Гравці – переможці в тій призовій категорії призового (виграшного) фонду акційного тиражу лотереї, відносно якої Оператором не було встановлено додаткові грошові виграші, набувають право на отримання виграшу, передбаченого п. 4.19 цих Умов для призової категорії, переможцями в якій вони є, не набуваючи права на додатковий грошовий виграш.

V. ВИПЛАТА ВИГРАШІВ

5.1. За результатами проведення розіграшу тиражу лотереї та перевірки ігрових варіантів, зареєстрованих в електронній системі на цей тираж, на предмет їх виграшності складається Відомість виграшних білетів лотереї. Ця відомість складається в електронній формі та зберігається на сервері оператора протягом строку, визначеного оператором.

5.2. Виплата виграшів у лотерею здійснюється на підставі пред’явленого гравцем виграшного білета лотереї. Втрата білета лотереї або його пошкодження (пошкодження індивідуального номеру, штрих-коду та інші пошкодження, що не дозволяють однозначно встановити числову та іншу інформацію на білеті лотереї) рівно як і відсутність номеру білета лотереї у Відомості виграшних білетів лотереї відповідного тиражу лотереї позбавляють гравця права на отримання виграшу.

5.3. Приймання білетів лотереї для виплати виграшів розпочинається не пізніше другого дня, що слідує за днем проведення розіграшу тиражу лотереї, на який білет лотереї було зареєстровано в електронній системі, і здійснюється протягом 180 днів з дня початку виплати виграшів. Після закінчення зазначеного 180-денного строку білети лотереї вважаються недійсними, до оплати не приймаються і виплата виграшів за ними не проводиться.

Сума виграшу, що припала на виграшний білет лотереї, який не був пред’явлений до оплати протягом строку, визначеного цим пунктом Умов, спрямовується до залишкового фонду лотереї.

5.4. Виграші розміром до 1 499,00 гривень включно виплачуються розповсюджувачами в пункті розповсюдження (в разі наявності необхідної суми коштів), крім випадків, визначених цими Умовами. У разі відсутності в пункті розповсюдження коштів в сумі, що необхідна для виплати такого виграшу, гравець може звернутись за виплатою виграшу (пред’явити білет лотереї) в інший пункт розповсюдження або до представництва оператора.

Виграші розміром до 10 000 грн. включно виплачуються в представництвах оператора, або в уповноважених банківських представництвах

  У пунктах розповсюдження та в представництвах оператора можуть виплачуватись виграші у більших розмірах, а ніж ті, що зазначені вище, якщо таке рішення буде прийнято оператором.

Виграші розміром більше 10 000 грн. виплачуються центральним офісом оператора.

За бажанням гравця та за наявності технічної можливості виграші за білетами лотереї, придбаними через мережу Інтернет (в тому числі за допомогою мобільного телефону тощо), можуть перераховуватись (виплачуватись) розповсюджувачами, визначеними оператором, шляхом перерахування на банківський рахунок гравця або на рахунок гравця в електронній платіжній системі. Мінімальна та максимальна сума коштів для такого способу виплати виграшів встановлюється оператором. Перерахування виграшу на банківський рахунок або на рахунок в електронній платіжній системі власника виграшного електронного білета лотереї здійснюється за рахунок останнього, а саме за рахунок суми виграшу.

Для отримання виграшу за білетом лотереї, придбаним через мережу Інтернет (в тому числі за допомогою мобільного телефону тощо), крім випадку, передбаченого вище, гравець повинен пред’явити розповсюджувачу, визначеному оператором, або в представництво оператора, зокрема, роздруківку електронного білета лотереї та інші документи, визначені оператором. У разі пред’явлення гравцем роздруківки електронного білета лотереї, розповсюджувач або уповноважена особа оператора (в представництві) звіряє дані з роздруківки електронного білета лотереї з даними електронної системи та, при їх співпадінні, роздруковує з електронної системи білет лотереї (в паперовій формі), що відповідає електронному білету лотереї, пред’явленому гравцем.

5.5. Право гравця на отримання виграшу перевіряється шляхом проведення експертизи пред’явленого гравцем білета лотереї. Експертиза проводиться відносно всіх пред’явлених до оплати білетів лотереї. Сутність експертизи білета лотереї полягає у підтвердженні або спростуванні його виграшності шляхом:

- звірки шляхом сканування на терміналі штрих-коду білета лотереї з даними електронної системи;

- встановлення відсутності ознак підробки білета лотереї;

- перевірки додержання гравцем граничних строків пред’явлення білета лотереї для отримання виграшу;

- в інший спосіб, визначений оператором.

Експертиза білета лотереї на предмет його виграшності може проводитись:

а) особою, що здійснює розповсюдження лотереї – відносно білетів лотереї з можливим виграшем до 1 499,00 грн. включно.

б) у представництві оператора – відносно білетів лотереї з можливим виграшем до 10 000,00 грн. включно;

в) у центральному офісі оператора – відносно всіх пред’явлених до оплати білетів лотереї.

У разі прийняття оператором рішення щодо виплати виграшів у пунктах розповсюдження та/або в представництвах оператора у розмірах більших, аніж зазначено, відповідно, в абзаці першому та другому пункту 5.4 цих Умов, експертиза білетів лотереї із відповідними виграшами може здійснюватись, відповідно, особою, що здійснює розповсюдження лотереї, та у представництві оператора.

Гравець, при передачі на експертизу білета лотереї, який претендує на виграш, що виплачується в представництві (за умови, що проведення експертизи та виплата виграшів здійснюється не безпосередньо після пред’явлення гравцем білета лотереї) або центральним офісом оператора, отримує в представництві оператора квитанцію про прийом білета лотереї на експертизу (далі – квитанція), яка підтверджує його право на пред’явлений до експертизи білет лотереї. Зразок квитанції додається до цих Умов (додаток 3).. При цьому, гравець, проставляючи власний підпис на квитанції, цим засвідчує правильність та достовірність даних (інформації), зазначених в квитанції.

Представництво оператора після отримання від гравця білета лотереї, який претендує на виграш, що виплачуватиметься центральним офісом оператора, оформляє відносно цього білета лотереї супроводжувальний опис у двох примірниках. Один примірник супроводжувального опису разом із білетом лотереї, відносно якого складено супроводжувальний опис, заявою гравця про виплату виграшу та іншими документами (копіями документів), визначеними в п. 5.8. цих Умов, спрямовується представництвом до центрального офісу оператора для проведення експертизи такого білета лотереї, а також для виплати виграшу (у разі, коли за результатом проведення експертизи буде встановлено, що білет лотереї є виграшним). Другий примірник супроводжувального опису зберігається в представництві оператора.

5.6. Виграші, які відповідно до цих Умов повинні виплачуватись розповсюджувачами, виплачуються розповсюджувачем в готівковій формі в день пред’явлення гравцем виграшного білета лотереї (за умови наявності у розповсюджувача відповідної суми коштів), окрім випадку, коли білет лотереї був придбаний через мережу Інтернет (у тому числі мережу мобільного зв’язку).

Виграші за виграшними білетами лотереї, які були придбані гравцями через мережу Інтернет (у тому числі через мережу мобільного зв’язку) та які відповідно до цих Умов повинні виплачуватись розповсюджувачами, виплачуються розповсюджувачем, який здійснив реалізацію пред’явленого гравцем білета лотереї, протягом 30 днів з дня пред’явлення гравцем виграшного білета лотереї.

5.7. Строк виплати виграшів, які згідно з п. 5.4 цих Умов оформляються та виплачуються в представництві оператора, становить:

а) для виграшів у розмірі до 1 499,00 грн. включно - 30 днів з дня пред’явлення гравцем виграшного білета лотереї, паспорта, а також реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), однак не пізніше дати закінчення проведення лотереї;

б) для виграшів у розмірі від 1 500,00 грн. – 90 днів з дня пред’явлення гравцем виграшного білета лотереї, паспорта, а також реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), однак не пізніше дати закінчення проведення лотереї.

У разі, коли гравець через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) не подається.

Представництво оператора виплачує виграші у готівковій формі або (за бажанням гравця та відповідно до його письмової заяви) у безготівковій формі шляхом перерахування відповідної суми коштів на банківський рахунок гравця – власника виграшного білета лотереї або в інший спосіб, узгоджений із гравцем. Перерахування виграшу на банківський рахунок гравця – власника виграшного білета лотереї здійснюється за рахунок останнього, а саме за рахунок суми виграшу. При виплаті гравцю – переможцю виграшу у готівковій формі він зобов’язаний розписатись про отримання виграшу у видатковому касовому ордері.

5.8. Строк виплати виграшів, які згідно з п. 5.4. цих Умов можуть виплачуватись центральним офісом оператора, становить:

а) для виграшів у розмірі від 10 001,00 грн. до 99 999,00 грн. включно – 90 днів з дня пред’явлення гравцем до представництва оператора виграшного білета лотереї, паспорта, а також реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), однак не пізніше дати закінчення проведення лотереї.

б) для виграшів від 100 000,00 грн. – 180 днів з дня пред’явлення гравцем до представництва оператора виграшного білета лотереї, паспорта, а також реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), однак не пізніше дати закінчення проведення лотерей.

У разі, коли гравець через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) не подається.

Виплата виграшів центральним офісом оператора здійснюється у готівковій формі або (за бажанням гравця та відповідно до його письмової заяви) у безготівковій формі шляхом перерахування відповідної суми коштів на банківський рахунок гравця – власника виграшного білета лотереї або в інший спосіб, узгоджений із гравцем. Перерахування виграшу на банківський рахунок гравця – власника виграшного білета лотереї здійснюється за рахунок останнього, а саме за рахунок суми виграшу. При виплаті гравцю – переможцю виграшу у готівковій формі він зобов’язаний розписатись про отримання виграшу у видатковому касовому ордері

5.9. Право на одержання виграшу в лотереї може вільно відчужуватись (продаватись, обмінюватись, даруватись, спадкуватись тощо) гравцем в повній сумі або частково відповідно до діючих норм цивільного законодавства України.

Гравець має право обумовити виконання зобов'язань оператора (в межах строків, визначених цими Умовами для виплати відповідного виграшу) по виплаті виграшу, який відповідно до цих Умов виплачується в представництві оператора або центральним офісом оператора, на користь третьої фізичної або юридичної особи.

  При цьому гравець дає письмове розпорядження про перерахування суми виграшу  третій особі із зазначенням її назви (прізвища, імені та по батькові), ідентифікаційного коду (ідентифікаційного номеру) та банківських реквізитів рахунку. Про прийняття відповідного розпорядження гравця оператор видає довідку. Гравець не може відмінити надане оператору розпорядження про виконання зобов'язань оператора по виплаті виграшу на користь третьої особи.

VI. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ГРАВЦІВ ТА ОПЕРАТОРА ЛОТЕРЕЇ

6.1. Оператор має право:

6.1.1. Відмовити гравцю у виплаті виграшу у випадках невідповідності пред'явленого білета лотереї умовам виграшності (в т.ч. пред‘явлення білета лотереї  із пропущенням граничного строку, визначеного в п. 5.3. цих Умов) та в інших випадках, визначених законодавством та цими Умовами.

6.2. Оператор зобов'язаний:

6.2.1. Забезпечувати розповсюдження лотереї з дотриманням принципу добровільності;

6.2.2. Своєчасно виплачувати виграші у разі надання гравцем всіх документів, необхідних для отримання ним виграшу, окрім випадку прийняття оператором або уповноваженим державним органом рішення щодо зупинення проведення операції із виплати виграшу у лотерею відповідно до вимог чинного законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

6.2.3. Надавати відповіді на претензії гравців у термін та в порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян»;

6.2.4. Проводити навчання розповсюджувачів лотереї з питань дотримання положень законодавства про лотереї та цих Умов.

6.2.5. Опубліковувати ці Умови, зміни та доповнення до них (у разі їх затвердження) в друкованих засобах масової інформації в обсязі, визначеному законодавством.

6.3. Гравець має право:

6.3.1. Одержувати інформацію про Умови в обсязі, визначеному чинним законодавством.

6.3.2. Звертатися із скаргами на дії посадових осіб оператора та розповсюджувачів до адміністрації оператора, відповідних органів державної виконавчої влади, суду.

6.3.3. Отримати виграш у випадку наявності в нього виграшного білета лотереї, пред’явленого в строк, визначений в п. 5.3 цих Умов.

6.4. Гравець зобов’язується:

6.4.1. Зберігати білет лотереї таким чином, щоб уникнути втрати, пошкоджень та/або його знищення. На гравця покладається відповідальність (ризик) за знищення, втрату та пошкодження білета лотереї, незалежно від причин такої втрати, знищення або пошкодження (вина гравця, обставини непереборної сили, випадок тощо).

6.4.2. У строк, встановлений цими Умовами, пред‘явити до оплати виграшний білет лотереї, а також вживати інші передбачені цими Умовами заходи, необхідні для одержання виграшів;

6.4.3. Повідомляти оператору всю необхідну для проведення фінансового моніторингу інформацію, яка є в наявності у гравця в обсягах та у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми документами оператора з питань фінансового моніторингу.

6.5. Гравець не має права в односторонньому порядку відмовитись від зареєстрованого в електронній системі ігрового варіанта. Відмова гравця від ігрового варіанта, зареєстрованого в електронній системі, можлива лише за згодою оператора.

VІІ. ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ЛОТЕРЕЇ

7.1. Дата початку проведення лотереї – 14.10.2013 року.

7.2. Ставки у лотерею приймаються з 14.10.2013 по 31.01.2026р., що є граничним строком прийняття ставок у лотерею. Граничний строк виплати виграшів – 22.08.2026р. Дата закінчення проведення лотереї – 22.08.2026р.

VIIІ. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ

8.1. Претензії гравців розглядаються оператором у порядку та у строки, визначені Законом України «Про звернення громадян» та іншими актами законодавства, що є чинними на момент розгляду претензії.

ІХ. СФЕРА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЛОТЕРЕЇ

  9.1. Територія розповсюдження лотереї не обмежується 

X. ЗАХОДИ ОПЕРАТОРА ДЛЯ НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ ЛОТЕРЕЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ПРИЙНЯТТЯ СТАВОК

10.1. Оператор, при застосуванні електронної системи вживає всі передбачені Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з випуску і проведення лотерей заходи для надання можливості здійснення органами виконавчої влади контролю за проведенням лотереї.

XI. ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ, ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ СТАВОК, РОЗІГРУВАЛЬНИХ ТА ЗЧИТУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ РУХОМ КОШТІВ ТА БІЛЕТІВ ЛОТЕРЕЇ

11.1. Тиражне обладнання (у тому числі комплекти тиражних кульок), в період між проведенням розіграшів тиражів, зберігається у будівлі, що охороняється.

11.2. Захист зчитувальних пристроїв досягається особливістю алгоритму формування термінального штрих-коду, нанесеного на білет лотереї. Захист електронної системи забезпечується модулями безпеки, які є невід’ємною частиною комунікаційного, аплікаційного серверів, сервера баз даних та передбачають спеціальне програмне та апаратне забезпечення. Інформація про всі реалізовані білети лотереї, відміни реалізованих білетів, виплати виграшів на терміналах, тощо зберігається на оптичних носіях, що не стираються. Зберігання та облік носіїв організується оператором. Строк зберігання таких оптичних носіїв визначається оператором відповідно до вимог законодавства.

11.3.Захист інформації електронної системи забезпечується від несанкціонованого доступу та використання наступним чином:

- захист від вторгнення засобами зовнішнього мережевого доступу реалізується стандартними технологіями мережевої фільтрації;

- захист електронної системи від несанкціонованого вторгнення обслуговуючого персоналу досягається суворо регламентованим розподіленням прав доступу апаратно-програмними засобами.

ХІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Ці Умови набирають чинності з дня їх оприлюднення


Додаток 2

до Умов проведення державної грошовоїтиражної лотереї бінго «ТІП»

Макет білета лотереї*

 Лотерея ТIП

БІЛЕТ №:  0000101

ТИРАЖ:  00001

ДАТА РОЗІГРАШУ:14.10.13

ІГРОВІ КОМБІНАЦІЇ:

[1] 000001 [2] 000002 [3] 000003

[4] 000004 [5] 000005 [6] 000006

[7] 000007 [8] 000008 [9] 000009

[10] 000010

ВАРТІСТЬ СТАВОК:  10.00 грн.

ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ:14.10.2013 09:00

Вигравай

00101065001017170001157156

* розмір білета лотереї та інформація в білеті лотереї наведені умовно


Додаток 3

до Умов проведення  державної грошової тиражної лотереї бінго «ТІП»

Видається гравцю

Для оформлення виграшу

КВИТАНЦІЯ

КВИТАНЦІЯ

НА ПРИЙОМ БІЛЕТА (ЧЕКА/КВИТКА) ЛОТЕРЕЇ

НА ПРИЙОМ БІЛЕТА (ЧЕКА/КВИТКА) ЛОТЕРЕЇ

НА ЕКСПЕРТИЗУ

НА ЕКСПЕРТИЗУ

ЧАСТИНА ВЛАСНИКА БІЛЕТА (ЧЕКА)

ЧАСТИНА ТОВ «М.С.Л.»

П,І по Б власника білета (чека/квитка)__________________________

___________________________________________________

П,І по Б власника білета (чека/квитка)____________________________

____________________________________________________

Назва лотереї______________________№ серії______№ тиражу_____

Назва лотереї______________________№ серії______№ тиражу_____

№ білета (чека) або іншого документу (Виписки з протоколів

проведення розіграшу лотереї, Офіційної таблиці) ________________

___________________________________________________

№ білета (чека) або іншого документу (Виписки з протоколів

проведення розіграшу лотереї, Офіційної таблиці) ________________

____________________________________________________

Претендує на виграш _________________________________________

(сума прописом)

___________________________________________________

Претендує на виграш _________________________________________

(сума прописом)

____________________________________________________

Адреса власника білета (чека/квитка)____________________________

 (заповняється згідно паспорта саме  в такому порядку:

____________________________________________________________

назва вулиці, № будинку (корпусу) , №  квартири, назва населеного пункту, назва району, назва області, індекс)

____________________________________________________________

Адреса власника білета (чека/квитка)____________________________

 (заповняється згідно паспорта саме  в такому порядку: 

____________________________________________________________

назва вулиці, № будинку (корпусу) , №  квартири, назва населеного пункту, назва району, назва області, індекс)

____________________________________________________________

Дані паспорта власника білета (чека/квитка) серія_________________

№__________________ Дата видачі_____________________________

Дані паспорта власника білета (чека/квитка): серія_________________

№______________ Дата видачі__________________________________

Виданий____________________________________________

Виданий____________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Телефон Представництва______________________________________

Телефон власника білета (чека/квитка)___________________________

Підпис власника білета (чека/квитка)___________________________

Підпис власника білета (чека/квитка)____________________________

Особа, яка оформила квитанцію:

Особа, яка оформила квитанцію:

М.П.

М.П.

«_______»_________ 20___ р.

«_______»_________ 20___ р.


Оприлюднено 07.10.2013

ЗМІНИ до Умов проведення державної грошової тиражної лотереї бінго «ТOП» 

Оприлюднено 25.11.2013

ЗМІНИ до Умов проведення державної грошової тиражної лотереї бінго «ТOП» 

Оприлюднено 11.03.2014

ЗМІНИ до Умов проведення державної грошової тиражної лотереї бінго «ТOП» 


 УМОВИ

ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ГРОШОВОЇ ТИРАЖНОЇ ЛОТЕРЕЇ БІНГО

«ТОП»


1.1. Лотерея «ТОП» (далі - лотерея) є державною грошовою тиражною лотереєю бінго, що проводиться Товариством з обмеженою відповідальністю «М.С.Л.» (далі - оператор) з метою здійснення відрахувань на благодійну допомогу, включаючи підтримку розвитку фізичної культури, спорту та спорту інвалідів в Україні.

Місцезнаходження оператора: 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 50-а. Код за ЄДРПОУ 30109292.

 При проведенні лотереї використовується електронна система прийняття ставок (далі – електронна система).

Прийняття ставок у лотерею здійснюється виключно на добровільних засадах.

1.2. Гравцем у лотерею може бути фізична особа, яка досягла 18 років та за власним бажанням, самостійно і добровільно сплатила ставку (ставки) розповсюджувачу лотереї. При здійсненні ставки з використанням мережі Інтернет та/або мобільного зв'язку фізична особа зобов'язана підтвердити, що вона досягла 18-річного віку, в протилежному випадку їй може бути відмовлено у прийнятті ставки.

1.3. Розповсюджувачам виплачується винагорода, розмір якої визначає оператор відповідно до укладених з ними договорів про розповсюдження державних лотерей.

1.4. Витрати на проведення лотереї визначаються відповідно до запланованого кошторису доходів і витрат, що визначений в додатку 1 до цих Умов.

1.5. Білети лотереї можуть розповсюджуватись через термінали електронної системи прийняття ставок, розміщені у пунктах розповсюдження, а також через термінали самообслуговування, через мережу Інтернет та/або через мережу мобільного зв’язку, в інший спосіб, не заборонений законодавством, зокрема, через pos-термінали. У будь-якому випадку, факт реалізації (розповсюдження) білета лотереї (включаючи ігровий варіант, що зазначений на білеті лотереї) реєструється в електронній системі.

У разі розповсюдження білетів через мережу Інтернет, оператор розміщує на власному веб-сайті інформацію щодо адреси веб-сайту (-ів), на якому (их) можна придбати білети лотереї. Оператор на власному веб-сайті розміщує також інформацію про початок розповсюдження білетів лотереї через мережу Інтернет, через мережу мобільного зв’язку або через термінали самообслуговування.

Прийняття ставок у лотерею може здійснюватись у спосіб/способи, у тому числі з використанням електронних платіжних систем, що не суперечить/суперечать чинному законодавству.

1.6. Білет лотереї, який роздруковується терміналом електронної системи (окрім терміналу самообслуговування) має такі ступені захисту: використання спеціального термопаперу, який виключає можливість фальсифікації; мікродрук у вигляді захисної сітки; невидимі знаки, що проявляються під ультрафіолетовим промінням; фірмова вертикальна смуга з написом з обох країв білета; контрольний номер білета лотереї, за яким відбувається ідентифікація виграшності білета; перевірочний штрих-код.

Білет лотереї, який роздруковується терміналом самообслуговування, має такі ступені захисту: контрольний номер білета лотереї, за яким відбувається ідентифікація виграшності білета, перевірочний штрих-код тощо.

Білет лотереї, придбаний через мережу Інтернет або через мережу мобільного зв’язку, (білет в електронній формі) має такі ступені захисту: контрольний номер білета лотереї, за яким відбувається ідентифікація виграшності білета; електронний підпис.

1.7. Придбання гравцем білету лотереї є укладенням між гравцем та оператором публічного договору на умовах, що визначені цими Умовами в редакції, чинній на дату проведення розіграшу того тиражу лотереї, на який було зареєстровано придбаний гравцем білет лотереї.

За одним виграшним білетом лотереї може бути лише один переможець.

1.8. Період часу, протягом якого приймаються ставки на певний тираж лотереї, визначається оператором.

1.9. Розіграші тиражів лотереї проводяться щотижня (не менше одного разу на тиждень)  в час, що встановлюється оператором. Оператор забезпечує трансляцію розіграшів тиражів лотереї відповідно до вимог законодавства.

Місце проведення розіграшів тиражів лотереї – м. Київ, бул. Івана Лепсе, 8.

1.10. Переможцями в лотереї вважаються гравці, в білетах яких, відповідно до цих Умов, співпав (повністю або частково) ігровий варіант з результатами розіграшу тиражу (з виграшною ігровою комбінацією).

ІІ. ОПИС БІЛЕТА ЛОТЕРЕЇ

2.1. На кожному білеті лотереї розміщується наступна інформація: номер білета; контрольний номер, за яким відбувається ідентифікація виграшності білета лотереї; дата  проведення розіграшу тиражу лотереї, в якому білет приймає участь; номер тиражу лотереї, в якому білет приймає участь; ігровий варіант; вартість білета; інша інформація, що визначена оператором. Макет білета лотереї наведено в додатку 2 до цих Умов.

2.2. Білет лотереї, який роздруковується терміналом електронної системи прийняття ставок, крім зазначеної вище інформації, містить перевірочний штрих-код.

ІІІ. ПРАВИЛА ГРИ І ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

3.1. На білеті лотереї зазначається ігровий варіант або, за бажанням гравця, кілька ігрових варіантів відповідно до п. 3.2 цих Умов. Один ігровий варіант являє собою комбінацію горизонтально розташованих один за одним шести однозначних чисел із діапазону чисел від 0 до 9 включно, які в одному ігровому варіанті можуть повторюватись два або більше разів.

3.2. На одному білеті лотереї може зазначатись від 1 до 10 включно ігрових варіантів. Конкретна кількість ігрових варіантів, що має бути зазначена на білеті лотереї, визначається гравцем під час придбання білета лотереї. Ігровий варіант, який зазначається на білеті лотереї при придбанні його гравцем, визначається електронною системою довільно.

Білети лотереї беруть участь у розіграші тиражу, на який вони були придбані (зареєстровані в електронній системі), всіма ігровими варіантами і кожний з цих ігрових варіантів може бути виграшним.

3.3. Учасниками розіграшу певного тиражу лотереї є всі гравці в лотерею, які придбали на цей тираж лотереї білет лотереї з будь-якою, передбаченою п. 3.2 цих Умов, кількістю ігрових варіантів.

3.4. Вартість однієї ставки (за один ігровий варіант) становить 2 грн. У разі обумовлення гравцем, при придбанні білета лотереї, зазначення на білеті двох або більше ігрових варіантів відповідно до п. 3.2 цих Умов, вартість білета лотереї визначається за формулою:

грн. x N,

де S – вартість білету лотереї;

  N – кількість ігрових варіантів, зазначених за бажанням гравця на білеті лотереї.

3.5. Розіграш тиражу лотереї проводиться в присутності тиражної комісії, до складу якої входять представник центрального органу виконавчої влади та представники громадськості. Персональний склад тиражної комісії визначається оператором.

Тиражна комісія має право перевіряти технічний стан обладнання, за допомогою якого здійснюватиметься розіграш тиражу лотереї, шляхом його контрольного запуску або в інший спосіб, визначений тиражною комісією. Обраний тиражною комісією спосіб перевірки технічного стану обладнання, за допомогою якого здійснюватиметься розіграш тиражу лотереї, повинен виключати можливість його впливу на справність такого обладнання та своєчасність проведення розіграшу тиражу лотереї.

Тиражна комісія має право втручатися у хід розіграшу тиражу лотереї у випадку порушення цих Умов.

Результати проведення розіграшу тиражу лотереї, а також результати перевірки технічного стану обладнання, за допомогою якого здійснюватиметься розіграш тиражу лотереї, фіксуються тиражною комісією у відповідних протоколах.

3.6. Розігрування тиражу лотереї проводиться виключно за принципом випадковості.

3.7. Розігрування тиражу лотереї здійснюється за допомогою шести лототронів (крім випадку, передбаченого в п. 3.8 цих Умов), в кожному з яких знаходиться по десять кульок з нанесеними на них номерами від 0 до 9 включно. Кульки, розміщені в лототронах, повітряно-механічним шляхом перемішуються та, за принципом випадковості, з кожного лототрону вилучається (випадає) по одній кульці. Номери кульок, які випали із шести лототронів під час проведення розіграшу тиражу лотереї (окрім випадку, передбаченого в п. 3.8 цих Умов), становлять виграшну ігрову комбінацію. При цьому, номер кульки, що випала із першого лототрону, відповідає першому числу виграшної ігрової комбінації; номер кульки, що випала з другого лототрону, відповідає другому числу (з початку) виграшної ігрової комбінації; номер кульки, яка випала з третього лототрону, відповідає третьому числу (з початку) виграшної ігрової комбінації; номер кульки, яка випала з четвертого лототрону, відповідає четвертому числу (з початку) виграшної ігрової комбінації; номер кульки, яка випала з п’ятого лототрону, відповідає п’ятому числу (з початку) виграшної ігрової комбінації; номер кульки, яка випала з шостого лототрону, відповідає шостому числу (з початку) виграшної ігрової комбінації.

3.8. У разі виходу з ладу будь-якого із шести лототронів під час проведення розіграшу тиражу або перед його початком, визначення відповідної за порядком цифри виграшної ігрової комбінації (цифри виграшної ігрової комбінації, яка повинна була бути визначена за допомогою лототрону, що вийшов з ладу) здійснюється за допомогою ігрового мішка, виготовленого з непрозорої тканини, та додаткового комплекту кульок. Кульки (із додаткового комплекту кульок) закладаються до ігрового мішка тиражною комісією. Вилучення кульки із ігрового мішка здійснюється представником тиражної комісії. Після виймання кульки з ігрового мішка, її номер оголошується, кулька поміщається у спеціальну касету, а її зображення транслюється таким чином, щоб гравці мали можливість побачити її номер без додаткових зусиль.

Номер кульки, що була вилучена представником тиражної комісії із ігрового мішка, становить число виграшної ігрової комбінації, порядковий номер якого (числа) у виграшній ігровій комбінації відповідає номеру лототрону, що вийшов із ладу.

3.9. Тиражне обладнання, а також комплекти тиражних кульок в окремих футлярах, в період між проведенням розіграшів тиражів, зберігаються у будівлі, що охороняється.

Щоквартально комісією, яка затверджується наказом оператора, проводиться контрольне зважування всіх тиражних кульок лотереї, після чого складається акт.

3.10. Переможцями розіграшу тиражу лотереї є:

- гравці, в білетах яких співпало одне перше число ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номером кульки, яка випала з першого лототрону;

- гравці, в білетах яких співпала одне останнє число  ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номером кульки, яка випала з шостого лототрону;

- гравці, в білетах яких співпали два перші числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами двох кульок, які випали відповідно з першого та другого лототронів (у точній відповідності випадіння);

- гравці, в білетах яких співпали два останні числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами двох кульок, які випали відповідно з п’ятого та шостого лототронів (у точній відповідності випадіння);

- гравці, в білетах яких співпали три перші числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами трьох кульок, які випали відповідно з першого, другого та третього лототронів (у точній відповідності випадіння);

- гравці, в білетах яких співпали три останні числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами трьох кульок, які випали відповідно з четвертого, п’ятого та шостого лототронів (у точній відповідності випадіння);

- гравці, в білетах яких співпали чотири перші числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами чотирьох кульок, які випали відповідно з першого, другого, третього та четвертого лототронів (у точній відповідності випадіння);

- гравці, в білетах яких співпали чотири останні числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами чотирьох кульок, які випали відповідно з третього, четвертого, п’ятого та шостого лототронів (у точній відповідності випадіння);

- гравці, в білетах яких співпали п’ять перших чисел ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами п’яти кульок, які випали відповідно з першого, другого, третього, четвертого та п’ятого лототронів (у точній відповідності випадіння);

- гравці, в білетах яких співпали п’ять останніх чисел ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами п’яти кульок, які випали відповідно з другого, третього, четвертого, п’ятого та шостого лототронів (у точній відповідності випадіння);

- гравці, в білетах яких співпали всі шість чисел ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами шести кульок, які випали з лототронів в точному порядку їх випадіння.

3.11. Результати розіграшу тиражу лотереї є єдиними на всій території проведення лотереї.

IV. ПРИЗОВИЙ (ВИГРАШНИЙ) ФОНД ЛОТЕРЕЇ ТА ЙОГО РОЗПОДІЛ

4.1. На виплату виграшів (призів) у лотереї спрямовується 50,5% сумарної вартості реалізованих білетів лотереї, допущених до тиражу (утворена таким чином сума коштів визначається як призовий (виграшний) фонд тиражу). Допущеними до розіграшу тиражу лотереї є всі білети лотереї, що були зареєстровані в електронній системі на відповідний тираж лотереї.

4.2. Виграші у лотерею є фіксованими та розподіляються на шість призових категорій залежно від співпадіння (збігу) ігрових варіантів гравців, зареєстрованих в електронній системі на певний тираж лотереї, із виграшною ігровою комбінацією відповідного тиражу лотереї.

4.3. Право на виграш VІ призової категорії мають гравці, в білетах яких співпала:

4.3.1. одне перше число ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номером кульки, яка випала з першого лототрону;

або

4.3.2. одне останнє число ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номером кульки, яка випала з шостого лототрону;

4.4. Право на виграш V призової категорії мають гравці, в білетах яких співпали:

4.4.1 два перші числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами двох кульок, які випали відповідно з першого та другого лототронів (у точній відповідності випадіння). При цьому, такі гравці не мають права на виграш VІ призової категорії, що вказаний у п.п. 4.3.1 цих Умов;

або

4.4.2. два останні числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами двох кульок, які випали відповідно з п’ятого та шостого лототронів (у точній відповідності випадіння). При цьому, такі гравці не мають права на виграш VІ призової категорії, що вказаний у п.п. 4.3.2 цих Умов;

4.5. Право на виграш ІV призової категорії мають гравці, в білетах яких співпали:

4.5.1. три перші числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами трьох кульок, які випали відповідно з першого, другого та третього лототронів (у точній відповідності випадіння). При цьому, такі гравці не мають права на виграші VІ та V призових категорій, що вказані у п.п. 4.3.1 та п.п. 4.4.1 цих Умов;

або

4.5.2. три останні числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами трьох кульок, які випали відповідно з четвертого, п’ятого та шостого лототронів (у точній відповідності випадіння). При цьому, такі гравці не мають права на виграші VІ та V призових категорій, що вказані у п.п. 4.3.2 та п.п. 4.4.2 цих Умов;

4.6. Право на виграш ІІІ призової категорії мають гравці, в білетах яких співпали:

4.6.1. чотири перші числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами чотирьох кульок, які випали відповідно з першого, другого, третього та четвертого лототронів (у точній відповідності випадіння). При цьому, такі гравці не мають права на виграші VІ, V та IV призових категорій, що вказані, відповідно, у п.п. 4.3.1, п.п. 4.4.1 та 4.5.1 цих Умов;

або

4.6.2. чотири останні числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами чотирьох кульок, які випали відповідно з третього, четвертого, п’ятого та шостого лототронів (у точній відповідності випадіння). При цьому, такі гравці не мають права на виграші VІ, V та IV призових категорій, що вказані, відповідно, у п.п. 4.3.2, п.п. 4.4.2 та 4.5.2 цих Умов.

4.7. Право на виграш ІІ призової категорії мають гравці, в білетах яких співпали:

4.7.1. п’ять перших чисел ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами п’яти кульок, які випали відповідно з першого, другого, третього, четвертого та п’ятого лототронів (у точній відповідності випадіння). При цьому, такі гравці не мають права на виграші VІ, V, ІV та ІІІ призових категорій, що вказані, відповідно, у п.п. 4.3.1, п.п. 4.4.1, п.п. 4.5.1 та 4.6.1 цих Умов;

або

4.7.2. п’ять останніх чисел ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами п’яти кульок, які випали відповідно з другого, третього, четвертого, п’ятого та шостого лототронів (у точній відповідності випадіння). При цьому, такі гравці не мають права на виграші VІ, V, ІV та ІІІ призових категорій, що вказані, відповідно, у п.п. 4.3.2, п.п. 4.4.2, п.п. 4.5.2, 4.6.2 цих Умов;

4.8. Право на виграш І призової категорії мають гравці, в білетах яких співпали всі шість чисел ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами шести кульок, які випали з лототронів в точному порядку їх випадіння. При цьому, такі гравці не мають права на виграші VІ, V, ІV, ІІІ та ІІ призових категорій.

4.9. Гравці, в ігрових варіантах яких за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї, співпали одне перше число ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номером кульки, яка випала з першого лототрону та одне останнє число ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номером кульки, яка випала з шостого лототрону, мають право на виграші VI призової категорії, які зазначені в п.п. 4.3.1 та 4.3.2 цих Умов.

4.10. Гравці, в ігрових варіантах яких за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї, співпали одне перша число ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номером кульки, яка випала з першого лототрону, та два останні числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами двох кульок, які випали відповідно з п’ятого та шостого лототронів (у точній відповідності), мають право на виграш VI призової категорії, що зазначений в п.п. 4.3.1 цих Умов, та виграш V призової категорії, що зазначений в п.п. 4.4.2 цих Умов.

4.11. Гравці, в ігрових варіантах яких за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї, співпали одне перше число ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номером кульки, яка випала з першого лототрону, та три останні числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами трьох кульок, які випали відповідно з четвертого, п’ятого та шостого лототронів (у точній відповідності), мають право на виграш VI призової категорії, що зазначений в п.п. 4.3.1 цих Умов, та виграш IV призової категорії, що вказаний у п.п. 4.5.2 цих Умов.

4.12. Гравці, в ігрових варіантах яких за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї, співпали одне перше число ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номером кульки, яка випала з першого лототрону, та чотири останні числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами чотирьох кульок, які випали відповідно з третього, четвертого, п’ятого та шостого лототронів (у точній відповідності), мають право на виграш VI призової категорії, що зазначений в п.п. 4.3.1 цих Умов, та ІІІ призової категорії, що зазначений в п.п. 4.6.2 цих Умов.

4.13. Гравці, в ігрових варіантах яких за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї, співпали два перші числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами двох кульок, які випали відповідно з першого та другого лототронів (у точній відповідності), та одне останнє число ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номером кульки, яка випала з шостого лототрону, мають право на виграш V призової категорії, що зазначений в п.п. 4.4.1 цих Умов, та виграш VІ призової категорії, що зазначений в п.п. 4.3.2 цих Умов.

4.14. Гравці, в ігрових варіантах яких за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї, співпали два перші числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами двох кульок, які випали відповідно з першого та другого лототронів (у точній відповідності), та два останні числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами двох кульок, які випали відповідно з п’ятого та шостого лототронів (у точній відповідності), мають право на виграші V призової категорії, що зазначені в п.п. 4.4.1 та 4.4.2 цих Умов.

4.15. Гравці, в ігрових варіантах яких за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї, співпали два перші числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами двох кульок, які випали відповідно з першого та другого лототронів (у точній відповідності), та три останні числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами трьох кульок, які випали відповідно з четвертого, п’ятого та шостого лототронів (у точній відповідності), мають право на виграш V призової категорії, що зазначений в п.п. 4.4.1 цих Умов, та виграш ІV призової категорії, що зазначений в п.п. 4.5.2 цих Умов.

4.16. Гравці, в ігрових варіантах яких за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї, співпали три перші числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами трьох кульок, які випали відповідно з першого, другого та третього  лототронів (у точній відповідності), та одне останнє число ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номером кульки, яка випала з шостого лототрону, мають право на виграш ІV призової категорії, що вказаний в п.п. 4.5.1 цих Умов, та виграш VІ призової категорії, що вказаний в п.п. 4.3.2 цих Умов.

4.17. Гравці, в ігрових варіантах яких за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї, співпали три перші числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами трьох кульок, які випали відповідно з першого, другого та третього  лототронів (у точній відповідності), та два останні числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами двох кульок, які випали відповідно з п’ятого та шостого лототронів (у точній відповідності), мають право на виграш ІV призової категорії, що зазначений в п.п. 4.5.1 цих Умов, та виграш V призової категорії, що зазначений в п.п. 4.4.2 цих Умов.

4.18. Гравці, в ігрових варіантах яких за результатом проведення розіграшу тиражу лотереї, співпали чотири перші числа ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номерами чотирьох кульок, які випали відповідно з першого, другого, третього та четвертого лототронів (у точній послідовності), та одне останнє число ігрового варіанта, що зазначений в білеті гравця, з номером кульки, яка випала з шостого лототрону, мають право на виграш ІІІ призової категорії, що зазначений в п.п. 4.6.1 цих Умов, та виграш VІ призової категорії, що зазначений в п.п. 4.3.2 цих Умов.

4.19. Фіксовані виграші у розрізі за категоріями зазначені в таблиці № 1.

Таблиця № 1

Розміри фіксованих виграшів

Призова категорія

Варіанти спів падіння (збігу) ігрового варіанта із виграшною ігровою комбінацією, що надають гравцеві право на виграш

Сума виграшу, грн.

І призова категорія

Співпадіння (збіг) ігрового варіанта із виграшною ігровою комбінацією, що передбачене п.п. 4.8 цих Умов

200 000,00

ІІ призова категорія

Співпадіння (збіг) ігрового варіанта із виграшною ігровою комбінацією, що передбачене п.п. 4.7.1 цих Умов

Співпадіння (збіг) ігрового варіанта із виграшною ігровою комбінацією, що передбачене п.п. 4.7.2 цих Умов

3 000,00

3 000,00

ІІІ призова категорія

Співпадіння (збіг) ігрового варіанта із виграшною ігровою комбінацією, що передбачене п.п. 4.6.1 цих Умов

Співпадіння (збіг) ігрового варіанта із виграшною ігровою комбінацією, що передбачене п.п. 4.6.2 цих Умов

400,00

400,00

ІV призова категорія

Співпадіння (збіг) ігрового варіанта із виграшною ігровою комбінацією, що передбачене п.п. 4.5.1 цих Умов

Співпадіння (збіг) ігрового варіанта із виграшною ігровою комбінацією, що передбачене п.п. 4.5.2 цих Умов

80,00

80,00

V призова категорія

Співпадіння (збіг) ігрового варіанта із виграшною ігровою комбінацією, що передбачене п.п. 4.4.1 цих Умов

Співпадіння (збіг) ігрового варіанта із виграшною ігровою комбінацією, що передбачене п.п. 4.4.2 цих Умов

10,00

10,00

VІ призова категорія

Співпадіння (збіг) ігрового варіанта із виграшною ігровою комбінацією, що передбачене п.п. 4.3.1 цих Умов

Співпадіння (збіг) ігрового варіанта із виграшною ігровою комбінацією, що передбачене п.п. 4.3.2 цих Умов

2,00

2,00

При проведенні лотереї джек-пот не формується.

4.20. У разі перевищення суми відрахувань до призового (виграшного) фонду будь-якого тиражу лотереї над загальною сумою виграшів, виграних гравцями у відповідному тиражі лотереї, різниця перевищення спрямовується до резервного призового (виграшного) фонду лотереї.

У разі, коли загальна сума виграшів, виграних гравцями у певному тиражі лотереї,  перевищує суму відрахувань до призового (виграшного) фонду цього тиражу лотереї, сума перевищення покривається (фінансується) за рахунок коштів резервного призового (виграшного) фонду лотереї, а, у разі недостатності коштів резервного призового (виграшного) фонду лотереї, - за рахунок власних коштів оператора.

Резервний призовий (виграшний) фонд лотереї може спрямовуватись (використовуватись) Оператором, зокрема, на додаткові грошові виграші акційних тиражів лотереї.

4.21. Оператор має право додавати до будь-якої призової категорії (категорій) призового (виграшного) фонду тиражу лотереї власні кошти, порядок відшкодування яких за рахунок призового (виграшного) фонду наступних тиражів лотереї (наступні тиражі – тиражі лотереї, розпочаті оператором після дати проведення розіграшу тиражу лотереї, до призового (виграшного) фонду якого були спрямовані власні кошти оператора) визначається наказом оператора.

4.22. Виграші у лотерею оподатковуються відповідно до чинного законодавства України. За бажанням гравця – переможця лотереї йому видається довідка про суму виграного ним виграшу, в якій зазначаються паспортні дані гравця – переможця, сума виграшу, дата отримання виграшу, а також сума вирахуваного податку.

4.23. Оператор має право, за власним рішенням (наказом), надати будь-якому тиражу (тиражам) статус акційного тиражу. Номери акційних тиражів та дати проведення розіграшів акційних тиражів визначаються наказом Оператора. Про проведення акційного тиражу Оператор повідомляє шляхом оприлюднення інформації про такий тираж (номер тиражу, дата розіграшу тиражу, тощо) у засобі масової інформації та на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

Участь в акційному тиражі лотереї беруть всі гравці, які придбали на відповідний акційний тираж лотереї, білет лотереї з будь-якою кількістю ігрових варіантів. Виграші в акційному тиражі лотереї є фіксованими.

Під час проведення акційного тиражу лотереї розігруються (за рахунок резервного призового (виграшного) фонду лотереї) додаткові грошові виграші, розмір яких визначається наказом Оператора та оприлюднюється в засобі масової інформації, визначеному Оператором, та на власному веб-сайті Оператора. Додаткові грошові виграші встановлюються наказом Оператора для будь-якої, визначеної Оператором, призової категорії призового (виграшного) фонду акційного тиражу лотереї, або для будь-яких кількох, визначених наказом Оператора, призових категорій призового (виграшного) фонду акційного тиражу лотереї, або для всіх відразу призових категорій призового (виграшного) фонду акційного тиражу лотереї.

Право на відповідний додатковий грошовий виграш акційного тиражу лотереї набувають гравці, які відповідно до цих Умов набули права на отримання виграшу в тій призовій категорії (категорій), відносно якої (яких) Оператором встановлено додаткові грошові виграші.

Гравці – переможці в тій призовій категорії призового (виграшного) фонду акційного тиражу лотереї, відносно якої Оператором було встановлено додаткові грошові виграші, набувають право на отримання відповідного додаткового грошового виграшу, а також право на отримання виграшу, передбаченого п. 4.19 цих Умов для призової категорії, переможцями в якій вони є.

Гравці – переможці в тій призовій категорії призового (виграшного) фонду акційного тиражу лотереї, відносно якої Оператором не було встановлено додаткові грошові виграші, набувають право на отримання виграшу, передбаченого п. 4.19 цих Умов для призової категорії, переможцями в якій вони є, не набуваючи права на додатковий грошовий виграш.

V. ВИПЛАТА ВИГРАШІВ

5.1. За результатами проведення розіграшу тиражу лотереї та перевірки ігрових варіантів, зареєстрованих в електронній системі на цей тираж, на предмет їх виграшності складається Відомість виграшних білетів лотереї. Ця відомість складається в електронній формі та зберігається на сервері оператора протягом строку, визначеного оператором.

5.2. Виплата виграшів у лотерею здійснюється на підставі пред’явленого гравцем виграшного білета лотереї. Втрата білета лотереї або його пошкодження (пошкодження індивідуального номеру, штрих-коду та інші пошкодження, що не дозволяють однозначно встановити числову та іншу інформацію на білеті лотереї) рівно як і відсутність номеру білета лотереї у Відомості виграшних білетів лотереї відповідного тиражу лотереї позбавляють гравця права на отримання виграшу.

5.3. Приймання білетів лотереї для виплати виграшів розпочинається не пізніше другого дня, що слідує за днем проведення розіграшу тиражу лотереї, на який білет лотереї було зареєстровано в електронній системі, і здійснюється протягом 180 днів з дня початку виплати виграшів. Після закінчення зазначеного 180-денного строку білети лотереї вважаються недійсними, до оплати не приймаються і виплата виграшів за ними не проводиться.

Сума виграшу, що припала на виграшний білет лотереї, який не був пред’явлений до оплати протягом строку, визначеного цим пунктом Умов, спрямовується до залишкового фонду лотереї.

5.4. Виграші розміром до 2 999,00 гривень включно виплачуються розповсюджувачами в пункті розповсюдження (в разі наявності необхідної суми коштів), крім випадків, визначених цими Умовами. У разі відсутності в пункті розповсюдження коштів в сумі, що необхідна для виплати такого виграшу, гравець може звернутись за виплатою виграшу (пред’явити білет лотереї) в інший пункт розповсюдження або до представництва оператора.

Виграші розміром до 10 000 грн. включно виплачуються в представництвах оператора, або в уповноважених банківських представництвах

  У пунктах розповсюдження та в представництвах оператора можуть виплачуватись виграші у більших розмірах, а ніж ті, що зазначені вище, якщо таке рішення буде прийнято оператором.

Виграші розміром більше 10 000 грн. виплачуються центральним офісом оператора.

За бажанням гравця та за наявності технічної можливості виграші за білетами лотереї, придбаними через мережу Інтернет (в тому числі за допомогою мобільного телефону тощо), можуть перераховуватись (виплачуватись) розповсюджувачами, визначеними оператором, шляхом перерахування на банківський рахунок гравця або на рахунок гравця в електронній платіжній системі. Мінімальна та максимальна сума коштів для такого способу виплати виграшів встановлюється оператором. Перерахування виграшу на банківський рахунок або на рахунок в електронній платіжній системі власника виграшного електронного білета лотереї здійснюється за рахунок останнього, а саме за рахунок суми виграшу.

Для отримання виграшу за білетом лотереї, придбаним через мережу Інтернет (в тому числі за допомогою мобільного телефону тощо), крім випадку, передбаченого вище, гравець повинен пред’явити розповсюджувачу, визначеному оператором, або в представництво оператора, зокрема, роздруківку електронного білета лотереї та інші документи, визначені оператором. У разі пред’явлення гравцем роздруківки електронного білета лотереї, розповсюджувач або уповноважена особа оператора (в представництві) звіряє дані з роздруківки електронного білета лотереї з даними електронної системи та, при їх співпадінні, роздруковує з електронної системи білет лотереї (в паперовій формі), що відповідає електронному білету лотереї, пред’явленому гравцем.

5.5. Право гравця на отримання виграшу перевіряється шляхом проведення експертизи пред’явленого гравцем білета лотереї. Експертиза проводиться відносно всіх пред’явлених до оплати білетів лотереї. Сутність експертизи білета лотереї полягає у підтвердженні або спростуванні його виграшності шляхом:

- звірки шляхом сканування на терміналі штрих-коду білета лотереї з даними електронної системи;

- встановлення відсутності ознак підробки білета лотереї;

- перевірки додержання гравцем граничних строків пред’явлення білета лотереї для отримання виграшу;

- в інший спосіб, визначений оператором.

Експертиза білета лотереї на предмет його виграшності може проводитись:

а) особою, що здійснює розповсюдження лотереї – відносно білетів лотереї з можливим виграшем до 2 999,00 грн. включно.

б) у представництві оператора – відносно білетів лотереї з можливим виграшем до 10 000,00 грн. включно;

в) у центральному офісі оператора – відносно всіх пред’явлених до оплати білетів лотереї.

У разі прийняття оператором рішення щодо виплати виграшів у пунктах розповсюдження та/або в представництвах оператора у розмірах більших, аніж зазначено, відповідно, в абзаці першому та другому пункту 5.4 цих Умов, експертиза білетів лотереї із відповідними виграшами може здійснюватись, відповідно, особою, що здійснює розповсюдження лотереї, та у представництві оператора.

Гравець, при передачі на експертизу білета лотереї, який претендує на виграш, що виплачується в представництві (за умови, що проведення експертизи та виплата виграшів здійснюється не безпосередньо після пред’явлення гравцем білета лотереї) або центральним офісом оператора, отримує в представництві оператора квитанцію про прийом білета лотереї на експертизу (далі – квитанція), яка підтверджує його право на пред’явлений до експертизи білет лотереї. Зразок квитанції додається до цих Умов (додаток 3). При цьому, гравець, проставляючи власний підпис на квитанції, цим засвідчує правильність та достовірність даних (інформації), зазначених в квитанції.

Представництво оператора після отримання від гравця білета лотереї, який претендує на виграш, що виплачуватиметься центральним офісом оператора, оформляє відносно цього білета лотереї супроводжувальний опис у двох примірниках. Один примірник супроводжувального опису разом із білетом лотереї, відносно якого складено супроводжувальний опис, заявою гравця про виплату виграшу та іншими документами (копіями документів), визначеними в п. 5.8. цих Умов, спрямовується представництвом до центрального офісу оператора для проведення експертизи такого білета лотереї, а також для виплати виграшу (у разі, коли за результатом проведення експертизи буде встановлено, що білет лотереї є виграшним). Другий примірник супроводжувального опису зберігається в представництві оператора.

5.6. Виграші, які відповідно до цих Умов повинні виплачуватись розповсюджувачами, виплачуються розповсюджувачем в готівковій формі в день пред’явлення гравцем виграшного білета лотереї (за умови наявності у розповсюджувача відповідної суми коштів), окрім випадку, коли білет лотереї був придбаний через мережу Інтернет (у тому числі мережу мобільного зв’язку).

Виграші за виграшними білетами лотереї, які були придбані гравцями через мережу Інтернет (у тому числі через мережу мобільного зв’язку) та які відповідно до цих Умов повинні виплачуватись розповсюджувачами, виплачуються розповсюджувачем, який здійснив реалізацію пред’явленого гравцем білета лотереї, протягом 30 днів з дня пред’явлення гравцем виграшного білета лотереї.

5.7. Строк виплати виграшів, які згідно з п. 5.4 цих Умов оформляються та виплачуються в представництві оператора, становить:

а) для виграшів до 2 999,00 грн. включно - 30 днів з дня пред’явлення гравцем виграшного білета лотереї, паспорта, а також реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), однак не пізніше дати закінчення проведення лотереї;

б) для виграшів від 3 000,00 грн. – 90 днів з дня пред’явлення гравцем виграшного білета лотереї, паспорта, а також реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), однак не пізніше дати закінчення проведення лотереї.

У разі коли гравець через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) не подається.

Представництво оператора виплачує виграші у готівковій формі або (за бажанням гравця та відповідно до його письмової заяви) у безготівковій формі шляхом перерахування відповідної суми коштів на банківський рахунок гравця – власника виграшного білета лотереї або в інший спосіб, узгоджений із гравцем. Перерахування виграшу на банківський рахунок гравця – власника виграшного білета лотереї здійснюється за рахунок останнього, а саме за рахунок суми виграшу. При виплаті гравцю – переможцю виграшу у готівковій формі він зобов’язаний розписатись про отримання виграшу у видатковому касовому ордері.

5.8. Строк виплати виграшів, які згідно з п. 5.4. цих Умов можуть виплачуватись центральним офісом оператора, становить:

а) для виграшів від 10 001,00 грн. до 199 999,00 грн. включно – 90 днів з дня пред’явлення гравцем виграшного білета лотереї, паспорта, а також реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), однак не пізніше дати закінчення проведення лотереї;

б) для виграшів від 200 000,00 грн. – 180 днів з дня пред’явлення гравцем до представництва оператора виграшного білета лотереї, паспорта, а також реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), однак не пізніше дати закінчення проведення лотереї.

У разі  коли гравець через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) не подається.

Виплата виграшів центральним офісом оператора здійснюється у готівковій формі або (за бажанням гравця та відповідно до його письмової заяви) у безготівковій формі шляхом перерахування відповідної суми коштів на банківський рахунок гравця – власника виграшного білета лотереї або в інший спосіб, узгоджений із гравцем. Перерахування виграшу на банківський рахунок гравця – власника виграшного білета лотереї здійснюється за рахунок останнього, а саме за рахунок суми виграшу. При виплаті гравцю – переможцю виграшу у готівковій формі він зобов’язаний розписатись про отримання виграшу у видатковому касовому ордері.

5.9. Право на одержання виграшу в лотереї може вільно відчужуватись (продаватись, обмінюватись, даруватись, спадкуватись тощо) гравцем в повній сумі або частково відповідно до діючих норм цивільного законодавства України.

Гравець має право обумовити виконання зобов'язань оператора (в межах строків, визначених цими Умовами для виплати відповідного виграшу) по виплаті виграшу, який відповідно до цих Умов виплачується в представництві оператора або центральним офісом оператора, на користь третьої фізичної або юридичної особи.

  При цьому гравець дає письмове розпорядження про перерахування суми виграшу  третій особі із зазначенням її назви (прізвища, імені та по батькові), ідентифікаційного коду (ідентифікаційного номеру) та банківських реквізитів рахунку. Про прийняття відповідного розпорядження гравця оператор видає довідку. Гравець не може відмінити надане оператору розпорядження про виконання зобов'язань оператора по виплаті виграшу на користь третьої особи.

VI. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ГРАВЦІВ ТА ОПЕРАТОРА ЛОТЕРЕЇ

6.1. Оператор має право:

6.1.1. Відмовити гравцю у виплаті виграшу у випадках невідповідності пред'явленого білета лотереї умовам виграшності (в т.ч. пред‘явлення білета лотереї  із пропущенням граничного строку, визначеного в п. 5.3. цих Умов) та в інших випадках, визначених законодавством та цими Умовами.

6.2. Оператор зобов'язаний:

6.2.1. Забезпечувати розповсюдження лотереї з дотриманням принципу добровільності;

6.2.2. Своєчасно виплачувати виграші у разі надання гравцем всіх документів, необхідних для отримання ним виграшу, окрім випадку прийняття оператором або уповноваженим державним органом рішення щодо зупинення проведення операції із виплати виграшу у лотерею відповідно до вимог чинного законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

6.2.3. Надавати відповіді на претензії гравців у термін та в порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян»;

6.2.4. Проводити навчання розповсюджувачів лотереї з питань дотримання положень законодавства про лотереї та цих Умов.

6.2.5. Опубліковувати ці Умови, зміни та доповнення до них (у разі їх затвердження) в друкованих засобах масової інформації в обсязі, визначеному законодавством.

6.3. Гравець має право:

6.3.1. Одержувати інформацію про Умови в обсязі, визначеному чинним законодавством.

6.3.2. Звертатися із скаргами на дії посадових осіб оператора та розповсюджувачів до адміністрації оператора, відповідних органів державної виконавчої влади, суду.

6.3.3. Отримати виграш у випадку наявності в нього виграшного білета лотереї, пред’явленого в строк, визначений в п. 5.3 цих Умов.

6.4. Гравець зобов’язується:

6.4.1. Зберігати білет лотереї таким чином, щоб уникнути втрати, пошкоджень та/або його знищення. На гравця покладається відповідальність (ризик) за знищення, втрату та пошкодження білета лотереї, незалежно від причин такої втрати, знищення або пошкодження (вина гравця, обставини непереборної сили, випадок тощо).

6.4.2. У строк, встановлений цими Умовами, пред‘явити до оплати виграшний білет лотереї, а також вживати інші передбачені цими Умовами заходи, необхідні для одержання виграшів;

6.4.3. Повідомляти оператору всю необхідну для проведення фінансового моніторингу інформацію, яка є в наявності у гравця в обсягах та у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми документами оператора з питань фінансового моніторингу.

6.5. Гравець не має права в односторонньому порядку відмовитись від зареєстрованого в електронній системі ігрового варіанта. Відмова гравця від ігрового варіанта, зареєстрованого в електронній системі, можлива лише за згодою оператора.

VІІ. ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ЛОТЕРЕЇ

7.1. Дата початку проведення лотереї – 14.10.2013 року.

7.2. Ставки у лотерею приймаються з 14.10.2013 по 31.01.2026р., що є граничним строком прийняття ставок у лотерею. Граничний строк виплати виграшів – 22.08.2026р. Дата закінчення проведення лотереї – 22.08.2026р.

VIIІ. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ

8.1. Претензії гравців розглядаються оператором у порядку та у строки, визначені Законом України «Про звернення громадян» та іншими актами законодавства, що є чинними на момент розгляду претензії.

ІХ. СФЕРА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЛОТЕРЕЇ

  9.1. Територія розповсюдження лотереї не обмежується.

X. ЗАХОДИ ОПЕРАТОРА ДЛЯ НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ ЛОТЕРЕЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ПРИЙНЯТТЯ СТАВОК

10.1. Оператор, при застосуванні електронної системи вживає всі передбачені Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з випуску і проведення лотерей заходи для надання можливості здійснення органами виконавчої влади контролю за проведенням лотереї.

XI. ОПИС ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ, ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ СТАВОК, РОЗІГРУВАЛЬНИХ ТА ЗЧИТУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ РУХОМ КОШТІВ ТА БІЛЕТІВ ЛОТЕРЕЇ

11.1. Тиражне обладнання (у тому числі комплекти тиражних кульок), в період між проведенням розіграшів тиражів, зберігається у будівлі, що охороняється.

11.2. Захист зчитувальних пристроїв досягається особливістю алгоритму формування термінального штрих-коду, нанесеного на білет лотереї. Захист електронної системи забезпечується модулями безпеки, які є невід’ємною частиною комунікаційного, аплікаційного серверів, сервера баз даних та передбачають спеціальне програмне та апаратне забезпечення. Інформація про всі реалізовані білети лотереї, відміни реалізованих білетів, виплати виграшів на терміналах, тощо зберігається на оптичних носіях, що не стираються. Зберігання та облік носіїв організується оператором. Строк зберігання таких оптичних носіїв визначається оператором відповідно до вимог законодавства.

11.3.Захист інформації електронної системи забезпечується від несанкціонованого доступу та використання наступним чином:

- захист від вторгнення засобами зовнішнього мережевого доступу реалізується стандартними технологіями мережевої фільтрації;

- захист електронної системи від несанкціонованого вторгнення обслуговуючого персоналу досягається суворо регламентованим розподіленням прав доступу апаратно-програмними засобами.

ХІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Ці Умови набирають чинності з дня їх оприлюднення

Додаток 2

до Умов проведення державної грошовоїтиражної лотереї бінго «ТОП»

Макет білета лотереї*

Лотерея ТОП

БІЛЕТ №:  000101

ТИРАЖ:  00001

ДАТА РОЗІГРАШУ:14.10.13

ІГРОВІ КОМБІНАЦІЇ:

[1] 000001 [2] 000002 [3] 000003

[4] 000004 [5] 000005 [6] 000006

[7] 000007 [8] 000008 [9] 000009

[10] 000010

ВАРТІСТЬ СТАВОК:  20.00 грн.

ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ:14.10.2013 15:00

Вигравай

00101065001017170001157156

*розмір білета лотереї та інформація в білеті лотереї наведені умовно

Додаток 3

до Умов проведення  державної грошової тиражної лотереї бінго «ТОП»

Видається гравцю

Для оформлення виграшу

КВИТАНЦІЯ

КВИТАНЦІЯ

НА ПРИЙОМ БІЛЕТА (ЧЕКА/КВИТКА) ЛОТЕРЕЇ

НА ПРИЙОМ БІЛЕТА (ЧЕКА/КВИТКА) ЛОТЕРЕЇ

НА ЕКСПЕРТИЗУ

НА ЕКСПЕРТИЗУ

ЧАСТИНА ВЛАСНИКА БІЛЕТА (ЧЕКА)

ЧАСТИНА ТОВ «М.С.Л.»

П,І по Б власника білета (чека/квитка)__________________________

___________________________________________________

П,І по Б власника білета (чека/квитка)____________________________

____________________________________________________

Назва лотереї______________________№ серії______№ тиражу_____

Назва лотереї______________________№ серії______№ тиражу_____

№ білета (чека) або іншого документу (Виписки з протоколів

проведення розіграшу лотереї, Офіційної таблиці) ________________

___________________________________________________

№ білета (чека) або іншого документу (Виписки з протоколів

проведення розіграшу лотереї, Офіційної таблиці) ________________

____________________________________________________

Претендує на виграш _________________________________________

(сума прописом)

___________________________________________________

Претендує на виграш _________________________________________

(сума прописом)

____________________________________________________

Адреса власника білета (чека/квитка)____________________________

 (заповняється згідно паспорта саме  в такому порядку:

____________________________________________________________

назва вулиці, № будинку (корпусу) , №  квартири, назва населеного пункту, назва району, назва області, індекс)

____________________________________________________________

Адреса власника білета (чека/квитка)____________________________

(заповняється згідно паспорта саме  в такому порядку: 

____________________________________________________________

назва вулиці, № будинку (корпусу) , №  квартири, назва населеного пункту, назва району, назва області, індекс)

____________________________________________________________

Дані паспорта власника білета (чека/квитка) серія_________________

№__________________ Дата видачі_____________________________

Дані паспорта власника білета (чека/квитка): серія_________________

№______________ Дата видачі__________________________________

Виданий____________________________________________

Виданий____________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Телефон Представництва______________________________________

Телефон власника білета (чека/квитка)___________________________

Підпис власника білета (чека/квитка)___________________________

Підпис власника білета (чека/квитка)____________________________

Особа, яка оформила квитанцію:

Особа, яка оформила квитанцію:

М.П.

М.П.

«_______»_________ 20___ р.

«_______»_________ 20___ р.

МСЛ за ответственную игру!
Игра начинается с 18-ти лет!