Все новости Условия проведения лотереи

У М О В И

проведення державної грошової лотереї тото «Спортліга»

(нова редакція)

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ визначає умови проведення (у тому числі випуску) державної грошової лотереї тото «Спортліга».

Умови проведення державної грошової лотереї тото «Спортліга» (далі – Умови) розроблені відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні», інших чинних нормативно-правових актів України.

1.2. Лотерея «Спортліга» є державною грошовою лотереєю тото (надалі – лотерея), що проводиться Товариством з обмеженою відповідальністю “М.С.Л.” (надалі – оператор) з метою здійснення відрахувань до Державного бюджету України, а також для здійснення відрахувань на благодійну допомогу, включаючи підтримку розвитку фізичної культури, спорту та спорту інвалідів в Україні.

Місцезнаходження оператора: 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 50-а. Код ЄДРПОУ 30109292.

1.3. Гравцем у лотерею може бути повнолітня особа, яка зареєструє ігровий варіант та сплатить ставку в розмірі та в порядку, визначеному цими Умовами:

а) у пункті розповсюдження, обладнаному терміналом електронної системи прийняття ставок;

б) через мережу Інтернет;

в) через мережу мобільного зв’язку;

г) через термінали самообслуговування.

В будь-якому разі, ігрові варіанти гравців в автоматичному режимі за стандартною процедурою передаються та реєструються в електронній системі прийняття ставок.

Послуги з реєстрації ігрових варіантів за допомогою мереж мобільного зв’язку та Інтернету надаються окремими розповсюджувачами за угодою з Оператором.

Оператор визначає канали та засоби розповсюдження лотереї самостійно в залежності від наявних угод з розповсюджувачами та необхідного програмно-технічного забезпечення. Про дату початку здійснення прийняття ставок через певні канали та засоби прийняття ставок або про зміну існуючих, Оператор повідомляє у загальнодержавному друкованому засобі масової інформації та/або на офіційному сайті Оператора.

Детальна та додаткова інформація про засоби та порядок прийняття ставок та реєстрацію ігрових варіантів, місця розповсюдження лотереї, Інтернет сторінки, на яких здійснюється прийняття ставок, короткі номери, через які можлива реєстрація ігрових варіантів шляхом передачі повідомлень (даних) з мобільного телефону, постійно розміщується на офіційному сайті Оператора.

1.4. Гравцем у лотерею може бути виключно фізична особа, яка досягла 18 років та за власним бажанням, самостійно і добровільно сплатила ставку (ставки) розповсюджувачеві лотереї. При здійсненні ставки з використанням Інтернет та/або мобільного зв'язку гравець зобов'язаний підтвердити, що він досяг 18-річного віку, в противному випадку оператор може відмовити у прийнятті ставки.

Прийняття ставок у лотерею може здійснюватися у спосіб/способи, у тому числі з використанням електронних платіжних систем, що не суперечить/суперечать чинному законодавству.

1.5. Лотерея проводиться за програмами тиражів, що затверджуються оператором та розміщуються в пунктах розповсюдження та на сайті оператора в мережі Інтернет. Програми тиражів у пунктах розповсюдження розміщуються та зберігаються в електронному вигляді і є доступними для гравців.

Програми тиражів опубліковуються на Інтернет-сайті оператора за адресою: www.msl.ua. Оператор має право вносити зміни до програм тиражів з обов’язковим розміщенням змінених програм в пунктах розповсюдження лотереї та на Інтернет-сайті оператора. Зміни у програмі тиражу не розповсюджуються на ігрові варіанти, що вже були зареєстровані в електронній системі, окрім випадків, передбачених цими Умовами.

1.6. Під час проведення лотереї Оператор має право проводити акційні тиражі. Рішення щодо проведення акційного тиражу (акційних тиражів) лотереї приймається Оператором самостійно та оформлюється у вигляді наказу. Акційні тиражі проводяться Оператором відповідно до Порядку проведення акційних тиражів державної грошової лотереї тото «Спортліга», що є додатком 1 до цих Умов.

1.7. Ігровим варіантом в лотереї вважається здійснений відповідно до цих Умов прогноз результатів випадкових подій у різних видах професійних та (чи) аматорських змагань, що визначений гравцем в будь-який спосіб із визначених у пункті 3.3 цих Умов.

До ігрового варіанту гравцем включаються тільки ті змагання, що включені оператором до програми тиражу лотереї.

Повний (або частковий) збіг ігрового варіанту з результатами розіграшу тиражу надає гравцеві право на отримання призу(-ів) лотереї, передбаченого (-их) за такий збіг.

Чек гравця – це документ, який засвідчує визначений гравцем ігровий варіант, а також факт реєстрації його ігрового варіанту у електронній системі прийняття ставок. За умов повного (або часткового) збігу ігрового варіанту з результатами розіграшу тиражу, він є підставою для виплати виграшу в лотерею. Чек гравця є засобом, який засвідчує участь у лотереї.

Чек гравця може бути як в паперовій, так і в електронній формі.

Чек гравця в паперовій формі видається гравцю, ставка та ігровий варіант якого були зареєстровані розповсюджувачем в електронній системі прийняття ставок за допомогою терміналу електронної системи прийняття ставок. Чек гравця в електронній формі видається (надсилається) гравцю, ставка та ігровий варіант якого були зареєстровані в електронній системі прийняття ставок через мережу мобільного зв’язку. Чек гравця в електронній формі видається гравцю (надсилається на електронну пошту гравця чи зберігається в особистому кабінеті гравця, створеному на веб-сайті, визначеному оператором), ставка та ігровий варіант якого були зареєстровані в електронній системі прийняття ставок через мережу Інтернет. Гравцю, який зареєстрував ставку та обраний ним ігровий варіант в електронній системі прийняття ставок за допомогою терміналу самообслуговування, видається або надсилається, залежно від типу терміналу самообслуговування, паперовий чи електронний чек гравця.

Електронна система прийняття ставок (далі - електронна система) - програмно-технічний комплекс, призначений для фіксації та обліку ставок у державній лотереї, фіксації виплати призів і/або виплати призів, зберігання інформації про проведення лотереї, а також для здійснення інших операцій, пов’язаних з проведенням державної лотереї.

Електронна система прийняття ставок складається з центральної електронної системи та терміналів електронної системи прийняття ставок, пов’язаних між собою електронним або іншим зв’язком.

Електронна система прийняття ставок в режимі реального часу контролюється Державною казначейською службою України.

Термінал електронної системи прийняття ставок (далі - термінал) – програмно-технічний комплекс, який призначений для реєстрації здійснених розповсюджувачем або гравцем (термінал самообслуговування) операцій з прийняття ставок у державній лотереї, перевірки виграшності лотерейних білетів або інших засобів, які засвідчують участь у грі, виплати виграшів та передачі інформації про здійснені операції до центральної електронної системи.

Термінал самообслуговування – термінал електронної системи прийняття ставок, який дозволяє гравцю самостійно зареєструвати в електронній системі ставку та обраний ним ігровий варіант.

Залежно від технічних параметрів терміналу самообслуговування цей термінал може роздруковувати чеки гравця в паперовій формі (далі - термінал самообслуговування з паперовим чеком гравця) або формувати чеки гравця в електронній формі (далі - термінал самообслуговування з електронним чеком гравця).

Термінальна картка – бланк в паперовій формі, що призначений для відображення в ньому гравцем обраного ним ігрового варіанту (ігрових варіантів) тощо для подальшої його (їх) реєстрації в електронній системі через термінали, визначені оператором.

Електронна картка – спеціальна форма, що зображується на моніторі терміналу самообслуговування чи на веб-сайті в мережі Інтернет, через які можна сплатити ставку, та яка призначена для позначення гравцем обраного ним ігрового варіанту (ігрових варіантів) тощо, для подальшої його (їх) реєстрації в електронній системі прийняття ставок через мережу Інтернет чи термінали самообслуговування.

Для реєстрації ігрового варіанту через мережу мобільного зв’язку, гравець реєструє ігрові варіанти та інші параметри гри у порядку, що визначається оператором, та за допомогою технічних можливостей мобільної мережі та абонентського пристрою та видів мобільних послуг, визначених оператором.

Розіграш тиражу - це процедура визначення переможців тиражу лотереї, що розпочинається одночасно з початком перебігу першого за часом змагання, що включене до програми тиражу та закінчується одночасно із закінченням перебігу останнього за часом змагання, що включене до програми тиражу. Місце проведення розіграшу тиражу визначається місцями проведення змагань, що включені до відповідного ігрового варіанту.

Термін проведення тиражу визначається програмою тиражу.

Періодичність проведення тиражів визначається періодичністю проведення змагань, які включаються оператором до програм тиражів.

1.8. У лотереї як переможець визначається той гравець, що вгадав результати випадкових подій у різних видах змагань, включених до програми тиражу, яка опубліковується на Інтернет-сайті оператора за адресою www.msl.ua та обов’язково розміщується (в електронному та/або друкованому вигляді) у пунктах розповсюдження лотереї.

1.9. При визначенні результатів спортивних змагань для розрахунку ставок беруть тільки спортивні фактори.

1.10. У випадку перегляду відповідно до правил, встановлених для відповідного змагання, результатів змагання або анулювання таких результатів, результати розіграшів тиражів лотереї перегляду не підлягають, окрім випадків, визначених в п. 1.11 цих Умов.

1.11. Результати розіграшів тиражів не підлягають перегляду, крім випадків, коли вони містять невірну інформацію внаслідок:

- недбалих (арифметична помилка) дій (бездіяльності) працівників оператора, що були встановлені рішенням (вироком) суду, або

- протиправних умисних дій працівників оператора, що були встановлені рішенням (вироком) суду.

Оператор має право переглядати результати розіграшу тиражу у випадку недостовірності, помилковості відомостей щодо результатів подій у джерелах, вказаних в п. 3.8 Умов.

Зміна результатів розіграшу тиражу оформлюється наказом керівника оператора. Перерахунок та повернення виграшів, що були виплачені на підставі результатів розіграшів, відбуваються за рахунок Резервного фонду.

1.12. Розмір мінімальної ставки в лотереї становить 5 гривень. Максимальний розмір ставки залежить від виду ігрового варіанту, обраного гравцем, та визначається оператором окремо для кожного змагання.

1.13. Чек гравця який роздруковується терміналом (крім терміналу самообслуговування), має такі ступені захисту:

- індивідуальний секретний номер у вигляді цифрових комбінацій, який використовується для реєстрації операції з продажу (реалізації) чека гравця в електронній системі прийняття ставок, яка контролюється в режимі реального часу Державною казначейською службою України, та для ідентифікації виграшності чека гравця.

- індивідуальний секретний номер у вигляді штрих-коду, який використовується для реєстрації операції з продажу (реалізації) чека гравця в електронній системі прийняття ставок, яка контролюється в режимі реального часу Державною казначейською службою України, та для ідентифікації виграшності чека гравця.

1.14. До витрат на проведення лотереї відносяться витрати, зазначені у запланованому кошторисі доходів і витрат при проведенні лотереї (додаток 2).

1.15. Для участі в лотереї повнолітній фізичній особі необхідно сплатити ставку у лотерею, розмір якої відповідає вимогам, передбаченим п.1.12 цих Умов (придбати чек гравця, яким засвідчується обраний гравцем ігровий варіант).

Ставка в лотерею повинна бути сплачена фізичною особою в повному обсязі до моменту передачі їй відповідного чека гравця, яким засвідчується обраний гравцем ігровий варіант.

Передумовою передачі розповсюджувачем гравцеві чека гравця є здійснення гравцем оплати вартості чека гравця в повному обсязі та реєстрація розповсюджувачем факту продажу (реалізації) чека гравця в електронній системі прийняття ставок.

Прийняття ставки в лотерею здійснюється в готівковій формі або, за технічної можливості, у безготівковій формі.

1.16. Оператор має право оголосити ігровий варіант або частину змагань, включених до ігрового варіанту, недійсними при виникненні таких ситуацій:

- у випадку помилок, недбалих або умисних дій розповсюджувачів при прийомі ставок або дій інших осіб, що призвели до прийняття ставок на змагання, яке відсутнє в програмі тиражу.

- у випадку, якщо вказане в програмі тиражу змагання, на яке прийнято ставку, не відбулося;

- при порушенні гравцем цих Умов.

Оператор зобов’язаний оголосити ігровий варіант або частину змагань, включених до ігрового варіанту, недійсними у випадку помилок, недбалих або умисних дій розповсюджувачів при прийомі ставок або дій інших осіб, що призвели до прийняття ставок на змагання з множником менше одиниці.

Рішення про оголошення ігрового варіанту недійсним приймається керівником оператора, наслідком чого є повернення відповідним гравцям зроблених ними раніше ставок.

Рішення про оголошення одного або кількох змагань з ігрового варіанту недійсними приймається керівником оператора, такі змагання вважаються виграшними з множником 1 (одиниця) та виплачуються гравцям.

1.17. Здійснення гравцем ставки є підтвердженням того, що гравець ознайомлений з цими Умовами, правилами прийому ставок, розміщеними у пункті розповсюдження та згоден їх виконувати.

1.18. Гравець, який здійснив ставку у лотерею (придбав чек гравця), має право відмовитись від здійсненої ним ставки (придбаного чека гравця) до моменту початку його розіграшу. Порядок повернення гравцю здійсненої ним ставки регулюється п.2.4 цих Умов.

1.19. Внесення гравцем ставки та її реєстрація електронною системою прийняття ставок є укладенням між гравцем і оператором публічного договору на умовах, визначених цими Умовами (в редакції, чинній на дату здійснення ставки) та програмою тиражу, згідно з якою гравцем було визначено ігровий варіант на момент внесення ставки. Факт укладення договору засвідчується чеком гравця (в тому числі електронним чеком гравця), який видається гравцеві (надсилається на електронну пошту гравця чи зберігається в особистому кабінеті гравця, створеному на веб-сайті, що визначений оператором).

За одним виграшним чеком гравця (в тому числі електронним чеком гравця) може бути лише один переможець.

1.20. У випадку, якщо внаслідок недбалих дій розповсюджувача, у електронній системі прийняття ставок була зареєстрована ставка (ігровий варіант), однак, фактично фізичною особою грошові кошти в якості плати за участь у лотерею внесені не були, відповідна помилково зареєстрована ставка (помилково зареєстрований ігровий варіант), підлягає відміні у випадку прийняття відповідного рішення оператором.

Помилкова реєстрація ставки (ігрового варіанту) без фактичного внесення фізичною особою грошових коштів в якості плати за участь у лотерею не тягне за собою укладення між такою фізичною особою та оператором публічного договору, як вказано у п. 1.19 цих Умов.

Відміна сплати участі в лотерею у випадках, передбачених у абзаці 1 цього пункту, не є відмовою від здійсненої ставки та/або зареєстрованого ігрового варіанту в розумінні п. 2.4 цих Умов, та не виступає підставою для виникнення у фізичної особи, чий ігровий варіант (ставку) було помилково зареєстровано без фактичного внесення грошових коштів в якості плати за участь у лотерею, права на отримання будь-яких грошових коштів від оператора.

1.21. Оператор державних лотерей не несе відповідальності за порушення розповсюджувачами законодавства про розповсюдження державних лотерей, якщо інше не встановлено угодою, укладеною між розповсюджувачем та оператором державних лотерей.

2. ПРИЗОВИЙ (ВИГРАШНИЙ) ФОНД ЛОТЕРЕЇ

2.1. На виплату призів у лотереї спрямовується 80% сумарної вартості ігрових варіантів, допущених до розіграшу (утворена таким чином сума визначається як призовий (виграшний) фонд лотереї). Оператор має право змінювати (в межах від 70% до 95%) розмір призового (виграшного) фонду окремо взятих тиражів. Рішення про зміну (в межах від 70% до 95%) призового (виграшного) фонду окремо взятих тиражів лотереї оформлюється наказом Оператора до початку проведення розіграшу відповідного тиражу. Інформація про розмір відрахувань до призового (виграшного) фонду окрема взятих тиражів публікується на офіційному сайті Оператора.

Призовий (виграшний) фонд лотереї формується виключно за рахунок коштів, отриманих від гравців в якості оплати чеків гравця (ставок у лотерею). Формування, розподіл та використання коштів призового (виграшного) фонду лотереї здійснюється МСЛ відповідно до цих Умов.

Кошти призового (виграшного) фонду лотереї не належать МСЛ та підлягають обов’язковому розігруванню (розподілу) між гравцями у лотерею відповідно до цих Умов. Кошти призового (виграшного) фонду лотереї можуть спрямовуватись МСЛ виключно за напрямами, визначеними законодавством. Облік коштів призового (виграшного) фонду лотереї здійснює МСЛ, як оператор державних лотерей, відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.2. В межах призового (виграшного) фонду лотереї формується залишковий та резервний фонди. Залишковий та резервний фонди лотереї є частинами призового (виграшного) фонду лотереї, можуть використовуватись виключно у відповідності до п. 2.3 цих Умов, та не належать оператору.

До залишкового фонду лотереї включається незапитана гравцями частина призового (виграшного) фонду (згідно п. 2.5 цих Умов).

До резервного фонду лотереї включаються, зокрема:

- сума призового фонду тиражу лотереї не розіграна між гравцями (згідно п. 2.6 цих Умов);

- суми що утворюються внаслідок відсікання сум призів до величини, кратної 1 гривні (згідно п.4.4 цих Умов);

2.3. Резервний та залишковий фонди лотереї використовуються виключно:

- на покриття різниці між сумою виграшів відповідного тиражу та сумою призового фонду тиражу у випадку недостатності коштів призового фонду цього тиражу для виплати призів;

- на виплату призів по визнаним оператором претензіям гравців;

- на проведення додаткових розіграшів в межах лотереї, згідно з правилами їх проведення, що обов’язково додаються до цих Умов після їх затвердження та опублікування оператором;

- на виплату додаткових виграшів у відповідності до п. 2.7 цих Умов;

2.4. Сума коштів, що становить різницю між сумою здійсненої гравцем ставки та сумою коштів, яка спрямована МСЛ на формування призового (виграшного) фонду лотереї у межах розмірів, встановлених відповідно до п. 2.1 цих Умов, складає дохід МСЛ як оператора державних лотерей.

2.4.1. Гравець має право в будь-який час протягом строку розповсюдження чеків гравця лотереї, але в будь-якому разі до моменту початку хоча б одної події, результат якої включено гравцем до ігрового варіанту, відмовитись від здійсненої ним ставки у лотерею та/або зареєстрованого ігрового варіанту в порядку, визначеному цим пунктом Умов. При цьому, при відмові гравцем від здійсненої ним ставки у лотерею відміняється в електронній системі прийняття ставок і ігровий варіант гравця, що був оплачений такою ставкою. При відмові гравцем від зареєстрованого в електронній системі прийняття ставок ігрового варіанта відміняється і ставка, якою був оплачений цей ігровий варіант.

2.4.2. У разі, якщо в чеку гравця зазначено кілька (два та більше) ігрових варіантів, від частини яких (один та більше) він відмовляється, то, у такому випадку, відміні підлягають всі ігрові варіанти, зазначені в цьому чеку гравця, а гравцеві повертається відповідна сума коштів (ставки), яка визначена згідно з цим пунктом Умов. При відмові гравцем від частини ставок, якими оплачені ігрові варіанти, що зафіксовані в одному чеку гравця, відміні підлягають всі ігрові варіанти, які зазначені в чеку гравця, а гравцеві повертається відповідна сума коштів (ставки), яка визначена згідно з цим пунктом Умов.

2.4.3. Оператор не приймає відмови від здійснених ставок (зареєстрованих ігрових варіантів) у випадку, якщо почалась хоча б одна подія, включена гравцем до відповідного ігрового варіанту, на момент звернення гравця до представництва МСЛ або служби підтримки.

При відмові від здійсненої ставки у лотерею гравцеві повертається та частина здійсненої ставки, яка була спрямована оператором на формування призового (виграшного) фонду відповідного тиражу.

Повернення гравцю ставки в лотерею в розмірі, визначеному цим пунктом Умов, здійснюється у формі, яка використовувалась гравцем для її сплати, згідно процедури, затвердженої оператором.

2.5. Сума виграшу (призу), що припала на виграшний чек гравця, який не був пред’явлений до оплати протягом строку, визначеного в п. 4.10 цих Умов, спрямовується до залишкового фонду лотереї. Залишковий фонд лотереї є частиною призового (виграшного) фонду лотереї, використовується Оператором виключно у відповідності до напрямів, закріплених у п. 2.3 цих Умов.

2.6. У випадку, якщо загальна сума виграшів (призів), що підлягає виплаті гравцям за результатами проведення розіграшу тиражу, є меншою за сформований оператором розмір призового фонду цього тиражу, різниця відраховується до резервного фонду лотереї. Оператор зобов’язаний зарахувати зазначені кошти до резервного фонду лотереї та використовувати їх виключно у відповідності до напрямів, закріплених у п.2.3 цих Умов.

2.7. Для збільшення інтересу гравців до лотереї оператор має право під час проведення окремо взятих тиражів лотереї запроваджувати (в межах призового фонду поточного тиражу лотереї) додаткові виграші (грошові та/або речові). Тиражі, під час розіграшу яких будуть розігруватись додаткові виграші, а також величина додаткових виграшів визначаються наказом оператора до початку проведення тиражу (ів). Додаткові грошові виграші, визначені наказом оператора, можуть розігруватись оператором між гравцями, які обрали та зареєстрували ігровий варіант (серед видів ігрових варіантів, з обумовленими характеристиками, визначеними наказом оператора). Оператор також має право розігрувати додаткові грошові виграші серед гравців, ідентифікованих електронною системою прийняття ставок, які обрали та зареєстрували ігровий варіант (серед видів ігрових варіантів, з обумовленими характеристиками, визначеними наказом оператора). Оператор має право розігрувати додаткові грошові виграші серед гравців, основний виграш яких розраховується із застосуванням певного множника, величина таких виграшів визначається наказом оператора. Право на отримання додаткових грошових виграшів виникає у зазначених вище гравців у разі, коли за результатом розіграшу тиражу лотереї ігровий варіант, обраний ними та зареєстрований в електронній системі прийняття ставок, є виграшним.

Оператор має право запроваджувати додаткові виграші, але не виключно, за:

- реєстрацію ігрових варіантів в певний день та/або проміжок часу;

- використання певних видів ігрових варіантів;

- використання певних змагань;

- використання певних видів зустрічей, змагань або перегонів;

- реєстрацію ігрового варіанту за певний час (дні та/або години) до початку змагань включених до такого ігрового варіанту;

- використання виду ігрового варіанту експрес з кількістю змагань більшою або рівною ніж вказано оператором;

- використання виду ігрового варіанту система з кількістю змагань більшою або рівною ніж задана та/ або з кількістю фіксованих підсумків більшою або рівною ніж вказано оператором.

Для цілей збільшення інтересу гравців до лотереї додаткові виграші можуть запроваджуватися Оператором також виходячи із суми виграшу за зареєстрованими ігровими варіантами.

2.8. При проведенні лотереї джек-пот не формується.

2.9. Виграші у лотерею оподатковуються згідно з чинним законодавством України. За бажанням гравця – переможця лотереї йому видається довідка про суму виграного ним виграшу, в якій зазначаються паспортні дані гравця – переможця, сума виграшу, дата отримання виграшу, а також сума вирахуваного податку та збору.

3. ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

3.1. Принцип лотереї полягає у вгадуванні гравцями результатів випадкових подій у різних видах професійних та (чи) аматорських змагань, що включені до програми тиражу лотереї, з урахуванням ймовірності цих результатів.

3.2. Для участі у лотереї гравцю необхідно визначити ігровий варіант, оплатити участь у лотереї у відповідності до обраного ігрового варіанту в пункті розповсюдження, обладнаному терміналом, або через Інтернет, або через мережу мобільного зв’язку або через термінал самообслуговування, та отримати чек гравця. Обраний гравцем ігровий варіант реєструється в електронній системі.

3.3. Реєстрація ігрових варіантів в електронній системі здійснюється в будь-який із наступних способів (із тих, що доступні у пунктах розповсюдження на момент здійснення ставки):

- гравець у пункті розповсюдження, обладнаному терміналом, безкоштовно отримує термінальну картку. В ігрових полях цієї картки гравець повинен відмітити результати подій у різних видах змагань, включених до програми відповідного тиражу лотереї, номер змагання згідно з програмою тиражу, розмір ставки тощо. Відмітка може бути проставлена шляхом закреслення по вертикалі, навхрест по діагоналях чи навхрест по горизонталі-вертикалі або шляхом повного заштриховування клітинки, що відмічається. При цьому, не можна виходити за обмежувальні лінії самої клітинки. Гравець передає розповсюджувачу відмічений на термінальній картці ігровий варіант, а розповсюджувач забезпечує введення даного ігрового варіанту до електронної системи;

- розповсюджувач забезпечує введення визначеного гравцем ігрового варіанту до електронної системи шляхом введення ігрового варіанту, використовуючи клавіатуру терміналу або інші допоміжні засоби (без заповнення термінальної картки);

- гравець вводить ігровий варіант до електронної системи шляхом заповнення через мережу Інтернет електронної картки на сайті, визначеному оператором, в мережі Інтернет;

- гравець вводить ігровий варіант до електронної системи використовуючи мережу мобільного зв’язку;

- гравець вводить ігровий варіант до електронної системи шляхом заповнення електронної картки з використанням терміналу самообслуговування (у тому числі терміналу самообслуговування з електронним чеком гравця). Інформація, що зазначена гравцем при введенні ігрового варіанта, в автоматичному режимі реєструється в електронній системі.

Передумовою реєстрації гравцем в електронній системі обраного ним ігрового варіанту (за допомогою терміналу самообслуговування з електронним чеком гравця) є реєстрація гравця в електронній системі та внесення гравцем розповсюджувачу відповідної суми грошових коштів.

Для реєстрації ігрового варіанту через мережу Інтернет або через термінал самообслуговування, гравцю необхідно заповнити електронну картку, що зображується, відповідно, на веб-сайті оператора або на екрані монітора термінала самообслуговування.

Для реєстрації ігрового варіанту через мережу мобільного зв’язку, гравцю необхідно відправити SMS – повідомлення на короткий номер (-и), що визначений (-і) оператором, або іншим способом відправити з мобільного телефону (або з іншого пристрою) дані з обраним гравцем ігровим варіантом та іншими параметрами гри в тому форматі, який вказаний оператором.

3.4. У випадку, якщо термінал не приймає до реєстрації термінальну картку:

через брак відміток, - гравцю пропонується переглянути термінальну картку і додати відмітки, яких бракує;

через наявність у ній зайвих відміток, - гравцю пропонується заповнити нову термінальну картку.

Реєстрація ігрового варіанта в електронній системі через Інтернет або термінали самообслуговування не здійснюється при заповненні гравцем не всіх обов’язкових полів електронної картки, про що повідомляється такий гравець відразу після здійснення ним спроби зареєструвати ігровий варіант.

3.5. При реєстрації ігрового варіанта гравця в електронній системі через термінал (окрім терміналів самообслуговування) в пункті розповсюдження гравцю видається чек гравця, який містить наступну інформацію: назву лотереї; номер агента (розповсюджувача) у разі необхідності; ігровий варіант; номер тиражу, розмір ставки; дата та час прийняття ставки; індивідуальний секретний номер; тощо.

При реєстрації ігрового варіанта гравця в електронній системі через термінал самообслуговування з паперовим чеком гравця, гравцю видається чек гравця, що роздруковується цим терміналом самообслуговування та містить наступну інформацію: назву лотереї, ігровий варіант, номер тиражу, розмір ставки, дату та час прийняття ставки, індивідуальний секретний номер тощо. При реєстрації ігрового варіанта гравця в електронній системі через термінал самообслуговування з електронним чеком гравця, гравцю видається чек гравця (в електронній формі), який зберігається в особистому кабінеті гравця та містить наступну інформацію: назву лотереї, ігровий варіант, номер тиражу, розмір ставки, дату та час прийняття ставки, індивідуальний секретний номер тощо.

При реєстрації ігрового варіанта через мережу Інтернет чи мережу мобільного зв'язку, гравець отримує зворотне повідомлення про здійснення реєстрації обраного ним ігрового варіанта (-ів) в електронній системі (чек гравця в електронній формі (електронний чек гравця). В електронному чеку гравця зазначається інформація, зокрема: назва лотереї, ігровий варіант, номер тиражу, унікальний індивідуальний номер чека гравця, розмір ставки тощо. Електронний чек гравця зберігається у гравця, в його комп’ютері, на іншому пристрої (обладнанні), в мобільному телефоні, або іншим чином в електронній формі. Відповідальність за збереження електронного чека гравця несе гравець.

Гравець підтверджує факт внесення ставки через мережу Інтернет шляхом пред’явлення роздруківки електронного чека гравця.

Гравець за власним бажанням може отримати зареєстрований та оплачений ним через мережу мобільного зв’язку чек гравця. Для цього він повинен пред’явити розповсюджувачу, визначеному оператором, електронний чек гравця, що зафіксований на носії пристрою (обладнання). Розповсюджувач, визначений оператором, або уповноважена особа оператора (в представництві) звіряє дані електронного чека гравця з даними електронної системи та, при їх співпадінні, роздруковує з електронної системи чек гравця (в паперовій формі), що відповідає пред’явленому гравцем електронному чеку гравця. Оплачений гравцем чек може бути виданий цьому гравцю лише один раз.

3.6. Чек гравця зберігається у гравця для перевірки результатів розіграшу тиражу і, в разі перемоги, для отримання виграшу (- ів). Електронний чек гравця зберігається у гравця в його комп’ютері, на іншому пристрої (обладнанні), в мобільному телефоні або іншим чином в електронній формі.

Відповідальність за збереження чека гравця несе гравець.

3.7. Ставки приймаються оператором на основі програми тиражу - переліку змагань із запропонованим для кожного змагання множником (співвідношенням суми призу до внесеної гравцем ставки) та видами ігрових варіантів в лотереї.

Оператор має право відмовити у прийнятті ставки у тому випадку, коли її прийняття може спричинити істотне перевищення призового фонду лотереї, що призведе до недоодержання Державним бюджетом України грошових коштів.

Час початку прийняття ставок на змагання, що включені до програми тиражу, визначається оператором.

Час закінчення прийняття ставок на змагання, що включені до програми тиражу, визначається оператором, але у будь-якому разі не пізніше визначення результату події на яку приймається ставка.

3.8. Інформацію про результати змагань оператор може отримувати з офіційних джерел, як то офіційні сайти спортивних клубів, федерацій, інших організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, інші офіційні засоби інформації, а також із засобів масової інформації, всесвітньої інформаційної системи загального доступу (Інтернет).

У разі якщо інформація щодо результатів, вказана у різних джерелах, відрізняється, або вказана з очевидними помилками остаточне рішення щодо результатів для розрахунку виграшності ігрових варіантів приймає Оператор.

3.9. Ігровий варіант вважається виграшним, якщо передбачені в ньому результати випадкових подій у різних видах змагань, включених до програми тиражу, збігаються із результатами змагань, підтвердженими офіційними джерелами (що використовуютьcя при складанні програми тиражу), та внесеними до протоколу результатів розіграшу тиражу, а також в інших випадках, передбачених цими Умовами. Результати розіграшу тиражу лотереї розміщуються на Інтернет-сайті оператора (www.msl.ua), а також розміщуються (є доступними в електронному вигляді) в пунктах розповсюдження.

3.10. Визначаючи ігровий варіант гравець самостійно обирає кількість змагань, що входитимуть до його ігрового варіанту, а саме гравець може обрати:

ординар – ігровий варіант, що включає одне окреме змагання;

експрес – ігровий варіант, що включає кілька окремих змагань, які не мають між собою причинно-наслідкового зв’язку. Не вгаданий результат одного із змагань, що увійшли до експресу, означає програш всього ігрового варіанта;

система – ігровий варіант, що включає сукупність експресів, яка представляє собою повний або частковий перебір ігрових варіантів експресів одного розміру з фіксованого набору результатів. Кожний ігровий варіант сплачується окремо, розмір ставки за кожний ігровий варіант є однаковими, програшними є тільки ті варіанти, до яких входить не вгаданий результат;

складений - ігровий варіант, який включає в себе перебір всіх можливих експресів (різної довжини) та/або ординарів і експресів, які можна утворити з обраних гравцем змагань.

ланцюг – ігровий варіант, що включає в себе декілька змагань, які незалежні один від одного. Гравцю надається можливість самостійно визначити порядок подій, що входять до ланцюгу.

Комбінований – ігровий варіант, що являє собою заготовлений оператором прогноз на декілька не пов’язаних результатів однієї події. Для того щоб ігровий варіант був виграшним необхідно вгадати всі результати, включені до ігрового варіанту «комбінований». Виграш за ігровим варіантом – комбінований визначається як добуток суми ставки на визначений для відповідного ігрового варіанту множник.

При включенні гравцем до ігрового варіанту кілька змагань, загальне співвідношення суми призу до внесеної гравцем ставки та сума виграшу на такий ігровий варіант не повинні перевищувати розмір (величину), що визначений (-а) наказом оператора. При перевищенні загальним співвідношенням суми призу до внесеної гравцем ставки або сумою виграшу зазначених в наказі оператора показників, вони округлюються вниз до розміру (величини), визначеного наказом оператора.

3.11. Види ігрових варіантів обираються гравцем самостійно шляхом відмітки у відповідних ігрових полях термінальної картки чи електронної картки.

3.12. Номер змагання, на яке робиться прогноз, визначається в полі "№ змагання" шляхом закреслення (відмічення) цифр та/або букв. Кожне змагання може бути включене до складу ігрового варіанту тільки один раз.

3.13. До основних результатів, які гравець може обрати при визначенні ігрового варіанту, належать:

перемога першої команди (спортсмена) - “1”;

перемога другої команди (спортсмена) - “2”;

нічия - “х”;

перемога першої команди (спортсмена) або нічия “1х”;

перемога другої команди (спортсмена) або нічия “х2”;

перемога першої або другої команди (спортсмена) “12”;

тотал (більше або менше кількості голів (очок тощо) команд (спортсменів) вказаної у програмі тиражу): “Б” - більше, “М” - менше, “1Б” – перша більше, “1М” - перша менше, “2Б” - друга більше, “2М” - друга менше;

покупка тотала - збільшення або зменшення тотала за рахунок зміни величини множника;

фора - перевага чи відставання однієї із команд (спортсмена), виражена у голах (очках тощо), яка надана учаснику змагання оператором. Надана учаснику змагання фора додається до відповідного результату події. Якщо розрахований таким чином результат на користь обраної (-ого) команди (спортсмена), то ігровий варіант вважається виграшним. Якщо ж розрахований таким чином результат є перемогою протилежної команди (спортсмена) - ігровий варіант є програшним, у разі нічиєї - множник виграшу дорівнює одиниці;

покупка фори – збільшення або зменшення фори за рахунок зміни величини множника.

Такі види результатів можуть використовуватись при реєстрації ігрових варіантів виключно до моменту визначення результату відповідного змагання.

У командних змаганнях можуть вживатися поняття "господарі" (приймаючі команди ) і "гості" (гостьові команди), за винятком таких випадків:

а) змагання проводяться в одному місті (у міжнародних змаганнях - країні);

б) подія є фіналом якого кубкового змагання і складається з одного матчу (зустрічі).

В програмі тиражу команди - господарі стоять на 1-му місці (позначаються «1»), команди - гості - на 2-му (позначаються «2»). У всіх інших випадках нумерація учасників змагань в програмі тиражу умовна, а дані про місце проведення носять інформаційний характер.

3.14. Під час проведення тиражів лотереї ставки можуть прийматись на будь-які змагання, які не суперечать чинному законодавству України та моральним засадам суспільства.

В залежності від особливостей професійних чи аматорських змагань змістовність ігрового варіанту може включати інші прогнози результатів подій, ніж ті, що передбачені в п.3.13 цих Умов, зокрема:

Футбол

Змагання - зустріч 2-х команд (футбольний матч), тур, етап, раунд, плей-офф, турнір, кубок, чемпіонат, олімпійські ігри.

Події - голи, порушення правил гравцями (фоли), кутові, заміни, офсайди, попередження гравцям, видалення гравця (гравців), дискваліфікація гравця, гравців чи команди, овертайм, пенальті, вихід з групи, перехід у наступний етап (тур), перехід у вищу/нижчу лігу, перемога в турнірі, чемпіонаті.

Результати:

перемога першої або другої команди або нічия в матчі, таймі, овертаймі, по пенальті, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої команди або нічия в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої або другої команди в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога другої команди або нічия в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої або другої команди або нічия в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу з урахуванням вказаної переваги або відставання;

матч/тайм закінчився з перевагою одної з команд рівно з вказаною кількістю голів;

кількість голів, забитих обома командами, окремою командою чи окремим гравцем в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість голів, забитих в матчі парна або непарна;

точний рахунок матчу, тайму, овертайму, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

будь який інший, окрім вказаних в програмі тиражу, рахунок матчу, тайму, овертайму, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

буде результативна (ненульова) нічия – будь-яка нічия крім «0:0»;

буде або ні забитий гол в таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

заб’є або не заб’є гол гравець або команда в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

обидві команди заб’ють гол в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

що найменш одна з команд не заб’є гол в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша/друга або обидві команди заб’ють голи в обох таймах;

щонайменш в одному з таймів перша/друга або обидві команди не заб’ють гол;

перша або друга команда заб’є перший/другий/третій гол або ніхто не заб’є перший/другий/третій гол в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша або друга команда заб’є наступний гол або ніхто не заб’є другий гол в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша або друга команда заб’є останній гол або ніхто не заб’є гол в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перший/другий/третій/останній гол в матчі буде забитий у вказаний проміжок часу;

перший/другий/третій/останній гол в матчі буде забитий з гри, з гри головою, з гри не головою, зі штрафного (зі стандарту), автогол, з кутового, головою або с пенальті;

буде чи ні забитий гол у визначений проміжок часу;

перша або друга команда заб’є гол у кожному таймі;

перша або друга команда не заб’є гол щонайменше в одному з таймів;

буде чи ні автогол;

буде дубль (один гравець заб’є щонайменше два гола впродовж матчу);

буде хеттрік (один гравець заб’є щонайменше три гола впродовж матчу);

буде покер (один гравець заб’є щонайменше чотири гола впродовж матчу);

буде суха перемога - перемога першої або другої команди при цьому за результатами матчу команда суперник не забиває жодного голу;

буде вольова перемога - перша або друга команда першою пропускає гол проте виграє матч;

перемога першої команди в першому таймі та в матчі;

перемога першої команди в першому таймі та нічия в матчі;

перемога першої команди в першому таймі та перемога другої команди в матчі;

нічия в першому таймі та перемога першої команди в матчі;

нічия в першому таймі та в матчі;

нічия в першому таймі та перемога другої команди в матчі;

перемога другої команди в першому таймі та перемога першої команди в матчі;

перемога другої команди в першому таймі та нічия в матчі;

перемога другої команди в першому таймі та в матчі;

кількість голів, забитих першою/другою або обома командами у першому таймі, більше, менше, або дорівнює кількості голів забитих першою/другою або обома командами у другому таймі;

перша/друга команда заб’є перший гол та виграє/програє матч;

перша/друга команда пропустить перший гол та виграє/програє матч;

одна з команд вигравала по ходу матчу та виграла/програла матч;

одна з команд програвала по ходу матчу та виграла/програла матч;

перемога першої/другої команди в матчі/таймі та кількість голів, забитих обома командами, окремою командою чи окремим гравцем в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості фолів кожної команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

кількість фолів/офсайдів/жовтих карток обох команд або окремої команди в матчі, таймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості офсайдів кожної команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості жовтих карток гравцям кожної команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості червоних карток (видалень гравців) кожної команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша або друга команда отримує першу/наступну/останню червону картку (видалення гравця) або ніхто не отримує першу/наступну/останню червону картку (видалення гравця) в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша або друга команда отримує право на першій аут в матчі;

будуть чи ні червоні картки (видалення гравців) впродовж матчу, тайму, овертайму, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

будуть чи ні пенальті впродовж матчу, тайму, овертайму, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

окремий гравець отримає жовту/червону картку або ні;

окремий гравець здійснить порушення правил, що призведе до призначення пенальті;

окремий гравець заробить пенальті або ні;

окремий гравець заб’є пенальті або ні;

наступне пенальті буде забито або ні;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості кутових кожної команди в матчі/таймі;

кількість кутових обох команд або окремої команди в матчі, таймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість кутових в матчі парна або непарна;

перша або друга команда отримає право на перший/наступний/останній кутовий або ніхто не отримає право на перший/наступний/останній кутовий в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості виконаних кожною командою замін в матчі/таймі;

кількість замін, виконаних обома командами або окремою командою в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

перша заміна в матчі буде в першої/другої команди або матч закінчиться без замін;

перша заміна в матчі буде в першому таймі/перерві або в другому таймі;

гравець, що вийшов на заміну, заб’є/не заб’є гол;

команда вийде чи не вийде в наступний етап (тур) за результатом матчу/всіх матчів етапу (туру);

яка з команд вийде в наступний або вказаний раунд/тур/етап змагань;

яка команда перейде в вищу/нижчу лігу за підсумками чемпіонату;

команда перейде чи ні в вищу/нижчу лігу за підсумками чемпіонату;

яка команда стане переможцем турніру, чемпіонату, кубку, етапу, олімпійських ігор;

з якої держави команда-переможець турніру, чемпіонату, кубку, етапу (представником якої країни виявиться переможець);

команда займе вказане місце в турнірній таблиці за підсумками турніру/етапу;

одна команда буде мати вище або нижче положення у турнірній таблиці за результатами всіх матчів етапу;

команда змінить або ні своє місце у турнірній таблиці за результатами всіх матчів чергового туру;

команда отримує місце вище або нижче або не змінить свого місця у турнірній таблиці за результатами всіх матчів чергового туру;

перша або друга команда отримає право ввести м’яч до гри на початку матчу;

буде чи ні овертайм;

будуть чи ні післяматчеві пенальті;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості ударів у площину воріт в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

кількість ударів у площину воріт першої/другої команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

перша або друга команда виконає перший/наступний/останній удар у площину воріт або ніхто з команд не виконає перший/наступний/останній удар у площину воріт в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої/другої команди або нічия по відсотку володіння м’ячем кожною командою в матчі;

кількість відсотків володіння м’ячем першої/другої команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

гравець вийде чи не вийде на поле;

гравець проведе на полі більше або менше вказаної кількості хвилин.

Хокей

Змагання - зустріч 2-х команд (хокейний матч), тур, етап, серія плей-офф, турнір, кубок, чемпіонат, олімпійські ігри.

Події - голи, порушення правил гравцями, видалення гравця (гравців), овертайм, буліти, вихід з групи, перехід у наступний етап (тур), перемога в серії плей-офф, турнірі, чемпіонаті.

Результати:

перемога першої або другої команди або нічия в основний час матчу, періоді, овертаймі, по булітам, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої команди або нічия в основний час матчу, таймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої або другої команди в основний час матчу, таймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога другої команди або нічия в основний час матчу, таймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої або другої команди в овертаймі;

перемога першої або другої команди в матчі з урахуванням овертайму;

перемога першої або другої команди по булітам;

перемога першої або другої команди в матчі з урахуванням овертайму та булітів;

перемога першої або другої команди або нічия в основний час матчу, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу з урахуванням вказаної переваги або відставання;

матч/період закінчився з перевагою одної з команд рівно з вказаною кількістю голів;

кількість голів, забитих обома командами, окремою командою чи окремим гравцем в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість голів, забитих в матчі/періоді парна або непарна;

точний рахунок матчу, періоду, овертайму, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

будь який інший, окрім вказаних в програмі тиражу, рахунок матчу, тайму, овертайму, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

буде результативна (ненульова) нічия – будь-яка нічия крім «0:0»;

буде або ні забитий гол в періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

заб’є або не заб’є гол гравець або команда в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

обидві команди заб’ють гол в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

що найменш одна з команд не заб’є гол в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

голи будуть забиті в кожному періоді;

щонайменш в одному з періодів не буде забито гол;

перша або друга команда заб’є перший/другий/третій гол або ніхто не заб’є перший/другий/третій гол в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша або друга команда заб’є наступний гол або ніхто не заб’є наступний гол в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша або друга команда заб’є останній гол або ніхто не заб’є гол в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перший гол в матчі буде забитий у вказаний проміжок часу;

другий гол в матчі буде забитий у вказаний проміжок часу;

останній гол в матчі буде забитий у вказаний проміжок часу;

буде чи ні забитий гол у визначений проміжок часу;

перша або друга команда заб’є гол у кожному періоді;

перша або друга команда не заб’є гол щонайменше в одному з періодів;

буде або ні забито гол у меншості;

буде суха перемога - перемога першої або другої команди при цьому за результатами матчу команда суперник не забиває жодного голу;

буде вольова перемога - перша або друга команда першою пропускає гол проте виграє матч;

перемога першої команди в першому періоді та в матчі;

перемога першої команди в першому періоді та нічия в матчі;

перемога першої команди в першому періоді та перемога другої команди в матчі;

нічия в першому періоді та перемога першої команди в матчі;

нічия в першому періоді та в матчі;

нічия в першому періоді та перемога другої команди в матчі;

перемога другої команди в першому періоді та перемога першої команди в матчі;

перемога другої команди в першому періоді та нічия в матчі;

перемога другої команди в першому періоді та в матчі;

кількість голів, забитих обома командами або окремою командою у першому періоді, більше, менше, або дорівнює кількості голів, забитих обома командами або окремою командою у другому періоді;

кількість голів, забитих обома командами або окремою командою у першому періоді, більше, менше, або дорівнює кількості голів, забитих обома командами або окремою командою у третьому періоді;

кількість голів, забитих обома командами або окремою командою у другому періоді, більше, менше, або дорівнює кількості голів, забитих обома командами або окремою командою у третьому періоді;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості штрафного часу кожної команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

кількість штрафного часу першої/другої команди/обох команд або окремого гравця в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

команда вийде чи не вийде в наступний етап (тур) за результатом матчу/всіх матчів етапу (туру);

яка з команд вийде в наступний раунд/тур/етап змагань;

яка команда стане переможцем серії плей-офф, турніру, чемпіонату, кубку, етапу;

з якої держави команда-переможець турніру, чемпіонату, кубку, етапу (представником якої країни виявиться переможець);

команда займе вказане місце в турнірній таблиці за підсумками турніру/етапу;

точний рахунок серії плей-офф;

кількість матчів в серії плей-офф буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість матчів в серії плей-офф парна/непарна;

одна команда буде мати вище або нижче положення у турнірній таблиці за результатами всіх матчів етапу;

команда змінить або ні своє місце у турнірній таблиці за результатами всіх матчів чергового туру;

команда отримує місце вище або нижче або не змінить свого місця у турнірній таблиці за результатами всіх матчів чергового туру;

буде чи ні овертайм;

будуть чи ні післяматчеві буліти.

Баскетбол

Змагання - зустріч 2-х команд (баскетбольний матч), тур, етап, серія плей-офф, турнір, кубок, чемпіонат, олімпійські ігри.

Події – очки, овертайм, вихід з групи, перехід у наступний етап (тур), перемога в турнірі, чемпіонаті.

Результати :

перемога першої/другої команди або нічия в основний час матчу/чверті/половині,

перемога першої або другої команди з урахуванням овертайму;

перемога першої або другої команди в овертаймі;

перемога першої/другої команди або нічия в матчі/чверті/половині по набраним очкам з урахуванням вказаної переваги чи відставання команди;

матч/чверть/половина закінчився з перевагою одної з команд рівно з вказаною кількістю голів;

перемога першої команди в першій половині гри та перемога першої команди у всьому матчі,

перемога першої команди в першій половині гри та нічия у всьому матчі;

перемога першої команди в першій половині гри та перемога другої команди у всьому матчі,

перемога другої команди в першій половині гри та перемога другої команди у всьому матчі,

перемога другої команди в першій половині гри та перемога першої команди у всьому матчі;

перемога другої команди в першій половині гри та нічия у всьому матчі;

нічия в першій половині матчу та перемога першої команди у всьому матчі;

нічия в першій половині матчу та перемога другої команди у всьому матчі;

нічия в першій половині матчу та нічия у всьому матчі;

перша/друга або обидві команди виграє усі чверті/половини;

буде або ні нічия в будь якій чверті;

буде або ні нічия в будь якій половин;

кількість очок, набрана обома командами, окремою командою або окремим гравцем, в матчі/чверті/половині, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість очок, набрана обома командами, окремою командою або окремим гравцем в матчі/чверті/половині, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу парна/непарна;

кількість очок, набраних обома командами або окремою командою в першій чверті/половині більше, менше, або дорівнює кількості голів, набраних обома командами або окремою командою в другій чверті/половині;

кількість очок, набраних обома командами або окремою командою в першій чверті більше, менше, або дорівнює кількості очок, набраних обома командами або окремою командою в третій чверті;

кількість очок, набраних обома командами або окремою командою в першій чверті більше, менше, або дорівнює кількості очок, набраних обома командами або окремою командою в четвертій чверті;

кількість очок, набраних обома командами або окремою командою в другій чверті більше, менше, або дорівнює кількості очок, набраних обома командами або окремою командою в третій чверті;

кількість очок, набраних обома командами або окремою командою в другій чверті більше, менше, або дорівнює кількості очок, набраних обома командами або окремою командою в четвертій чверті;

кількість очок, набраних обома командами або окремою командою в третій чверті більше, менше, або дорівнює кількості очок, набраних обома командами або окремою командою в четвертій чверті;

яка з команд вийде в наступний раунд/тур/етап змагань.

команда вийде чи не вийде в наступний етап (тур) за результатом матчу/всіх матчів етапу (туру);

яка команда стане переможцем серії плей-офф, турніру, чемпіонату, кубку, етапу;

з якої держави команда-переможець турніру, чемпіонату, кубку, етапу (представником якої країни виявиться переможець);

команда займе вказане місце в турнірній таблиці за підсумками турніру/етапу;

точний рахунок серії плей-офф;

кількість матчів в серії плей-офф буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної,

кількість матчів в серії плей-офф парна/непарна.

буде чи ні овертайм.

Волейбол

Змагання - зустріч 2-х команд (волейбольний матч), тур, етап, турнір, кубок, чемпіонат, олімпійські ігри.

Події – очки, додатковий сет, вихід з групи, перехід у наступний етап (тур), перемога в турнірі, чемпіонаті.

Результати:

перемога першої/другої команди в матчу (з урахуванням додаткових сетів)/сеті;

кількість очок, набрана обома командами, окремою командою або окремим гравцем в матчі/сеті, буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість очок, набрана обома командами, окремою командою або окремим гравцем в матчі/сеті, парна/непарна;

перемога першої або другої команди в матчі/сеті по набраним очкам з урахуванням вказаної переваги чи відставання команди;

кількість сетів в матчі буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

точний рахунок матчу по сетах;

буде додатковий сет чи ні;

кількість очок, набраних обома командами або окремою командою в першому сеті більше, менше, або дорівнює кількості очок, набраних обома командами або окремою командою в другому сеті;

кількість очок, набраних обома командами або окремою командою в першому сеті більше, менше, або дорівнює кількості очок, набраних обома командами або окремою командою в третьому сеті;

кількість очок, набраних обома командами або окремою командою в другому сеті більше, менше, або дорівнює кількості очок, набраних обома командами або окремою командою в третьому сеті;

яка команда стане переможцем турніру, чемпіонату, кубку, етапу;

з якої держави команда-переможець турніру, чемпіонату, кубку, етапу (представником якої країни виявиться переможець);

команда займе вказане місце в турнірній таблиці за підсумками турніру/етапу.

Гандбол

Змагання - зустріч 2-х команд (гандбольний матч), тур, етап, турнір, кубок, чемпіонат, олімпійські ігри.

Події – голи, овертайм, вихід з групи, перехід у наступний етап (тур), перемога в турнірі, чемпіонаті.

Результати:

перемога першої/другої команди або нічия в основний час матчу, в таймі, в овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої команди або нічия в основний час матчу, в таймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої команди або другої в основний час матчу, в таймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога другої команди або нічия в основний час матчу/в таймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої або другої команди з урахуванням овертайму;

перемога першої команди в першому таймі та перемога першої команди у всьому матчі;

перемога першої команди в першому таймі та нічия у всьому матчі;

перемога першої команди в першому таймі та перемога другої команди у всьому матчі;

перемога другої команди в першому таймі та перемога другої команди у всьому матчі;

перемога другої команди в першому таймі та перемога першої команди у всьому матчі;

перемога другої команди в першому таймі та нічия у всьому матчі;

нічия в першому таймі та перемога першої команди у всьому матчі;

нічия в першому таймі та перемога другої команди у всьому матчі;

нічия в першому таймі та нічия у всьому матчі;

перемога першої або другої команди в матчі/таймі по забитим голам з урахуванням вказаної переваги чи відставання команди;

кількість голів, забитих обома командами або окремою командою в першому таймі більше, менше, або дорівнює кількості голів, забитих обома командами або окремою командою в другому таймі;

кількість голів, забитих обома командами або окремою командою в першому таймі більше, менше, або дорівнює кількості голів, забитих обома командами або окремою командою в третьому таймі;

кількість голів, забитих обома командами або окремою командою в другому таймі більше, менше, або дорівнює кількості голів, забитих обома командами або окремою командою в третьому таймі;

кількість голів, забитих обома командами, окремою командою або окремим гравцем в матчі, таймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість голів, забитих обома командами, окремою командою або окремим гравцем в матчі, таймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде парною/непарною;

перша або друга команда заб’є перший/наступний/останній гол або ніхто не заб’є перший/останній гол в матчі, таймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перший/останній гол в матчі буде забитий у вказаний проміжок часу;

команда вийде чи не вийде в наступний етап (тур) за результатом матчу/всіх матчів етапу (туру);

яка із запропонованих в програмі тиражу команд вийде в наступний раунд/тур/етап змагань.

яка команда стане переможцем турніру, чемпіонату, кубку, етапу;

з якої держави команда-переможець турніру, чемпіонату, кубку, етапу (представником якої країни виявиться переможець);

команда займе вказане місце в турнірній таблиці за підсумками турніру/етапу.

Біатлон

Змагання – лижні перегони або естафети команд та/або учасників зі стрільбою на влучність, етап, кубок, чемпіонат, олімпійські ігри.

Події – час, промахи, штрафні круги, штрафний час, схід с дистанції, додаткові патрони, перемога в кубку, чемпіонаті.

Результати:

перемога (перше місце) в підсумковому протоколі учасника/команди в перегонах/етапі;

хто з учасників буде лідером згідно підсумкового протоколу після вказаного етапу;

представник якої країни займе вище місце в підсумковому протоколі перегонів/етапу серед запропонованих представників ;

хто з двох (або більше) запропонованих учасників/команд/збірних займе вище місце в підсумковому протоколі в перегонах/етапі.

хто з запропонованих учасників/команд/збірних покаже кращій час на крузі в перегонах/етапі;

кількість промахів учасника/команди/збірної, допущених під час перегонів/етапу, буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

хто з запропонованих учасників/команд/збірних зійде с дистанції в перегонах/етапі;

учасник/команда/збірна зійде с дистанції чи ні в перегонах/етапі;

кількість штрафних кругів учасника/команди/збірної, отриманих під час перегонів/етапу, буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість штрафних хвилин учасника/команди/збірної, отриманих під час перегонів/етапу, буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість додаткових патронів гравця/команди/збірної, додана під час перегонів/етапу, буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної.

Кінські перегони

Змагання – забіг, заїзд, гіт, розіграш призу, біговий день.

Події – час фінішу, схід з дистанції, переможець призу.

Результати:

якій з коней стане переможцем у забігу/заїзду/гіті;

якій з коней займе друге місце у забігу/заїзді/гіті;

якій з коней займе перше або друге місце у забігу/заїзді/гіті;

якій з коней займе перше, друге або третє місце у забігу/заїзді/гіті;

двоє обраних коней займуть перше та друге місця у забігу/заїзді/гіті у вказаної послідовності;

двоє обраних коней займуть перше та друге місця у забігу/заїзді/гіті у довільній послідовності;

двоє обраних коней займуть перше, друге або третє місця у забігу/заїзді/гіті у довільній послідовності;

троє обраних коней займуть перше, друге та третє місця у забігу/заїзді/гіті у вказаної послідовності;

троє обраних коней займуть перше, друге та третє місця у забігу/заїзді/гіті у довільній послідовності;

четверо обраних коней займуть перше, друге, третє та четверте місця у забігу/заїзді/гіті у вказаної послідовності;

переможцями двох обраних забігів/заїздів/гітів стали двоє обраних коней;

переможцями трьох обраних забігів/заїздів/гітів стали троє обраних коней;

переможцями чотирьох обраних забігів/заїздів/гітів стали четверо обраних коней;

переможцями п’ятьох обраних забігів/заїздів/гітів стали п’ятеро обраних коней;

переможцями шістьох обраних забігів/заїздів/гітів стали шестеро обраних коней;

який з коней зійде з дистанції не завершив забіг/заїзд/гіт;

хто з учасників вийде до фіналу розіграшу призу;

буде чи ні встановлений рекорд іподрому/сезону в обраному забігу/заїзді/гіті;

буде чи ні встановлений рекорд іподрому/сезону в обраному біговому дні;

на перемогу одного з двох запропонованих у забігу/заїзді/гіті;

який з двох запропонованих коней займе вище місце в підсумковому протоколі в забігу/заїзді/гіті з урахуванням вказаної переваги чи відставання коня.

Теніс

Змагання – зустріч 2-х або 4-х гравців (2-х пар) тенісистів (тенісний матч), турнір.

Події – гейм, сет, тайбрейк, перемога в турнірі.

Результати:

Перемога першого гравця (першої пари гравців) або другого гравця (другої пари гравців) в матчі, окремому сеті або геймі;

кількість геймів в матчі буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість геймів в сеті буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість геймів в матчі парна чи непарна;

кількість виграних геймів окремим гравцем в матчі або сеті;

перемога першого гравця (першої пари гравців) або другого гравця (другої пари гравців) в матчі або сеті по виграним геймам з урахуванням вказаної переваги або відставання гравця;

перемога першого гравця (першої пари гравців) або другого гравця (другої пари гравців) в геймі з вказаним точним рахунком;

точний рахунок по сетах;

точний рахунок сету по геймах;

кількість геймів в першому сеті більше, менше, або дорівнює кількості геймів в другому сеті;

кількість геймів в першому сеті більше, менше, або дорівнює кількості геймів в третьому сеті;

кількість геймів в першому сеті більше, менше, або дорівнює кількості геймів в четвертому сеті;

кількість геймів в першому сеті більше, менше, або дорівнює кількості геймів в п’ятому сеті;

кількість геймів в другому сеті більше, менше, або дорівнює кількості геймів в третьому сеті;

кількість геймів в другому сеті більше, менше, або дорівнює кількості геймів в четвертому сеті;

кількість геймів в другому сеті більше, менше, або дорівнює кількості геймів в п’ятому сеті;

кількість геймів в третьому сеті більше, менше, або дорівнює кількості геймів в четвертому сеті;

кількість геймів в третьому сеті більше, менше, або дорівнює кількості геймів в п’ятому сеті;

кількість геймів в четвертому сеті більше, менше, або дорівнює кількості геймів в п’ятому сеті;

буде тайбрейк чи ні.

Бокс

Змагання - зустріч 2-х учасників (боксерський поєдинок), олімпійські ігри.

Події – очки, нокаут, технічний нокаут, нокдаун, дострокове закінчення бою.

Результати:

перемога першого/другого учасника або нічия в поєдинку;

перемога першого/другого учасника за очками в поєдинку;

перемога першого/другого учасника нокаутом в поєдинку;

перемога першого/другого учасника технічним нокаутом в поєдинку;

дострокова перемога першого/другого учасника в поєдинку;

дискваліфікація першого/другого учасника в поєдинку;

відмова від продовження поєдинку першого/другого учасника;

кількість проведених раундів в поєдинку (включно з раундом в якому було (якщо було) зупинено поєдинок) буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

дострокова перемога першого/другого учасника в конкретному раунді.

Бейсбол

Змагання - зустріч 2-х команд (бейсбольний матч).

Події – очки.

Результати:

перемога першої/другої команди с урахуванням додаткових іннінгів;

кількість очок,набрана обома командами або окремою командою в матчі, буде більшою/меншою вказаної;

кількість очок, набрана обома командами або окремою командою в матчі, парна/непарна;

перемога першої або другої команди у матчі по набраним очкам з урахуванням вказаної переваги чи відставання команди;

кількість очок, набраних першою/другою або обома командами у вказаному іннінге, більше, менше, або дорівнює кількості очок, набраних першою/другою або обома командами у іншому вказанному іннінгу;

яка з команд зробить перший ран;

чи буде в матчі хоумран так/ні.

Усі ставки розраховуються згідно офіційних результатів змагань, включно додаткові іннінги. У разі коли бейсбольний матч закінчився з нічийним результатом (наприклад передсезонний матч) усі ставки на цей матч повертаються.

Авто-мото перегони

Змагання - зустріч учасників гонки (гонка/етап), чемпіонат.

Події – час, очки, дострокове закінчення гонки, аварія.

Результати:

переможець гонки;

хто з учасників займе друге місце;

хто з учасників займе трете місце;

вказаний учасник займе будь яке місце на подіумі (з 1-го по 3-є місце включно);

вказаний учасник займе будь яке місце з 1-го по 6-е місце включно;

вказаний учасник займе будь яке місце з 1-го по 10-е місце включно;

кількість учасників, що пройдуть кваліфікацію, буде більшою/меншою або рівно/нерівною вказаної;

хто с запропонованих учасників вище в індивідуальному заліку;

яка з запропонованих команд переможе в командному заліку;

яка з запропонованих команд вище в командному заліку;

завершить вказаний учасник гонку чи ні;

на транспортному засобі якого виробника учасник одержить перемогу в змаганні (кубок конструкторів – окрема номінація у змаганнях);

хто з учасників покаже найкращій час на крузі;

під час проведення змагання авто безпеки з’являтися на трасі чи ні.

Пляжний волейбол

Змагання – зустріч 2-х команд (волейбольний матч), тур, етап, турнір, кубок, чемпіонат, олімпійські ігри.

Події – рахунок, очки, покарання, додаткова партія,вихід з групи, перехід у наступний етап (тур), перемога в турнірі, чемпіонаті.

Результати:

перемога першої/другої команди з урахуванням додаткових партій в матчі;

перемога першої/другої команди в партії;

точна кількість партії в матчі;

точний рахунок матчу по партіях;

кількість очок, набрана обома командами, окремою командою або окремим гравцем в матчі/партії, буде більшою/меншою або рівно/нерівною вказаної;

кількість очок, набрана обома командами, окремою командою або окремим гравцем в матчі/партії, парна/непарна;

перемога першої або другої команди в матчі/партії по набраним очкам з урахуванням вказаної переваги чи відставання команди;

кількість очок, набраних обома командами або окремою командою в першої партії, більше, менше, або дорівнює кількості очок, набраних обома командами або окремою командою в другої партії;

буде чи ні в матчі/партії попередження/зауваження/видалення гравця/дискваліфікація;

буде в матчі додаткова партія чи ні;

яка команда стане переможцем турніру, чемпіонату, кубку, етапу;

з якої держави команда-переможець турніру, чемпіонату, кубку, етапу (представником якої країни виявиться переможець);

команда займе вказане місце в турнірній таблиці за підсумками турніру/етапу.

Футзал (міні-футбол)

Змагання – зустріч 2-х команд (футзальний (міні-футбольний) матч), тур, етап, турнір, кубок, чемпіонат, олімпійські ігри.

Події – голи, вихід з групи, перехід у наступний етап (тур), овертайм, вихід з групи, перехід у наступний етап (тур), перемога в турнірі, чемпіонаті.

Результати:

перемога першої/другої команди або нічия в матчі, таймі, овертаймі, по пенальті, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої команди або нічия в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої або другої команди в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога другої команди або нічия в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої або другої команди або нічия в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу з урахуванням вказаної переваги або відставання;

матч закінчився з перевагою одної з команд рівно з вказаною кількістю голів;

кількість голів, забитих обома командами, окремою командою чи окремим гравцем в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість голів, забитих в матчі/таймі парна або непарна;

перемога першої команди в першому таймі та в матчі;

перемога першої команди в першому таймі та нічия в матчі;

перемога першої команди в першому таймі та перемога другої команди в матчі;

нічия в першому таймі та перемога першої команди в матчі;

нічия в першому таймі та в матчі;

нічия в першому таймі та перемога другої команди в матчі;

перемога другої команди в першому таймі та перемога першої команди в матчі;

перемога другої команди в першому таймі та нічия в матчі;

перемога другої команди в першому таймі та в матчі;

кількість голів, забитих першою/другою або обома командами у першому таймі, більше, менше, або дорівнює кількості голів, забитих першою/другою або обома командами у другому таймі;

команда вийде чи не вийде в наступний етап (тур) за результатом матчу/всіх матчів етапу (туру);

яка з команд вийде в наступний раунд/тур/етап змагань;

яка команда стане переможцем турніру, чемпіонату, кубку, етапу;

з якої держави команда-переможець турніру, чемпіонату, кубку, етапу (представником якої країни виявиться переможець);

команда займе вказане місце в турнірній таблиці за підсумками турніру/етапу;

буде чи ні овертайм в матчі.

Пляжний футбол

Змагання – зустріч 2-х команд (матч з пляжного футболу), тур, етап, турнір, кубок, чемпіонат, олімпійські ігри

Події – голи, овертайм, післяматчеві пенальті, вихід з групи, перехід у наступний етап (тур), перемога в турнірі, чемпіонаті.

Результати:

перемога першої або другої команди або нічия в матчі, таймі, овертаймі, по пенальті, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої команди або нічия в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої або другої команди в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога другої команди або нічия в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої або другої команди або нічия в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу з урахуванням вказаної переваги або відставання;

матч закінчився з перевагою одної з команд рівно з вказаною кількістю голів;

кількість голів, забитих обома командами, окремою командою чи окремим гравцем в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість голів, забитих в матчі парна або непарна;

перша або друга команда заб’є перший/другий/третій гол або ніхто не заб’є перший/другий/третій гол в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша або друга команда заб’є наступний гол або ніхто не заб’є другий гол в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша або друга команда заб’є останній гол або ніхто не заб’є гол в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перший/другий/третій/останній гол в матчі буде забитий у вказаний проміжок часу;

буде чи ні забитий гол у визначений проміжок часу;

буде чи ні автогол;

буде дубль (один гравець заб’є щонайменше два гола впродовж матчу);

буде хеттрік (один гравець заб’є щонайменше три гола впродовж матчу);

буде суха перемога - перемога першої або другої команди при цьому за результатами матчу команда суперник не забиває жодного голу;

буде вольова перемога - перша або друга команда першою пропускає гол проте виграє матч;

кількість голів, забитих обома командами або окремою командою в першому таймі більша, менша або рівна кількості голів, забитих обома командами або окремою командою в другому таймі;

кількість голів, забитих обома командами або окремою командою в першому таймі більша, менша або рівна кількості голів, забитих обома командами або окремою командою в третьому таймі;

кількість голів, забитих обома командами або окремою командою в другому таймі більша, менша або рівна кількості голів, забитих обома командами або окремою командою в третьому таймі;

перша/друга команда заб’є перший гол та виграє/програє матч;

перша/друга команда пропустить перший гол та виграє/програє матч;

одна з команд вигравала по ходу матчу та виграла/програла матч;

одна з команд програвала по ходу матчу та виграла/програла матч;

команда вийде чи не вийде в наступний етап (тур) за результатом матчу/всіх матчів етапу (туру);

яка команда стане переможцем турніру, чемпіонату, кубку, етапу;

з якої держави команда-переможець турніру, чемпіонату, кубку, етапу (представником якої країни виявиться переможець);

команда займе вказане місце в турнірній таблиці за підсумками турніру/етапу;

одна команда буде мати вище або нижче положення у турнірній таблиці за результатами всіх матчів етапу;

команда змінить або ні своє місце у турнірній таблиці за результатами всіх матчів чергового туру;

команда отримує місце вище або нижче або не змінить свого місця у турнірній таблиці за результатами всіх матчів чергового туру;

перша або друга команда отримає право ввести м’яч до гри на початку матчу;

буде чи ні овертайм;

будуть чи ні післяматчеві пенальті.

Шахи

Змагання – зустріч (партія) учасників турніру або матчу (проводяться партіями двох гравців).

Події – хід, час, нічия, перемога у грі, вихід до наступного кола, кількість ходів у партії.

Результати:

перемога першого/другого учасника в партії, в турнірі, в певному колі;

перемога першої/другої команди в партії, в турнірі, в певному колі;

нічия в партії, в турнірі, в певному колі;

перемога першої команди або нічия в партії;

перемога першої або другої команди в партії;

перемога другої команди або нічия в партії;

вихід до наступного кола;

кількість ходів у партії (визначається по кількості ходів, зроблених білими).

Велосипедний спорт

Змагання - зустріч учасників велогонки (гонка/етап), чемпіонат.

Події – час, дострокове закінчення гонки.

Результати:

переможець гонки;

хто з учасників займе друге місце;

хто з учасників займе трете місце;

вказаний учасник займе будь яке місце на подіумі (з 1-го по 3-є місце включно);

вказаний учасник займе місце не нижче вказаного;

вказаний учасник займе місце не вище вказаного;

хто із запропонованих учасників буде вище в індивідуальному заліку.

Дартс

Змагання – зустріч учасників змагання.

Події – раунди, серії, перебори, влучення в ціль, очки.

Результати:

перемога першого або другого гравця в партії, матчі;

перемога першого або другого гравця в матчі перемога першого або другого гравця в партії, матчі з урахуванням вказаної переваги або відставання гравця;

кількість партій в матчі.

Якщо в матчі один з учасників за будь-якою причиною відмовляється продовжувати гру чи він дискваліфікований, то у всіх не дограних ним партіях, йому зараховується поразка.

Флорбол

Змагання - зустріч 2-х команд (флорбольний матч), тур, етап, серія плей-офф, турнір, кубок, чемпіонат, олімпійські ігри.

Події - голи, порушення правил гравцями, видалення гравця (гравців), овертайм, буліти, вихід з групи, перехід у наступний етап (тур), перемога в серії плей-офф, турнірі, чемпіонаті.

Результати:

перемога першої або другої команди або нічия в основний час матчу, періоді, овертаймі, по булітам, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої команди або нічия в основний час матчу, таймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої або другої команди в основний час матчу, таймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога другої команди або нічия в основний час матчу, таймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої або другої команди в овертаймі;

перемога першої або другої команди в матчі з урахуванням овертайму;

перемога першої або другої команди по булітам;

перемога першої або другої команди в матчі з урахуванням овертайму та булітів;

перемога першої або другої команди або нічия в основний час матчу, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу з урахуванням вказаної переваги або відставання;

матч/період закінчився з перевагою одної з команд рівно з вказаною кількістю голів;

кількість голів, забитих обома командами, окремою командою чи окремим гравцем в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість голів, забитих в матчі/періоді парна або непарна;

точний рахунок матчу, періоду, овертайму, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

будь який інший, окрім вказаних в програмі тиражу, рахунок матчу, тайму, овертайму, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

буде результативна (ненульова) нічия – будь-яка нічия крім «0:0»;

буде або ні забитий гол в періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

заб’є або не заб’є гол гравець або команда в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

обидві команди заб’ють гол в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

що найменш одна з команд не заб’є гол в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

голи будуть забиті в кожному періоді;

щонайменше в одному з періодів не буде забито гол;

перша або друга команда заб’є перший/другий/третій гол або ніхто не заб’є перший/другий/третій гол в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша або друга команда заб’є наступний гол або ніхто не заб’є наступний гол в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша або друга команда заб’є останній гол або ніхто не заб’є гол в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перший гол в матчі буде забитий у вказаний проміжок часу;

другий гол в матчі буде забитий у вказаний проміжок часу;

останній гол в матчі буде забитий у вказаний проміжок часу;

буде чи ні забитий гол у визначений проміжок часу;

перша або друга команда заб’є гол у кожному періоді;

перша або друга команда не заб’є гол щонайменше в одному з періодів;

буде або ні забито гол у меншості;

буде суха перемога - перемога першої або другої команди при цьому за результатами матчу команда суперник не забиває жодного голу;

буде вольова перемога - перша або друга команда першою пропускає гол проте виграє матч;

перемога першої команди в першому періоді та в матчі;

перемога першої команди в першому періоді та нічия в матчі;

перемога першої команди в першому періоді та перемога другої команди в матчі;

нічия в першому періоді та перемога першої команди в матчі;

нічия в першому періоді та в матчі;

нічия в першому періоді та перемога другої команди в матчі;

перемога другої команди в першому періоді та перемога першої команди в матчі;

перемога другої команди в першому періоді та нічия в матчі;

перемога другої команди в першому періоді та в матчі;

кількість голів, забитих обома командами або окремою командою у першому періоді, більше, менше, або дорівнює кількості голів, забитих обома командами або окремою командою у другому періоді;

кількість голів, забитих обома командами або окремою командою у першому періоді, більше, менше, або дорівнює кількості голів, забитих обома командами або окремою командою у третьому періоді;

кількість голів, забитих обома командами або окремою командою у другому періоді, більше, менше, або дорівнює кількості голів, забитих обома командами або окремою командою у третьому періоді;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості штрафного часу кожної команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

кількість штрафного часу першої/другої команди/обох команд або окремого гравця в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

команда вийде чи не вийде в наступний етап (тур) за результатом матчу/всіх матчів етапу (туру);

яка з команд вийде в наступний раунд/тур/етап змагань;

яка команда стане переможцем серії плей-офф, турніру, чемпіонату, кубку, етапу;

з якої держави команда-переможець турніру, чемпіонату, кубку, етапу (представником якої країни виявиться переможець);

команда займе вказане місце в турнірній таблиці за підсумками турніру/етапу;

точний рахунок серії плей-офф;

кількість матчів в серії плей-офф буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість матчів в серії плей-офф парна/непарна;

одна команда буде мати вище або нижче положення у турнірній таблиці за результатами всіх матчів етапу;

команда змінить або ні своє місце у турнірній таблиці за результатами всіх матчів чергового туру;

команда отримує місце вище або нижче або не змінить свого місця у турнірній таблиці за результатами всіх матчів чергового туру;

буде чи ні овертайм;

будуть чи ні післяматчеві буліти.

Гольф

Змагання – зустріч учасників турніру.

Події – проходження траси, удари по м'ячу, визначення кількості лунок.

Результати:

переможець турніру;

вказаний учасник займе будь яке місце на подіумі (з 1-го по 3-є місце включно);

вказаний учасник займе місце не нижче вказаного;

вказаний учасник займе місце не вище вказаного;

хто із запропонованих учасників вище в індивідуальному заліку.

Якщо учасник, що почав гру, припиняє гру до її завершення, йому присуджується поразка незалежно від рахунку.

Змішані бойові мистецтва (ММА)

Змагання - зустріч 2-х учасників (поєдинок).

Події – очки, нокаут, технічний нокаут, нокдаун, дострокове закінчення бою.

Результати:

перемога першого/другого учасника або нічия в поєдинку;

перемога першого/другого учасника за очками в поєдинку;

перемога першого/другого учасника нокаутом в поєдинку;

перемога першого/другого учасника технічним нокаутом в поєдинку;

дострокова перемога першого/другого учасника в поєдинку;

дискваліфікація першого/другого учасника в поєдинку;

відмова від продовження поєдинку першого/другого учасника;

кількість проведених раундів в поєдинку (включно з раундом в якому було (якщо було) зупинено поєдинок) буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

дострокова перемога першого/другого учасника в конкретному раунді.

Лижні гонки

Змагання – зустріч учасників турніру.

Події – гонки, естафети, випередження, очки.

Результати:

переможець турніру;

вказаний учасник займе будь яке місце на подіумі (з 1-го по 3-є місце включно);

вказаний учасник займе місце не нижче вказаного;

вказаний учасник займе місце не вище вказаного;

хто із запропонованих учасників вище в індивідуальному заліку.

Американський футбол

Змагання - зустріч 2-х команд (футбольний матч), тур, етап, раунд, плей-офф, турнір, кубок, чемпіонат, олімпійські ігри.

Події – очки (тачдауни, голи, сейфті), порушення правил гравцями (фоли), кутові, заміни, офсайди, попередження гравцям, видалення гравця (гравців), дискваліфікація гравця, гравців чи команди, овертайм, пенальті, вихід з групи, перехід у наступний етап (тур), перехід у вищу/нижчу лігу, перемога в турнірі, чемпіонаті.

Результати:

перемога першої або другої команди або нічия в матчі, таймі, овертаймі, по пенальті, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої команди або нічия в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої або другої команди в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога другої команди або нічия в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої або другої команди або нічия в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу з урахуванням вказаної переваги або відставання;

матч/тайм закінчився з перевагою одної з команд рівно з вказаною кількістю очок (або з окремо вказаною кількістю тачдаунів, голів, сейфті);

кількість очок (або окремо кількість тачдаунів, голів, сейфті) забитих обома командами, окремою командою чи окремим гравцем в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість очок (або окремо кількість тачдаунів, голів, сейфті) матчу парна або непарна;

точний рахунок матчу, тайму, овертайму, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

будь який інший, окрім вказаних в програмі тиражу, рахунок матчу, тайму, овертайму, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

буде результативна (ненульова) нічия – будь-яка нічия крім «0:0»;

чи будуть набрані очки (або окремо тачдауни, голи, сейфті) в таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

чи будуть набрані очки (або окремо тачдауни, голи, сейфті) гравцем або командою в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

обидві команди наберуть очки (або окремо тачдауни, голи, сейфті) в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

що найменш одна з команд не набере очок (або окремо тачдаунів, голів, сейфті) в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша/друга або обидві команди наберуть очки (або окремо тачдауни, голи, сейфті) в обох таймах;

щонайменше в одному з таймів перша/друга або обидві команди не наберуть очок (або окремо тачдауни, голи, сейфті);

останні очки (або окремо тачдауни, голи, сейфті) в матчі будуть набрані у вказаний проміжок часу;

чи будуть набрані очки (або окремо тачдауни, голи, сейфті) у визначений проміжок часу;

перша або друга команда набере очки (або окремо тачдауни, голи, сейфті)у кожному таймі;

перша або друга команда не набере очок (або окремо тачдаунів, голів, сейфті) щонайменше в одному з таймів;

буде суха перемога - перемога першої або другої команди при цьому за результатами матчу команда суперник не набере жодного очка;

буде вольова перемога - перша або друга команда першою пропускає проте виграє матч;

перемога першої команди в першому таймі та в матчі;

перемога першої команди в першому таймі та нічия в матчі;

перемога першої команди в першому таймі та перемога другої команди в матчі;

нічия в першому таймі та перемога першої команди в матчі;

нічия в першому таймі та в матчі;

нічия в першому таймі та перемога другої команди в матчі;

перемога другої команди в першому таймі та перемога першої команди в матчі;

перемога другої команди в першому таймі та нічия в матчі;

перемога другої команди в першому таймі та в матчі;

кількість очок (або окремо тачдаунів, голів, сейфті) , набраних першою/другою або обома командами у першому таймі, більше, менше, або дорівнює кількості очок (або окремо тачдаунів, голів, сейфті), набраних першою/другою або обома командами у другому таймі;

перша/друга команда набере перші очки та виграє/програє матч;

перша/друга команда пропустить першою та виграє/програє матч;

одна з команд вигравала по ходу матчу та виграла/програла матч;

одна з команд програвала по ходу матчу та виграла/програла матч;

перемога першої/другої команди в матчі/таймі та кількість очок, набраних обома командами, окремою командою чи окремим гравцем в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості фолів кожної команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

кількість фолів/офсайдів/жовтих карток обох команд або окремої команди в матчі, таймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості офсайдів кожної команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості жовтих карток гравцям кожної команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості червоних карток (видалень гравців) кожної команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша або друга команда отримує першу/наступну/останню червону картку (видалення гравця) або ніхто не отримує першу/наступну/останню червону картку (видалення гравця) в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша або друга команда отримує право на першій аут в матчі;

будуть чи ні червоні картки (видалення гравців) впродовж матчу, тайму, овертайму, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

будуть чи ні пенальті впродовж матчу, тайму, овертайму, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

окремий гравець набере певну кількість очок (або окремо тачдаунів, голів, сейфті);

окремий гравець отримає жовту/червону картку або ні;

окремий гравець здійснить порушення правил, що призведе до призначення пенальті;

окремий гравець заробить пенальті або ні;

окремий гравець заб’є пенальті або ні;

наступне пенальті буде забито або ні;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості кутових (аутів) кожної команди в матчі/таймі;

кількість кутових обох команд або окремої команди в матчі, таймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість кутових в матчі парна або непарна;

перша або друга команда отримає право на перший/наступний/останній кутовий або ніхто не отримає право на перший/наступний/останній кутовий в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості виконаних кожною командою замін в матчі/таймі;

кількість замін, виконаних обома командами або окремою командою в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

перша заміна в матчі буде в першої/другої команди або матч закінчиться без замін;

перша заміна в матчі буде в першому таймі/перерві або в другому таймі;

команда вийде чи не вийде в наступний етап (тур) за результатом матчу/всіх матчів етапу (туру);

яка з команд вийде в наступний або вказаний раунд/тур/етап змагань;

яка команда перейде в вищу/нижчу лігу за підсумками чемпіонату;

команда перейде чи ні в вищу/нижчу лігу за підсумками чемпіонату;

яка команда стане переможцем турніру, чемпіонату, кубку, етапу, олімпійських ігор;

з якої держави команда-переможець турніру, чемпіонату, кубку, етапу (представником якої країни виявиться переможець);

команда займе вказане місце в турнірній таблиці за підсумками турніру/етапу;

одна команда буде мати вище або нижче положення у турнірній таблиці за результатами всіх матчів етапу;

команда змінить або ні своє місце у турнірній таблиці за результатами всіх матчів чергового туру;

команда отримує місце вище або нижче або не змінить свого місця у турнірній таблиці за результатами всіх матчів чергового туру;

перша або друга команда отримає право ввести м’яч до гри на початку матчу;

буде чи ні овертайм;

будуть чи ні післяматчеві пенальті;

кількість відсотків володіння м’ячем першої/другої команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

гравець вийде чи не вийде на поле;

гравець проведе на полі більше або менше вказаної кількості хвилин;

Австралійський футбол

Змагання - зустріч 2-х команд (футбольний матч), тур, етап, раунд, плей-офф, турнір, кубок, чемпіонат, олімпійські ігри.

Події - голи, порушення правил гравцями (фоли), кутові, заміни, офсайди, попередження гравцям, видалення гравця (гравців), дискваліфікація гравця, гравців чи команди, овертайм, пенальті, вихід з групи, перехід у наступний етап (тур), перехід у вищу/нижчу лігу, перемога в турнірі, чемпіонаті.

Результати:

перемога першої або другої команди або нічия в матчі, періоді, овертаймі, по пенальті, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої команди або нічия в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої або другої команди в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога другої команди або нічия в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої або другої команди або нічия в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу з урахуванням вказаної переваги або відставання;

матч/період закінчився з перевагою одної з команд рівно з вказаною кількістю голів;

кількість голів, забитих обома командами, окремою командою чи окремим гравцем в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість голів, забитих в матчі парна або непарна;

точний рахунок матчу, періоду, овертайму, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

будь який інший, окрім вказаних в програмі тиражу, рахунок матчу, періоду, овертайму, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

буде результативна (ненульова) нічия – будь-яка нічия крім «0:0»;

буде або ні забитий гол в періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

заб’є або не заб’є гол гравець або команда в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

обидві команди заб’ють гол в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

що найменш одна з команд не заб’є гол в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша/друга або обидві команди заб’ють голи в обох періодах;

щонайменш в одному з періодів перша/друга або обидві команди не заб’ють гол;

перша або друга команда заб’є перший/другий/третій гол або ніхто не заб’є перший/другий/третій гол в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша або друга команда заб’є наступний гол або ніхто не заб’є другий гол в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша або друга команда заб’є останній гол або ніхто не заб’є гол в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перший/другий/третій/останній гол в матчі буде забитий у вказаний проміжок часу;

перший/другий/третій/останній гол в матчі буде забитий з гри, з гри головою, з гри не головою, зі штрафного (зі стандарту), автогол, з кутового, головою або с пенальті;

буде чи ні забитий гол у визначений проміжок часу;

перша або друга команда заб’є гол у кожному періоді;

перша або друга команда не заб’є гол щонайменше в одному з періодів;

буде чи ні автогол;

буде дубль (один гравець заб’є щонайменше два гола впродовж матчу);

буде хеттрік (один гравець заб’є щонайменше три гола впродовж матчу);

буде покер (один гравець заб’є щонайменше чотири гола впродовж матчу);

буде суха перемога - перемога першої або другої команди при цьому за результатами матчу команда суперник не забиває жодного голу;

буде вольова перемога - перша або друга команда першою пропускає гол проте виграє матч;

перемога першої команди в першому періоді та в матчі;

перемога першої команди в першому періоді та нічия в матчі;

перемога першої команди в першому періоді та перемога другої команди в матчі;

нічия в першому періоді та перемога першої команди в матчі;

нічия в першому періоді та в матчі;

нічия в першому періоді та перемога другої команди в матчі;

перемога другої команди в першому періоді та перемога першої команди в матчі;

перемога другої команди в першому періоді та нічия в матчі;

перемога другої команди в першому періоді та в матчі;

кількість голів, забитих першою/другою або обома командами у першому періоді, більше, менше, або дорівнює кількості голів забитих першою/другою або обома командами у другому періоді;

перша/друга команда заб’є перший гол та виграє/програє матч;

перша/друга команда пропустить перший гол та виграє/програє матч;

одна з команд вигравала по ходу матчу та виграла/програла матч;

одна з команд програвала по ходу матчу та виграла/програла матч;

перемога першої/другої команди в матчі/періоді та кількість голів, забитих обома командами, окремою командою чи окремим гравцем в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості фолів кожної команди в матчі/періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

кількість фолів/офсайдів/жовтих карток обох команд або окремої команди в матчі, періоді, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості офсайдів кожної команди в матчі/періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості жовтих карток гравцям кожної команди в матчі/періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості червоних карток (видалень гравців) кожної команди в матчі/періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша або друга команда отримує першу/наступну/останню червону картку (видалення гравця) або ніхто не отримує першу/наступну/останню червону картку (видалення гравця) в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша або друга команда отримує право на першій аут в матчі;

будуть чи ні червоні картки (видалення гравців) впродовж матчу, періоду, овертайму, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

будуть чи ні пенальті впродовж матчу, періоду, овертайму, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

окремий гравець отримає жовту/червону картку або ні;

окремий гравець здійснить порушення правил, що призведе до призначення пенальті;

окремий гравець заробить пенальті або ні;

окремий гравець заб’є пенальті або ні;

наступне пенальті буде забито або ні;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості кутових кожної команди в матчі/періоді;

кількість кутових обох команд або окремої команди в матчі, періоді, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість кутових в матчі парна або непарна;

перша або друга команда отримає право на перший/наступний/останній кутовий або ніхто не отримає право на перший/наступний/останній кутовий в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості виконаних кожною командою замін в матчі/періоді;

кількість замін, виконаних обома командами або окремою командою в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

перша заміна в матчі буде в першої/другої команди або матч закінчиться без замін;

перша заміна в матчі буде в першому періоді/перерві або в другому періоді;

гравець, що вийшов на заміну, заб’є/не заб’є гол;

команда вийде чи не вийде в наступний етап (тур) за результатом матчу/всіх матчів етапу (туру);

яка з команд вийде в наступний або вказаний раунд/тур/етап змагань;

яка команда перейде в вищу/нижчу лігу за підсумками чемпіонату;

команда перейде чи ні в вищу/нижчу лігу за підсумками чемпіонату;

яка команда стане переможцем турніру, чемпіонату, кубку, етапу, олімпійських ігор;

з якої держави команда-переможець турніру, чемпіонату, кубку, етапу (представником якої країни виявиться переможець);

команда займе вказане місце в турнірній таблиці за підсумками турніру/етапу;

одна команда буде мати вище або нижче положення у турнірній таблиці за результатами всіх матчів етапу;

команда змінить або ні своє місце у турнірній таблиці за результатами всіх матчів чергового туру;

команда отримує місце вище або нижче або не змінить свого місця у турнірній таблиці за результатами всіх матчів чергового туру;

перша або друга команда отримає право ввести м’яч до гри на початку матчу;

буде чи ні овертайм;

будуть чи ні післяматчеві пенальті;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості ударів у площину воріт в матчі/періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

кількість ударів у площину воріт першої/другої команди в матчі/періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

перша або друга команда виконає перший/наступний/останній удар у площину воріт або ніхто з команд не виконає перший/наступний/останній удар у площину воріт в матчі, періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої/другої команди або нічия по відсотку володіння м’ячем кожною командою в матчі;

кількість відсотків володіння м’ячем першої/другої команди в матчі/періоді, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

гравець вийде чи не вийде на поле;

гравець проведе на полі більше або менше вказаної кількості хвилин.

Крикет

Змагання - зустріч 2-х команд (крикетний матч).

Події – очки.

Результати:

перемога першої/другої команди;

кількість очок, набрана обома командами або окремою командою в матчі, буде більшою/меншою вказаної;

кількість очок, набрана обома командами або окремою командою в матчі, парна/непарна;

перемога першої або другої команди у матчі по набраним очкам з урахуванням вказаної переваги чи відставання команди;

кількість очок, набраних першою/другою або обома командами у вказаному іннінгу, більше, менше, або дорівнює кількості очок, набраних першою/другою або обома командами у іншому вказаному іннінгу;

яка з команд зробить перший ран.

Усі ставки розраховуються згідно офіційних результатів змагань, включно додаткові іннінги.

Гельський футбол

Змагання - зустріч 2-х команд (футбольний матч), тур, етап, раунд, плей-офф, турнір, кубок, чемпіонат, олімпійські ігри.

Події - голи (очки), порушення правил гравцями (фоли), кутові, заміни, офсайди, попередження гравцям, видалення гравця (гравців), дискваліфікація гравця, гравців чи команди, овертайм, пенальті, вихід з групи, перехід у наступний етап (тур), перехід у вищу/нижчу лігу, перемога в турнірі, чемпіонаті.

Результати:

перемога першої або другої команди або нічия в матчі, таймі, овертаймі, по пенальті, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої команди або нічия в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої або другої команди в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога другої команди або нічия в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої або другої команди або нічия в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу з урахуванням вказаної переваги або відставання;

матч/тайм закінчився з перевагою одної з команд рівно з вказаною кількістю голів (очок);

кількість голів (очок), забитих обома командами, окремою командою чи окремим гравцем в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість голів (очок), забитих в матчі парна або непарна;

точний рахунок матчу, тайму, овертайму, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

будь який інший, окрім вказаних в програмі тиражу, рахунок матчу, тайму, овертайму, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

буде результативна (ненульова) нічия – будь-яка нічия крім «0:0»;

буде або ні забитий гол в таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

заб’є або не заб’є гол гравець або команда в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

обидві команди заб’ють гол в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

що найменш одна з команд не заб’є гол в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша/друга або обидві команди заб’ють голи (очки) в обох таймах;

щонайменше в одному з таймів перша/друга або обидві команди не заб’ють гол;

перша або друга команда заб’є перший/другий/третій гол або ніхто не заб’є перший/другий/третій гол в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша або друга команда заб’є наступний гол або ніхто не заб’є другий гол в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша або друга команда заб’є останній гол або ніхто не заб’є гол в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перший/другий/третій/останній гол в матчі буде забитий у вказаний проміжок часу;

перший/другий/третій/останній гол в матчі буде забитий з гри, з гри головою, з гри не головою, зі штрафного (зі стандарту), автогол, з кутового, головою або с пенальті;

буде чи ні забитий гол у визначений проміжок часу;

перша або друга команда заб’є гол у кожному таймі;

перша або друга команда не заб’є гол щонайменше в одному з таймів;

буде чи ні автогол;

буде дубль (один гравець заб’є щонайменше два гола впродовж матчу);

буде хеттрік (один гравець заб’є щонайменше три гола впродовж матчу);

буде покер (один гравець заб’є щонайменше чотири гола впродовж матчу);

буде суха перемога - перемога першої або другої команди при цьому за результатами матчу команда суперник не забиває жодного голу;

буде вольова перемога - перша або друга команда першою пропускає гол проте виграє матч;

перемога першої команди в першому таймі та в матчі;

перемога першої команди в першому таймі та нічия в матчі;

перемога першої команди в першому таймі та перемога другої команди в матчі;

нічия в першому таймі та перемога першої команди в матчі;

нічия в першому таймі та в матчі;

нічия в першому таймі та перемога другої команди в матчі;

перемога другої команди в першому таймі та перемога першої команди в матчі;

перемога другої команди в першому таймі та нічия в матчі;

перемога другої команди в першому таймі та в матчі;

кількість голів (очок), забитих першою/другою або обома командами у першому таймі, більше, менше, або дорівнює кількості голів (очок) забитих першою/другою або обома командами у другому таймі;

перша/друга команда заб’є перший гол та виграє/програє матч;

перша/друга команда пропустить перший гол та виграє/програє матч;

одна з команд вигравала по ходу матчу та виграла/програла матч;

одна з команд програвала по ходу матчу та виграла/програла матч;

перемога першої/другої команди в матчі/таймі та кількість голів (очок), забитих обома командами, окремою командою чи окремим гравцем в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості фолів кожної команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

кількість фолів/офсайдів/жовтих карток обох команд або окремої команди в матчі, таймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості офсайдів кожної команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості жовтих карток гравцям кожної команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості червоних карток (видалень гравців) кожної команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша або друга команда отримує першу/наступну/останню червону картку (видалення гравця) або ніхто не отримує першу/наступну/останню червону картку (видалення гравця) в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша або друга команда отримує право на першій аут в матчі;

будуть чи ні червоні картки (видалення гравців) впродовж матчу, тайму, овертайму, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

будуть чи ні пенальті впродовж матчу, тайму, овертайму, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

окремий гравець отримає жовту/червону картку або ні;

окремий гравець здійснить порушення правил, що призведе до призначення пенальті;

окремий гравець заробить пенальті або ні;

окремий гравець заб’є пенальті або ні;

наступне пенальті буде забито або ні;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості кутових кожної команди в матчі/таймі;

кількість кутових обох команд або окремої команди в матчі, таймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість кутових в матчі парна або непарна;

перша або друга команда отримає право на перший/наступний/останній кутовий або ніхто не отримає право на перший/наступний/останній кутовий в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості виконаних кожною командою замін в матчі/таймі;

кількість замін, виконаних обома командами або окремою командою в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

перша заміна в матчі буде в першої/другої команди або матч закінчиться без замін;

перша заміна в матчі буде в першому таймі/перерві або в другому таймі;

гравець, що вийшов на заміну, заб’є/не заб’є гол;

команда вийде чи не вийде в наступний етап (тур) за результатом матчу/всіх матчів етапу (туру);

яка з команд вийде в наступний або вказаний раунд/тур/етап змагань;

яка команда перейде в вищу/нижчу лігу за підсумками чемпіонату;

команда перейде чи ні в вищу/нижчу лігу за підсумками чемпіонату;

яка команда стане переможцем турніру, чемпіонату, кубку, етапу, олімпійських ігор;

з якої держави команда-переможець турніру, чемпіонату, кубку, етапу (представником якої країни виявиться переможець);

команда займе вказане місце в турнірній таблиці за підсумками турніру/етапу;

одна команда буде мати вище або нижче положення у турнірній таблиці за результатами всіх матчів етапу;

команда змінить або ні своє місце у турнірній таблиці за результатами всіх матчів чергового туру;

команда отримує місце вище або нижче або не змінить свого місця у турнірній таблиці за результатами всіх матчів чергового туру;

перша або друга команда отримає право ввести м’яч до гри на початку матчу;

буде чи ні овертайм;

будуть чи ні післяматчеві пенальті;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості ударів у площину воріт в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

кількість ударів у площину воріт першої/другої команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

перша або друга команда виконає перший/наступний/останній удар у площину воріт або ніхто з команд не виконає перший/наступний/останній удар у площину воріт в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої/другої команди або нічия по відсотку володіння м’ячем кожною командою в матчі;

кількість відсотків володіння м’ячем першої/другої команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

гравець вийде чи не вийде на поле;

гравець проведе на полі більше або менше вказаної кількості хвилин.

Настільний теніс

Змагання – зустріч 2-х або 4-х гравців (2-х пар) тенісистів (тенісний матч), турнір.

Події – сет, перемога в матчі, в турнірі.

Результати:

Перемога першого гравця (першої пари гравців) або другого гравця (другої пари гравців) в матчі, окремому сеті;

кількість сетів в матчі буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість очок в сеті буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість сетів в матчі парна чи непарна;

кількість виграних сетів окремим гравцем в матчі;

перемога першого гравця (першої пари гравців) або другого гравця (другої пари гравців) в матчі або сеті з урахуванням вказаної переваги або відставання гравця;

перемога першого гравця (першої пари гравців) або другого гравця (другої пари гравців) в сеті з вказаним точним рахунком;

точний рахунок по сетах.

Пул

Змагання – зустріч учасників змагання.

Події – забивання шарів у лузу, перемога в матчі.

Результати:

перемога першого або другого гравця в матчі;

перемога першого або другого гравця в матчі перемога першого або другого гравця в партії, матчі з урахуванням вказаної переваги або відставання гравця;

кількість ударів в матчі;

кількість ударів першого або другого гравця в матчі.

Снукер

Змагання – зустріч учасників змагання.

Події – забивання шарів у лузу, перемога в матчі.

Результати:

перемога першого або другого гравця в матчі;

перемога першого або другого гравця в матчі перемога першого або другого гравця в партії, матчі з урахуванням вказаної переваги або відставання гравця;

кількість ударів в матчі;

кількість ударів першого або другого гравця в матчі.

Серфінг

Змагання - зустріч учасників, чемпіонат.

Результати:

переможець змагань;

хто з учасників займе друге місце;

хто з учасників займе трете місце;

вказаний учасник займе будь яке місце на подіумі (з 1-го по 3-є місце включно);

вказаний учасник займе місце не нижче вказаного;

вказаний учасник займе місце не вище вказаного;

хто із запропонованих учасників буде вище в індивідуальному заліку.

Регбі – 7

Змагання - зустріч 2-х команд (регбійний матч), тур, етап, раунд, плей-офф, турнір, кубок, чемпіонат, олімпійські ігри.

Події - голи, порушення правил гравцями (фоли), кутові, заміни, офсайди, попередження гравцям, видалення гравця (гравців), дискваліфікація гравця, гравців чи команди, овертайм, пенальті, вихід з групи, перехід у наступний етап (тур), перехід у вищу/нижчу лігу, перемога в турнірі, чемпіонаті.

Результати:

перемога першої або другої команди або нічия в матчі, таймі, овертаймі, по пенальті, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої команди або нічия в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої або другої команди в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога другої команди або нічия в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої або другої команди або нічия в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу з урахуванням вказаної переваги або відставання;

матч/тайм закінчився з перевагою одної з команд рівно з вказаною кількістю голів;

кількість голів, забитих обома командами, окремою командою чи окремим гравцем в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість голів, забитих в матчі парна або непарна;

точний рахунок матчу, тайму, овертайму, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

будь який інший, окрім вказаних в програмі тиражу, рахунок матчу, тайму, овертайму, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

буде результативна (ненульова) нічия – будь-яка нічия крім «0:0»;

буде або ні забитий гол в таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

заб’є або не заб’є гол гравець або команда в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

обидві команди заб’ють гол в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

що найменш одна з команд не заб’є гол в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша/друга або обидві команди заб’ють голи в обох таймах;

щонайменше в одному з таймів перша/друга або обидві команди не заб’ють гол;

перша або друга команда заб’є перший/другий/третій гол або ніхто не заб’є перший/другий/третій гол в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша або друга команда заб’є наступний гол або ніхто не заб’є другий гол в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша або друга команда заб’є останній гол або ніхто не заб’є гол в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перший/другий/третій/останній гол в матчі буде забитий у вказаний проміжок часу;

перший/другий/третій/останній гол в матчі буде забитий з гри, з гри головою, з гри не головою, зі штрафного (зі стандарту), автогол, з кутового, головою або с пенальті;

буде чи ні забитий гол у визначений проміжок часу;

перша або друга команда заб’є гол у кожному таймі;

перша або друга команда не заб’є гол щонайменше в одному з таймів;

буде чи ні автогол;

буде дубль (один гравець заб’є щонайменше два гола впродовж матчу);

буде хеттрік (один гравець заб’є щонайменше три гола впродовж матчу);

буде покер (один гравець заб’є щонайменше чотири гола впродовж матчу);

буде суха перемога - перемога першої або другої команди при цьому за результатами матчу команда суперник не забиває жодного голу;

буде вольова перемога - перша або друга команда першою пропускає гол проте виграє матч;

перемога першої команди в першому таймі та в матчі;

перемога першої команди в першому таймі та нічия в матчі;

перемога першої команди в першому таймі та перемога другої команди в матчі;

нічия в першому таймі та перемога першої команди в матчі;

нічия в першому таймі та в матчі;

нічия в першому таймі та перемога другої команди в матчі;

перемога другої команди в першому таймі та перемога першої команди в матчі;

перемога другої команди в першому таймі та нічия в матчі;

перемога другої команди в першому таймі та в матчі;

кількість голів, забитих першою/другою або обома командами у першому таймі, більше, менше, або дорівнює кількості голів забитих першою/другою або обома командами у другому таймі;

перша/друга команда заб’є перший гол та виграє/програє матч;

перша/друга команда пропустить перший гол та виграє/програє матч;

одна з команд вигравала по ходу матчу та виграла/програла матч;

одна з команд програвала по ходу матчу та виграла/програла матч;

перемога першої/другої команди в матчі/таймі та кількість голів, забитих обома командами, окремою командою чи окремим гравцем в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості фолів кожної команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

кількість фолів/офсайдів/жовтих карток обох команд або окремої команди в матчі, таймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості офсайдів кожної команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості жовтих карток гравцям кожної команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості червоних карток (видалень гравців) кожної команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша або друга команда отримує першу/наступну/останню червону картку (видалення гравця) або ніхто не отримує першу/наступну/останню червону картку (видалення гравця) в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша або друга команда отримує право на першій аут в матчі;

будуть чи ні червоні картки (видалення гравців) впродовж матчу, тайму, овертайму, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

будуть чи ні пенальті впродовж матчу, тайму, овертайму, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

окремий гравець отримає жовту/червону картку або ні;

окремий гравець здійснить порушення правил, що призведе до призначення пенальті;

окремий гравець заробить пенальті або ні;

окремий гравець заб’є пенальті або ні;

наступне пенальті буде забито або ні;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості кутових кожної команди в матчі/таймі;

кількість кутових обох команд або окремої команди в матчі, таймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість кутових в матчі парна або непарна;

перша або друга команда отримає право на перший/наступний/останній кутовий або ніхто не отримає право на перший/наступний/останній кутовий в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості виконаних кожною командою замін в матчі/таймі;

кількість замін, виконаних обома командами або окремою командою в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

перша заміна в матчі буде в першої/другої команди або матч закінчиться без замін;

перша заміна в матчі буде в першому таймі/перерві або в другому таймі;

гравець, що вийшов на заміну, заб’є/не заб’є гол;

команда вийде чи не вийде в наступний етап (тур) за результатом матчу/всіх матчів етапу (туру);

яка з команд вийде в наступний або вказаний раунд/тур/етап змагань;

яка команда перейде в вищу/нижчу лігу за підсумками чемпіонату;

команда перейде чи ні в вищу/нижчу лігу за підсумками чемпіонату;

яка команда стане переможцем турніру, чемпіонату, кубку, етапу, олімпійських ігор;

з якої держави команда-переможець турніру, чемпіонату, кубку, етапу (представником якої країни виявиться переможець);

команда займе вказане місце в турнірній таблиці за підсумками турніру/етапу;

одна команда буде мати вище або нижче положення у турнірній таблиці за результатами всіх матчів етапу;

команда змінить або ні своє місце у турнірній таблиці за результатами всіх матчів чергового туру;

команда отримує місце вище або нижче або не змінить свого місця у турнірній таблиці за результатами всіх матчів чергового туру;

перша або друга команда отримає право ввести м’яч до гри на початку матчу;

буде чи ні овертайм;

будуть чи ні післяматчеві пенальті;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості ударів у площину воріт в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

кількість ударів у площину воріт першої/другої команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

перша або друга команда виконає перший/наступний/останній удар у площину воріт або ніхто з команд не виконає перший/наступний/останній удар у площину воріт в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої/другої команди або нічия по відсотку володіння м’ячем кожною командою в матчі;

кількість відсотків володіння м’ячем першої/другої команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

гравець вийде чи не вийде на поле;

гравець проведе на полі більше або менше вказаної кількості хвилин.

Нетбол

Змагання - зустріч 2-х команд (нетбольний матч), тур, етап, серія плей-офф, турнір, кубок, чемпіонат, олімпійські ігри.

Події – очки, овертайм, вихід з групи, перехід у наступний етап (тур), перемога в турнірі, чемпіонаті.

Результати:

перемога першої/другої команди або нічия в основний час матчу/чверті/половині;

перемога першої або другої команди з урахуванням овертайму;

перемога першої або другої команди в овертаймі;

перемога першої/другої команди або нічия в матчі/чверті/половині по набраним очкам з урахуванням вказаної переваги чи відставання команди;

матч/чверть/половина закінчився з перевагою одної з команд рівно з вказаною кількістю голів;

перемога першої команди в першій половині гри та перемога першої команди у всьому матчі;

перемога першої команди в першій половині гри та нічия у всьому матчі;

перемога першої команди в першій половині гри та перемога другої команди у всьому матчі;

перемога другої команди в першій половині гри та перемога другої команди у всьому матчі;

перемога другої команди в першій половині гри та перемога першої команди у всьому матчі;

перемога другої команди в першій половині гри та нічия у всьому матчі;

нічия в першій половині матчу та перемога першої команди у всьому матчі;

нічия в першій половині матчу та перемога другої команди у всьому матчі;

нічия в першій половині матчу та нічия у всьому матчі;

перша/друга або обидві команди виграє усі чверті/половини;

буде або ні нічия в будь якій чверті;

буде або ні нічия в будь якій половині;

кількість очок, набрана обома командами, окремою командою або окремим гравцем, в матчі/чверті/половині, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість очок, набрана обома командами, окремою командою або окремим гравцем в матчі/чверті/половині, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу парна/непарна;

кількість очок, набраних обома командами або окремою командою в першій чверті/половині більше, менше, або дорівнює кількості голів, набраних обома командами або окремою командою в другій чверті/половині;

кількість очок, набраних обома командами або окремою командою в першій чверті більше, менше, або дорівнює кількості очок, набраних обома командами або окремою командою в третій чверті;

кількість очок, набраних обома командами або окремою командою в першій чверті більше, менше, або дорівнює кількості очок, набраних обома командами або окремою командою в четвертій чверті;

кількість очок, набраних обома командами або окремою командою в другій чверті більше, менше, або дорівнює кількості очок, набраних обома командами або окремою командою в третій чверті;

кількість очок, набраних обома командами або окремою командою в другій чверті більше, менше, або дорівнює кількості очок, набраних обома командами або окремою командою в четвертій чверті;

кількість очок, набраних обома командами або окремою командою в третій чверті більше, менше, або дорівнює кількості очок, набраних обома командами або окремою командою в четвертій чверті;

яка з команд вийде в наступний раунд/тур/етап змагань.

команда вийде чи не вийде в наступний етап (тур) за результатом матчу/всіх матчів етапу (туру);

яка команда стане переможцем серії плей-офф, турніру, чемпіонату, кубку, етапу;

з якої держави команда-переможець турніру, чемпіонату, кубку, етапу (представником якої країни виявиться переможець);

команда займе вказане місце в турнірній таблиці за підсумками турніру/етапу;

точний рахунок серії плей-офф;

кількість матчів в серії плей-офф буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість матчів в серії плей-офф парна/непарна;

буде чи ні овертайм.

Парусний спорт

Змагання - зустріч учасників, чемпіонат.

Результати:

переможець змагань;

хто з учасників займе друге місце;

хто з учасників займе трете місце;

вказаний учасник займе будь яке місце на подіумі (з 1-го по 3-є місце включно);

вказаний учасник займе місце не нижче вказаного;

вказаний учасник займе місце не вище вказаного;

хто із запропонованих учасників буде вище в індивідуальному заліку.

Вільна боротьба

Змагання - зустріч 2-х учасників (поєдинок), олімпійські ігри.

Події – очки, дострокове закінчення бою.

Результати:

перемога першого/другого учасника або нічия в поєдинку;

перемога першого/другого учасника в поєдинку з урахуванням вказаної переваги або відставання гравця;

дострокова перемога першого/другого учасника в поєдинку;

дискваліфікація першого/другого учасника в поєдинку;

відмова від продовження поєдинку першого/другого учасника;

дострокова перемога першого/другого учасника в конкретному раунді.

Херлінг

Змагання - зустріч 2-х команд (херлінговий матч), тур, етап, турнір, кубок, чемпіонат.

Події – голи (очки), овертайм, вихід з групи, перехід у наступний етап (тур), перемога в турнірі, чемпіонаті.

Результати:

перемога першої/другої команди або нічия в основний час матчу, в таймі, в овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої команди або нічия в основний час матчу, в таймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої команди або другої в основний час матчу, в таймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога другої команди або нічия в основний час матчу/в таймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої або другої команди з урахуванням овертайму;

перемога першої команди в першому таймі та перемога першої команди у всьому матчі;

перемога першої команди в першому таймі та нічия у всьому матчі;

перемога першої команди в першому таймі та перемога другої команди у всьому матчі;

перемога другої команди в першому таймі та перемога другої команди у всьому матчі;

перемога другої команди в першому таймі та перемога першої команди у всьому матчі;

перемога другої команди в першому таймі та нічия у всьому матчі;

нічия в першому таймі та перемога першої команди у всьому матчі;

нічия в першому таймі та перемога другої команди у всьому матчі;

нічия в першому таймі та нічия у всьому матчі;

перемога першої або другої команди в матчі/таймі по забитим голам (очкам) з урахуванням вказаної переваги чи відставання команди;

кількість голів (очок), забитих обома командами або окремою командою в першому таймі більше, менше, або дорівнює кількості голів (очок), забитих обома командами або окремою командою в другому таймі;

кількість голів (очок), забитих обома командами, окремою командою або окремим гравцем в матчі, таймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість голів (очок), забитих обома командами, окремою командою або окремим гравцем в матчі, таймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде парною/непарною;

перша або друга команда заб’є перший/наступний/останній гол або ніхто не заб’є перший/останній гол в матчі, таймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перший/останній гол в матчі буде забитий у вказаний проміжок часу;

команда вийде чи не вийде в наступний етап (тур) за результатом матчу/всіх матчів етапу (туру);

яка із запропонованих в програмі тиражу команд вийде в наступний раунд/тур/етап змагань;

яка команда стане переможцем турніру, чемпіонату, кубку, етапу;

з якої держави команда-переможець турніру, чемпіонату, кубку, етапу (представником якої країни виявиться переможець);

команда займе вказане місце в турнірній таблиці за підсумками турніру/етапу.

Гірські лижі

Змагання - зустріч учасників, чемпіонат.

Результати:

переможець змагань;

хто з учасників займе друге місце;

хто з учасників займе трете місце;

вказаний учасник займе будь яке місце на подіумі (з 1-го по 3-є місце включно);

вказаний учасник займе місце не нижче вказаного;

вказаний учасник займе місце не вище вказаного;

хто із запропонованих учасників буде вище в індивідуальному заліку.

Регбі ліга

Змагання - зустріч 2-х команд (регбійний матч), тур, етап, раунд, плей-офф, турнір, кубок, чемпіонат, олімпійські ігри.

Події - голи, порушення правил гравцями (фоли), кутові, заміни, офсайди, попередження гравцям, видалення гравця (гравців), дискваліфікація гравця, гравців чи команди, овертайм, пенальті, вихід з групи, перехід у наступний етап (тур), перехід у вищу/нижчу лігу, перемога в турнірі, чемпіонаті.

Результати:

перемога першої або другої команди або нічия в матчі, таймі, овертаймі, по пенальті, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої команди або нічия в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої або другої команди в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога другої команди або нічия в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої або другої команди або нічия в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу з урахуванням вказаної переваги або відставання;

матч/тайм закінчився з перевагою одної з команд рівно з вказаною кількістю голів;

кількість голів, забитих обома командами, окремою командою чи окремим гравцем в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість голів, забитих в матчі парна або непарна;

точний рахунок матчу, тайму, овертайму, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

будь який інший, окрім вказаних в програмі тиражу, рахунок матчу, тайму, овертайму, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

буде результативна (ненульова) нічия – будь-яка нічия крім «0:0»;

буде або ні забитий гол в таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

заб’є або не заб’є гол гравець або команда в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

обидві команди заб’ють гол в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

що найменш одна з команд не заб’є гол в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша/друга або обидві команди заб’ють голи в обох таймах;

щонайменш в одному з таймів перша/друга або обидві команди не заб’ють гол;

перша або друга команда заб’є перший/другий/третій гол або ніхто не заб’є перший/другий/третій гол в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша або друга команда заб’є наступний гол або ніхто не заб’є другий гол в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша або друга команда заб’є останній гол або ніхто не заб’є гол в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перший/другий/третій/останній гол в матчі буде забитий у вказаний проміжок часу;

перший/другий/третій/останній гол в матчі буде забитий з гри, з гри головою, з гри не головою, зі штрафного (зі стандарту), автогол, з кутового, головою або с пенальті;

буде чи ні забитий гол у визначений проміжок часу;

перша або друга команда заб’є гол у кожному таймі;

перша або друга команда не заб’є гол щонайменше в одному з таймів;

буде чи ні автогол;

буде дубль (один гравець заб’є щонайменше два гола впродовж матчу);

буде хеттрік (один гравець заб’є щонайменше три гола впродовж матчу);

буде покер (один гравець заб’є щонайменше чотири гола впродовж матчу);

буде суха перемога - перемога першої або другої команди при цьому за результатами матчу команда суперник не забиває жодного голу;

буде вольова перемога - перша або друга команда першою пропускає гол проте виграє матч;

перемога першої команди в першому таймі та в матчі;

перемога першої команди в першому таймі та нічия в матчі;

перемога першої команди в першому таймі та перемога другої команди в матчі;

нічия в першому таймі та перемога першої команди в матчі;

нічия в першому таймі та в матчі;

нічия в першому таймі та перемога другої команди в матчі;

перемога другої команди в першому таймі та перемога першої команди в матчі;

перемога другої команди в першому таймі та нічия в матчі;

перемога другої команди в першому таймі та в матчі;

кількість голів, забитих першою/другою або обома командами у першому таймі, більше, менше, або дорівнює кількості голів забитих першою/другою або обома командами у другому таймі;

перша/друга команда заб’є перший гол та виграє/програє матч;

перша/друга команда пропустить перший гол та виграє/програє матч;

одна з команд вигравала по ходу матчу та виграла/програла матч;

одна з команд програвала по ходу матчу та виграла/програла матч;

перемога першої/другої команди в матчі/таймі та кількість голів, забитих обома командами, окремою командою чи окремим гравцем в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості фолів кожної команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

кількість фолів/офсайдів/жовтих карток обох команд або окремої команди в матчі, таймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості офсайдів кожної команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості жовтих карток гравцям кожної команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості червоних карток (видалень гравців) кожної команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша або друга команда отримує першу/наступну/останню червону картку (видалення гравця) або ніхто не отримує першу/наступну/останню червону картку (видалення гравця) в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перша або друга команда отримує право на першій аут в матчі;

будуть чи ні червоні картки (видалення гравців) впродовж матчу, тайму, овертайму, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

будуть чи ні пенальті впродовж матчу, тайму, овертайму, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

окремий гравець отримає жовту/червону картку або ні;

окремий гравець здійснить порушення правил, що призведе до призначення пенальті;

окремий гравець заробить пенальті або ні;

окремий гравець заб’є пенальті або ні;

наступне пенальті буде забито або ні;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості кутових кожної команди в матчі/таймі;

кількість кутових обох команд або окремої команди в матчі, таймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

кількість кутових в матчі парна або непарна;

перша або друга команда отримає право на перший/наступний/останній кутовий або ніхто не отримає право на перший/наступний/останній кутовий в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості виконаних кожною командою замін в матчі/таймі;

кількість замін, виконаних обома командами або окремою командою в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

перша заміна в матчі буде в першої/другої команди або матч закінчиться без замін;

перша заміна в матчі буде в першому таймі/перерві або в другому таймі;

гравець, що вийшов на заміну, заб’є/не заб’є гол;

команда вийде чи не вийде в наступний етап (тур) за результатом матчу/всіх матчів етапу (туру);

яка з команд вийде в наступний або вказаний раунд/тур/етап змагань;

яка команда перейде в вищу/нижчу лігу за підсумками чемпіонату;

команда перейде чи ні в вищу/нижчу лігу за підсумками чемпіонату;

яка команда стане переможцем турніру, чемпіонату, кубку, етапу, олімпійських ігор;

з якої держави команда-переможець турніру, чемпіонату, кубку, етапу (представником якої країни виявиться переможець);

команда займе вказане місце в турнірній таблиці за підсумками турніру/етапу;

одна команда буде мати вище або нижче положення у турнірній таблиці за результатами всіх матчів етапу;

команда змінить або ні своє місце у турнірній таблиці за результатами всіх матчів чергового туру;

команда отримує місце вище або нижче або не змінить свого місця у турнірній таблиці за результатами всіх матчів чергового туру;

перша або друга команда отримає право ввести м’яч до гри на початку матчу;

буде чи ні овертайм;

будуть чи ні післяматчеві пенальті;

перемога першої/другої команди або нічия по кількості ударів у площину воріт в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

кількість ударів у площину воріт першої/другої команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

перша або друга команда виконає перший/наступний/останній удар у площину воріт або ніхто з команд не виконає перший/наступний/останній удар у площину воріт в матчі, таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу;

перемога першої/другої команди або нічия по відсотку володіння м’ячем кожною командою в матчі;

кількість відсотків володіння м’ячем першої/другої команди в матчі/таймі, овертаймі, у визначений проміжок часу або у проміжок часу до кінця матчу буде більшою/меншою або рівною/нерівною вказаної;

гравець вийде чи не вийде на поле;

гравець проведе на полі більше або менше вказаної кількості хвилин.

Всі спортивні терміни та поняття, що використовуються в тексті Умов, мають тлумачитися відповідно до тих значень, в яких вони вживаються в правилах гри з видів спорту, наведених у даному пункті, які затверджені відповідною міжнародною спортивною організацією.

Якщо учасник змагань не вийшов на поле (майданчик) у відповідній зустрічі, всі ставки на індивідуальний результат такого учасника є виграшні і виплачуються гравцям з коефіцієнтом 1, якщо інше не передбачено прогнозом (ігровим варіантом).

3.15. Розмір ставки може бути збільшено гравцем до бажаного розміру шляхом відмітки в полі «Сума ставки». Розмір ставки при грі за системою дорівнює сумі ставки, обраної гравцем, помноженої на кількість ігрових варіантів, що входять до системи. Мінімальний розмір ставки (вартість одного ігрового варіанта) - 5 гривень (окрім випадків передбачених п. 6.7 цих Умов), вартість визначається гравцем та не може бути більше максимального розміру ставки в лотереї, вказаного в програмі тиражу. Якщо оператор використовує для прийняття ставок та гравець обрав вид ігрового варіанту система, мінімальний розмір ставки по кожному ігрового варіанту включеного до системи становить не менше 1 гривні. Але в будь-якому разі розмір ставки по ігровому варіанту система, має складати не менше ніж 5 гривень.

Розмір однієї ставки повинен бути кратним 1 гривні, окрім ставки на акційні тиражі та ставки із ігровим варіантом - система.

3.16. Якщо змагання відбувається раніше терміну, вказаного в програмі тиражу, ставки зроблені на дане змагання після його початку, вважаються виграшними з множником 1 (одиниця) та виплачуються гравцям, крім випадків передбачених пунктом 3.7 – третій абзац.

Ставка на змагання, зроблена після закінчення визначеного Оператором часу прийняття ставок на дане змагання, обраховується із застосуванням співвідношення суми призу до внесеної гравцем ставки розміром 1.

3.17. Для реєстрації ігрових варіантів можуть використовуватись різні види термінальних та електронних карток, зокрема, на кожний вид змагання.

Формат (види) термінальних карток, електронних карток визначається оператором.

3.18. Переможцями вважаються гравці, які вірно вгадали результати змагань згідно умов своїх ігрових варіантів.

3.19. Дата та час змагань, що зазначаються в програмі тиражу носять інформаційний характер. При визначенні результатів до уваги беруться фактичний час початку та завершення змагання, крім випадків, вказаних в п.3.23.

3.20. Якщо:

- змагання перервано та не продовжено протягом 72 годин;

- змагання відмінено;

- початок змагання перенесено більше ніж на 72 години;

- змагання оголошено недійсним;

- дискваліфіковано одного з учасників;

- один з учасників не вийшов на поле (майданчик) або відмовився брати участь у змаганні чи перегонах;

- змагання тривало в часі менше ніж регламентовано правилами для відповідного виду спорту;

- у програмі тиражу, до якої включено змагання, було допущено очевидні арифметичні, логічні, текстові або інші помилки, які призвели або можуть призвести до викривлення результатів розіграшу відповідного тиражу та/або до перевищення суми виграшів, виплачених за підсумками відповідного тиражу лотереї, над сумою сформованого призового (виграшного) фонду, та/або до виникнення нерівності шансів на перемогу у лотереї між гравцями, які здійснили ставки на відповідний тираж.

- один з учасників не допускається до змагань чи перегонів,

усі ставки, прийняті на це змагання, вважаються виграшними з множником до ставки 1, крім випадків, передбачених абз. 2 п. 3.23 цих Умов.;

3.21. Зміна поля, на якому проходить змагання, не впливає на зміну програми тиражу або на дійсність прийнятих на змагання ставок, крім випадків, коли зустріч було перенесено на поле, де господарем є суперник команди, раніше заявленої як господар зустрічі. В такому випадку ігрові варіанти, зареєстровані на відповідне змагання вважаються виграшними, а виплата по ставкам здійснюється з множником 1.

3.22. Якщо переможцем змагання оголошений більше ніж один учасник чи команда, то множники виграшів по ставках поділяються на кількість переможців лотереї, але не можуть бути меншими, ніж 1.

3.23. Ставки на хокейні та баскетбольні матчі приймаються без урахування додаткового часу, ставки на футбольні матчі приймаються на основний час гри з урахуванням компенсованого арбітром часу. У програмі тиражу може бути зроблено інше застереження щодо врахування (не врахування) додаткового часу (таймів) у змаганнях.

При визначенні результатів тенісних матчів до уваги береться результат гри з урахуванням можливої технічної поразки внаслідок травми чи відмови учасника матчу продовжувати гру.

3.24. Гравець, зробивши ставку в лотерею на результат певної події/подій через мережу Інтернет в тиражах, визначених оператором, має право (за власною ініціативою) отримати суму виграшу з множником, визначеним для відповідної події/подій в програмі відповідного тиражу лотереї на момент ініціювання гравцем отримання коштів. Множник, в такому випадку, може бути меншим одиниці. Перелік подій, ставки на які можуть розраховуватись відповідно до цього пункту Умов, визначається оператором.

Ініціювання виплати здійснюється гравцем за допомогою призначеного для цього функціоналу веб-сайту, через який було зареєстровано в електронній системі ставку гравця та обраний ним ігровий варіант.

4. ВИПЛАТА ПРИЗІВ

4.1. За результами розіграшу тиражу лотереї складається Відомість виграшних чеків гравців. Відомості виграшних чеків гравців зберігаються на оптичних носіях, що не стираються. Зберігання та облік носіїв організовується оператором.

4.2. Призи сплачуються кожному гравцеві, який має право на їх отримання згідно цих Умов.

4.3. Розмір призу визначається шляхом множення суми ставки на відповідний множник з урахуванням її специфіки (ординар, система, експрес чи комбінована ставка).

4.4. Суми призів відсікаються до величини кратної 1 гривні, окрім призів за ігровими варіантами «ланцюг», що були зареєстровані в електронній системі на акційні тиражі лотереї. Сума коштів, яка при цьому залишається, та сума, що залишилась після сплати фіксованих виграшів, спрямовуються до Резервного фонду лотереї.

4.5. Приз гравця на окремий ігровий варіант дорівнює добутку суми ставки на зареєстрований у чеку гравця множник (крім випадків, вказаних в останньому абзаці п. 3.10). При цьому, сума ставки додатково до суми призу гравцю не сплачується.

4.6. Приз на ігровий варіант експрес дорівнює добутку суми ставки (на відповідний ігровий варіант) на добуток множників усіх змагань, вказаних у зареєстрованому чеку гравця (крім випадків, вказаних в останньому абзаці п. 3.10 цих Умов). Програш по результату одного змагання означає програш усього ігрового варіанту.

4.7. Сума призу на ігровий варіант за системою, якщо такий вид ігрового варіанту оператор використовує для прийняття ставок, дорівнює сумі призів по ігрових варіантах експресів (крім випадків, вказаних в останньому абзаці п. 3.10 цих Умов), що входять в систему. Виграшними вважаються ігрові варіанти, в яких відсутні змагання з невгаданими результатами.

4.8. Мінімальний виграш (приз) на один виграшний ігровий варіант гарантується в розмірі ставки на такий ігровий варіант, окрім випадків, передбачених цими Умовами. Максимальний розмір виграшу (призу) на один виграшний ігровий варіант та сумарний розмір призів (виграшів), що може одержати гравець від участі в розіграші одного тиражу лотереї, не обмежується, окрім випадків, встановлених в п. 3.10 цих Умов. Оператор має право встановлювати додаткові грошові призи в лотерею з коштів залишкового та резервного фонду (згідно п.2.3 цих Умов).

4.9. Гравець отримує приз після пред’явлення чека гравця, що не має пошкоджень. Втрата чека гравця, пошкодження індивідуального секретного номеру та інші пошкодження, що не дозволяють впевнено встановити числову та іншу ігрову інформацію на чеку гравця, рівно як і відсутність номера чека гравця у Відомості виграшних чеків гравця, складеній за результатами розіграшу відповідного тиражу лотереї, позбавляють гравця права на отримання призу.

4.10. Вимоги гравців щодо виплати виграшів (призів) приймаються протягом строку, що розпочинається не пізніше першого дня, що слідує за днем закінчення останнього за часом змагання із змагань, що обрані гравцем та відображені в його чеку гравця, та закінчується 1 березня 2026 року включно (окрім випадків, коли рішенням оператора відносно окремого тиражу чи групи тиражів лотереї визначена інша дата закінчення перебігу строку щодо пред'явлення гравцями вимоги про виплату виграшів у лотереї за таким тиражом (тиражами).

У разі визначення оператором відносно окремого тиражу чи групи тиражів лотереї іншої (ніж зазначена вище) дати закінчення перебігу строку щодо пред'явлення гравцями вимоги про виплату виграшів за результатом проведення розіграшу відповідного (-их) тиражу (-ів) лотереї, оператор зобов'язаний розмістити відповідну інформацію на власному веб-сайті та у пунктах розповсюдження лотереї не пізніше ніж за один місяць до дня закінчення перебігу зазначеного строку. В будь-якому разі, строк пред'явлення вимоги щодо виплати виграшів за виграшними чеками гравця триватиме не менше 180 днів з дня закінчення останнього за часом змагання із змагань, що обрані гравцем та відображені в його чеку гравця.

Зі спливом строку, протягом якого гравці відповідно до цих Умов можуть пред'явити вимоги щодо виплати виграшів за чеками гравців певного тиражу лотереї, виграшні чеки гравців цього тиражу лотереї, що не були пред'явлені до оплати протягом такого строку, вважаються недійсними, до оплати не приймаються і виплата призів (виграшів) за ними не проводиться. Виграші за такими чеками гравця спрямовуються до залишкового призового (виграшного) фонду лотереї.

4.11. Виграші розміром до 10 000 грн. включно виплачуються розповсюджувачами в будь-якому пункті розповсюдження (в разі наявності необхідної суми коштів), окрім випадків, передбачених цими Умовами. У разі відсутності в пункті розповсюдження коштів в сумі, що необхідна для виплати такого виграшу, гравець може звернутись за виплатою виграшу (пред’явити чек гравця) в інший пункт розповсюдження або до представництва оператора, або до окремо визначеного розповсюджувача, зазначеного в пункті 4.13 цих Умов.

В пунктах розповсюдження (чи в окремих пунктах розповсюдження) можуть виплачуватись виграші у більшому розмірі ніж той, що зазначений вище, якщо таке рішення буде прийнято оператором.

Призи (виграші) розміром до 10 000,00 грн. включно можуть виплачуватись у представництвах оператора чи окремо визначеними розповсюджувачами, які зазначені в пункті 4.13 цих Умов, поза межами пунктів розповсюдження у готівковій формі (через касу) або, за бажанням гравця і відповідно до його письмової заяви, у безготівковій формі шляхом перерахування суми виграшу на рахунок гравця (за рахунок суми виграшу).

4.12. Виграші розміром від 10 001 грн. до 29 999,00 грн. включно можуть виплачуватись:

- розповсюджувачами, які мають право виплачувати виграші такого розміру, у пунктах розповсюдження (у разі прийняття оператором рішення про виплату виграшів зазначеного розміру у пунктах розповсюдження чи в окремих пунктах розповсюдження) у готівковій формі;

- окремо визначеними розповсюджувачами, що зазначені в пункті 4.13 цих Умов, у готівковій формі (через касу) чи в безготівковій формі;

- у представництві оператора у готівковій формі (через касу) чи в безготівковій формі.

4.13. Виграші розміром 30 000,00 грн. та більше можуть виплачуватись:

- окремо визначеними розповсюджувачами, які мають право виплачувати виграші у лотерею зазначеного розміру (а саме: ТОВ «Київські Ігри», ТОВ «Центральні Ігри», ТОВ «Південні Ігри», ТОВ «Слобожанські Ігри», ТОВ «Чорноморські Ігри», ТОВ «Придніпровські Ігри», ТОВ «Лівобережні Ігри», ТОВ «Буковинські Ігри», ТОВ «Західні Ігри», ТОВ «Галицько-Волинські Ігри», ТОВ «Полісько-Волинські Ігри», ТОВ "ЄВРОТРЕЙД-БІЛА ЦЕРКВА", ТОВ "ЄВРОТРЕЙД-ВІННИЦЯ", ТОВ "ЄВРОТРЕЙД-ВОЛИНСЬК", ТОВ "ЄВРОТРЕЙД-ДНІПРОПЕТРОВСЬК", ТОВ "ЄВРОТРЕЙД-ДРОГОБИЧ", ТОВ "ЄВРОТРЕЙД-ЖИТОМИР", ТОВ "ЄВРОТРЕЙД-ЗАПОРІЖЖЯ", ТОВ "ЄВРОТРЕЙД-ІВАНО-ФРАНКІВСЬК", ТОВ "ЄВРОТРЕЙД-КАРПАТИ", ТОВ "ЄВРОТРЕЙД-КИЇВ", ТОВ "ЄВРОТРЕЙД-КИЇВ ЛІВОБЕРЕЖНИЙ", ТОВ "ЄВРОТРЕЙД-КІРОВОГРАД, ХЕРСОН", ТОВ "ЄВРОТРЕЙД-КРИВИЙ РІГ", ТОВ "ЄВРОТРЕЙД-МИКОЛАЇВ", ТОВ "ЄВРОТРЕЙД-ПІВДЕНЬ", ТОВ "ЄВРОТРЕЙД-ПОЛТАВА", ТОВ "ЄВРОТРЕЙД РІВНЕ", ТОВ "ЄВРОТРЕЙД-СУМИ, ЧЕРНІГІВ", ТОВ "ЄВРОТРЕЙД-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ", ТОВ "ЄВРОТРЕЙД-ЧЕРКАСИ", ТОВ "ЄВРОТРЕЙД-ЧЕРНІВЦІ", ТОВ "ЄВРОТРЕЙД-ЦЕНТР") у готівковій формі (через касу) чи в безготівковій формі;

- центральним офісом оператора у готівковій формі (через касу) чи в безготівковій формі.

4.14. Виплата виграшів, які зареєстровані в електронній системі через мережу Інтернет (в тому числі за допомогою мобільного зв’язку), відбувається із врахуванням особливостей, визначених пунктом 4.16 цих Умов.

Виплата виграшів за чеками гравця, придбаними на акційні тиражі лотереї, відбувається із врахуванням особливостей, визначених Порядком проведення акційних тиражів державної грошової лотереї тото «Спортліга» (Додаток 1 до цих Умов).

Призи по визнаним претензіям виплачуються центральним офісом оператора (або, за рішенням керівництва оператора, представництвом оператора, або уповноваженим на це банком чи окремо визначеним розповсюджувачем, зазначеним в пункті 4.13 цих Умов).

З метою виконання обов’язків, покладених чинним законодавством України на оператора як на суб’єкта первинного фінансового моніторингу, оператор має право проводити виплату виграшів виключно через центральний офіс оператора за окремими чеками гравця в незалежності від суми виграшу, а також встановлювати спеціальний строк виплати виграшів за такими чеками гравця. Перелік чеків гравця, виплата виграшів за якими проводиться виключно через центральний офіс оператора, затверджується наказом оператора.

Для отримання виграшів за чеками гравця, відносно яких оператором прийнято рішення про виплату виграшу виключно через центральний офіс оператора, гравець повинен пред’явити до представництва оператора документи, визначені п. 4.19 цих Умов.

Строк виплати виграшів за чеками гравця, відносно яких оператором прийнято рішення про виплату виграшу виключно через центральний офіс оператора, визначається у відповідності до абз. 4 п. 4.17 цих Умов, крім випадків, коли наказом оператора було визначено спеціальний строк виплати виграшів за такими чеками гравця. У будь-якому разі відповідний спеціальний строк виплати виграшів не може перевищувати шести місяців з дня пред’явлення до оператора чека гравця та інших документів, визначених п. 4.19 цих Умов.

4.15. Виграші у пунктах розповсюдження виплачуються розповсюджувачем відразу після проведення ним експертизи пред’явленого до оплати чеку гравця та за умови виграшності чеку гравця і наявності у розповсюджувача відповідної суми коштів. Експертиза пред’явленого до оплати чеку гравця здійснюється розповсюджувачем відразу після пред’явлення гравцем чеку гравця для оплати.

Виграші у пунктах розповсюдження виплачуються у готівковій формі.

4.16. За бажанням гравця та за наявності технічної можливості виграші за ігровими варіантами, які зареєстровані в електронній системі через мережу Інтернет (в тому числі за допомогою мобільного зв’язку) можуть перераховуватись (виплачуватись) на банківський рахунок гравця або на рахунок гравця в електронній платіжній системі. Мінімальна та максимальна сума коштів для такого способу виплати виграшів встановлюється оператором. Перерахування виграшу на банківський рахунок або на рахунок в електронній платіжній системі – власника виграшного електронного чека гравця здійснюється за рахунок останнього, тобто за рахунок суми виграшу (призу).

Для отримання виграшу за ігровим варіантом, зареєстрованим в електронній системі через мережу Інтернет (в тому числі за допомогою мобільного зв’язку), крім випадку, передбаченого в абзаці першому цього пункту Умов, гравець повинен пред’явити розповсюджувачу, визначеному оператором, або в представництво оператора, зокрема, чек гравця та іншу інформацію, документи, визначені оператором. У разі пред’явлення гравцем електронного чека гравця, розповсюджувач або уповноважена особа оператора (в представництві) звіряє дані електронного чека гравця з даними електронної системи та, при їх співпадінні, роздруковує з електронної системи чек гравця (в паперовій формі), що відповідає пред’явленому гравцем електронному чеку гравця.

4.17. Окремо визначені розповсюджувачі, що зазначені в пункті 4.13 цих Умов, можуть виплачувати виграші у розмірі до 29 999,00 грн. включно як у пунктах розповсюдження (у порядку, передбаченому пунктом 4.15 цих Умов), так і поза межами пунктів розповсюдження у готівковій формі (через касу) або у безготівковій формі шляхом перерахування суми виграшу на рахунок гравця (за рахунок суми виграшу).

Окремо визначені розповсюджувачі, що зазначені в пункті 4.13 цих Умов, виплачують виграші у розмірі, що дорівнюють чи перевищують 30 000,00 грн., на підставі пред’явленого гравцем виграшного чеку гравця, паспорта, а також довідки, виданої органом державної фіскальної служби України, про присвоєння йому реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), окрім випадку, коли гравець через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті. Виграші виплачуються після проведення експертизи пред’явленого гравцем чеку гравця та за умови його виграшності, підтвердженої за результатом проведеної експертизи.

Виграші окремо визначеними розповсюджувачами (при їх виплаті не в пункті розповсюдження) виплачуються у готівковій формі (через касу) або, за бажанням гравця і відповідно до його письмової заяви, у безготівковому вигляді шляхом перерахування суми виграшу на рахунок гравця за рахунок гравця (тобто за рахунок суми виграшу). При виплаті гравцю – переможцю лотереї виграшу у готівковій формі він зобов’язаний розписатись про отримання виграшу у видатковому касовому ордері.

Окремо визначені розповсюджувачі виплачують виграші у розмірі до 10 000,00 грн. включно (при виплаті виграшу не в пункті розповсюдження) протягом 30 днів з дня пред’явлення гравцем до окремо визначеного розповсюджувача, зазначеного в пункті 4.13 цих Умов, виграшного чеку гравця та інших документів, визначених цим пунктом Умов, однак не пізніше дати припинення проведення лотереї.

Строк виплати виграшів у розмірі від 10 001,00 грн. та до 29 999,00 грн. включно (при виплаті виграшів не в пункті розповсюдження), а також виграшів від 30 000,00 грн. та до 50 000,00 грн. включно становить 2 місяці з дня пред’явлення гравцем до окремо визначеного розповсюджувача, зазначеного в пункті 4.13 цих Умов, виграшного чеку гравця та інших документів, передбачених цими Умовами, однак не пізніше дати припинення проведення лотереї.

Строк виплати виграшів у розмірі від 50 001,00 грн. до 100 000,00 грн. включно становить 3 місяці з дня пред’явлення гравцем до окремо визначеного розповсюджувача, зазначеного в пункті 4.13 цих Умов, виграшного чеку гравця та інших документів, передбачених цими Умовами, однак не пізніше дати припинення проведення лотереї.

Строк виплати виграшів у розмірі від 100 001,00 грн. до 500 000,00 грн. включно становить 6 місяців з дня пред’явлення гравцем до окремо визначеного розповсюджувача, зазначеного в пункті 4.13 цих Умов, виграшного чеку гравця та інших документів, передбачених цими Умовами, однак не пізніше дати припинення проведення лотереї.

Строк виплати виграшів у розмірі від 500 001,00 грн. до 1 000 000,00 грн. включно становить 10 місяців з дня пред’явлення гравцем до окремо визначеного розповсюджувача, зазначеного в пункті 4.13 цих Умов, виграшного чеку гравця та інших документів, передбачених цими Умовами, однак не пізніше дати припинення проведення лотереї.

Строк виплати виграшів у розмірі від 1 000 001,00 грн. становить 12 місяців з дня пред’явлення гравцем до окремо визначеного розповсюджувача, зазначеного в пункті 4.13 цих Умов, виграшного чеку гравця та інших документів, передбачених цими Умовами, однак не пізніше дати припинення проведення лотереї.

4.18. Представництва оператора виплачують виграші на підставі пред’явленого гравцем виграшного чеку гравця, паспорта, а також довідки, виданої органом державної фіскальної служби України, про присвоєння йому реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), окрім випадку, коли гравець через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті. Виграші виплачуються після проведення експертизи пред’явленого гравцем чеку гравця та за умови його виграшності, підтвердженої за результатом проведеної експертизи.

Гравець, при передачі на експертизу чеку гравця (за умови, що проведення експертизи та виплата виграшу здійснюється не безпосередньо після пред’явлення гравцем чеку гравця та не у його присутності) отримує у представництві оператора квитанцію, яка підтверджує його право на пред’явлений до експертизи чеку гравця. Гравець зобов’язаний проставити власний підпис на квитанції, чим засвідчити правильність та достовірність зазначених в квитанції даних про нього та переданий ним на експертизу чек гравця.

Виграші представництвом оператора виплачуються у готівковій формі (через касу) або, за бажанням гравця і відповідно до його письмової заяви, у безготівковому вигляді шляхом перерахування суми виграшу на рахунок гравця за рахунок гравця (тобто за рахунок суми виграшу). При виплаті гравцю – переможцю лотереї виграшу у готівковій формі він зобов’язаний розписатись про отримання виграшу у видатковому касовому ордері.

Строк виплати виграшів у розмірі до 10 000,00 грн. включно становить 30 днів з дня пред’явлення гравцем до представництва оператора виграшного чеку гравця та інших документів, визначених цим пунктом Умов, однак не пізніше дати припинення проведення лотереї.

Строк виплати виграшів у розмірі від 10 001,00 грн. до 29 999,00 грн. включно становить 2 місяці з дня пред’явлення гравцем до представництва оператора виграшного чеку гравця та інших документів, передбачених цими Умовами, однак не пізніше дати припинення проведення лотереї.

Представництво оператора має право передати подані гравцем документи для виплати виграшу до окремо визначеного розповсюджувача, зазначеного в пункті 4.13 цих Умов, для виплати виграшу такому гравцю (за умови виграшності чеку гравця).

4.19. Для отримання виграшу у розмірі, що дорівнює чи перевищує 30 000,00 грн., гравець може звернутись до представництва оператора, яке передає отримані від гравця документи до центрального офісу оператора або до окремо визначеного розповсюджувача, зазначеного в пункті 4.13 цих Умов, для проведення експертизи чеку гравця та виплати виграшу (за умови виграшності чеку гравця). Гравець, в такому разі, повинен пред’явити до представництва Оператора: виграшний чеку гравця, паспорт, а також довідку, видану органом державної фіскальної служби України, про присвоєння йому реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), окрім випадку, коли гравець через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті.

Гравець, при передачі на експертизу чеку гравця з можливим виграшом 30 000,00 грн. чи більше, отримує у представництві оператора квитанцію, яка підтверджує його право на пред’явлений до експертизи чек гравця. Гравець зобов’язаний проставити власний підпис на квитанції, чим засвідчити правильність та достовірність зазначених в квитанції даних про нього та переданий ним на експертизу чек гравця.

Виграші у розмірі 30 000,00 грн. та більше (у разі їх виплати центральним офісом оператора) виплачуються у готівковій формі (через касу) або, за бажанням гравця і відповідно до його письмової заяви, у безготівковому вигляді шляхом перерахування суми виграшу на рахунок гравця за рахунок гравця (тобто за рахунок суми виграшу). При виплаті гравцю – переможцю лотереї виграшу у готівковій формі він зобов’язаний розписатись про отримання виграшу у видатковому касовому ордері. Виграші виплачуються протягом строку, передбаченого пунктом 4.17 цих Умов для виплати виграшу відповідного розміру.

4.20. Право гравця на отримання виграшу перевіряється шляхом проведення експертизи пред’явленого гравцем чеку гравця. Експертиза проводиться відносно всіх пред’явлених до оплати чеків гравців. Сутність експертизи чеку гравця полягає у підтвердженні або спростуванні його виграшності шляхом:

- звірки шляхом сканування на терміналі штрих-коду чеку гравця з даними електронної системи;

- встановлення відсутності ознак підробки чеку гравця;

- перевірки додержання гравцем граничних строків пред’явлення чеку гравця для отримання виграшу;

- співставлення ігрового варіанта, що зазначений на чеку гравця, із виграшною ігровою комбінацією розіграшу тиражу лотереї, на який було зареєстровано такий ігровий варіант;

- в інший спосіб, визначений Оператором.

Експертиза чеку гравця на предмет їх виграшності може проводитись:

а) відносно чеків гравців з можливим виграшом до 10 000 грн. включно (окрім випадку, передбаченого підпунктом «г» цього пункту Умов) – будь-яким розповсюджувачем лотереї або у представництві оператора, або у центральному офісі оператора;

б) відносно чеків гравців з можливим виграшом у розмірі, що перевищує 10 000 грн. та не перевищує 29 999 грн. (окрім випадку, передбаченого підпунктом «г» цього пункту Умов) – розповсюджувачами, які мають право виплачувати виграші зазначеного розміру, або у представництві оператора, або у центральному офісі оператора;

в) відносно чеків гравців з можливим виграшом у розмірі 30 000 грн. та більше – окремо визначеними розповсюджувачами, зазначеними в пункті 4.13 цих Умов, або у центральному офісі оператора;

г) відносно чеків гравців, зареєстрованих в електронній системі прийняття ставок через мережу Інтернет, з можливим виграшом до 29 999 грн. включно – розповсюджувачем, що прийняв ставку за таким чеком гравця, або у центральному офісі оператора.

У разі прийняття оператором рішення щодо виплати виграшів у пунктах розповсюдження у розмірі більшому, аніж зазначено в абзаці першому пункту 4.11 цих Умов, експертиза чеків гравців із відповідними виграшами може здійснюватися будь-яким розповсюджувачем лотереї.

Гравець, при передачі на експертизу чеку гравця (за умови, що проведення експертизи та виплата виграшу (у разі виграшності чеку гравця) здійснюється не безпосередньо після пред’явлення гравцем чеку гравця та не у його присутності) отримує квитанцію про прийом чеку гравця на експертизу (далі – квитанція), яка підтверджує його право на пред’явлений до експертизи чек гравця. Зразок квитанції додається до цих Умов (додаток 3). Гравець, проставляючи власний підпис на квитанції, цим засвідчує правильність та достовірність даних (інформації), зазначених в квитанції.

4.21. У випадку, якщо переможець хоче підтвердити джерело отриманих ним доходів, на його добровільний запит видається довідка за встановленою оператором формою. В довідці зазначаються паспортні дані гравця – переможця, сума виграшу, дата отримання виграшу, а також сума вирахуваного податку.

 Право на одержання призу у лотереї може вільно відчужуватись (продаватись, обмінюватись, даруватись, спадкуватись тощо) гравцем в повній сумі або частково відповідно до діючих норм цивільного законодавства України.

Гравець має право обумовити виконання зобов’язань оператора по виплаті призу в межах строків, вказаних у цьому пункті на користь третьої особи. При цьому гравець дає письмове розпорядження про перерахування суми призу третій особі із зазначенням її даних та банківських реквізитів рахунку. Про прийняття відповідного розпорядження гравця оператор видає довідку. Гравець не може відмінити надане оператору розпорядження про виконання зобов’язань по виплаті призу на користь третьої особи, всі дії оператора, пов’язані з виконанням розпорядження гравця, здійснюються за рахунок гравця, тобто за рахунок суми призу.

5. ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ЛОТЕРЕЇ

5.1. Дата початку випуску лотереї (дата початку розроблення умов лотереї) – 26.06.2008р.

Дата початку реалізації чеків гравців (прийняття ставок у лотерею) - 11 вересня 2009 року.

5.2. Ставки в лотерею приймаються до 22.01.2026р. включно, що є граничним строком прийняття ставок у лотерею. Граничний строк виплати виграшів – 22.08.2026р.

Дата закінчення проведення лотереї – 22.08.2026р.

5.3. Інформація про закінчення проведення лотереї публікується у всеукраїнській лотерейній газеті «Азарт від МСЛ» та на Інтернет сайті оператора за адресою: www.msl.ua з обов’язковим повідомленням Міністерства фінансів України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРАВЦІВ ТА ОПЕРАТОРА

6.1. Оператор зобов'язується:

6.1.1. Забезпечувати розповсюдження лотереї при суворому дотриманні принципу добровільності.

6.1.2. Надавати своєчасну інформацію гравцям стосовно дати і часу проведення розіграшів тиражів лотереї.

6.1.3. Розміщувати інформацію про результати розіграшів тиражів в кожному пункті розповсюдження лотереї та на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

6.1.4. Своєчасно виплачувати призи.

6.1.5. Надавати відповіді на претензії гравців у строки, передбачені Законом України “Про звернення громадян”.

6.1.6. Проводити навчання працівників Оператора та розповсюджувачів лотереї щодо дотримання положень законодавства про лотереї та цих Умов.

6.1.7. Оприлюднювати ці Умови, зміни та доповнення до цих Умов (у разі їх затвердження) в друкованих засобах масової інформації та/або на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

6.1.8. Формувати призовий (виграшний) фонд лотереї відповідно до цих Умов та чинного законодавства України.

6.1.9. Обліковувати призовий (виграшний) фонд лотереї відповідно до чинного законодавства України.

6.1.10. Розігрувати призовий (виграшний) фонд лотереї відповідно до цих Умов та чинного законодавства України.

6.1.11. Використовувати кошти призового (виграшного) фонду лотереї за напрямами, передбаченими законодавством України.

6.1.12. Забезпечити захист чеків гравців від підробки.

6.1.13. Проводити експертизу кожного чека гравця, пред’явленого до оплати.

6.1.14. Управляти призовим (виграшним) фондом лотереї відповідно до цих Умов та чинного законодавства України.

6.2. Гравець зобов’язаний:

6.2.1. Внести ставку в лотерею до моменту реєстрації обраного ним ігрового варіанту в електронній системі прийняття ставок.

6.2.2. Зберігати чек гравця непошкодженим для пред’явлення його Оператору чи розповсюджувачу з метою одержання призу (у випадку виграшності ігрового варіанту гравця).

6.2.3. Звернутись за отриманням виграшу у строки, визначені у п.4.10 цих Умов.

6.2.4. Виконувати всі встановлені даними Умовами вимоги, необхідні для участі у грі та отримання призів.

6.2.5. Пред’явити Оператору документи та надати інформацію, що необхідні для ідентифікації його особи відповідно до законодавства України, а також пред’явити (надати) інші документи та інформацію, що необхідні Оператору для належного виконання покладених на нього функцій як суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

6.3. Гравець має право:

6.3.1. Ознайомлюватись з цими Умовами та змінами до них.

6.3.2. Звертатись з обґрунтованими претензіями на дії посадових осіб Оператора та розповсюджувачів до керівництва Оператора.

6.3.3. Оскаржувати рішення, прийняті працівниками Оператора, щодо виплати (або невиплати) призів за пред’явленими до оплати чеками гравця до центрального офісу Оператора або до суду.

6.3.4. Вимагати пред’явлення посвідчень розповсюджувачами лотерей.

6.3.5. На належний рівень культури обслуговування в процесі участі у грі.

6.3.6. Відмовитись від здійсненої ним ставки у лотерею у порядку та строки, визначені цими Умовами.

6.4. Оператор має право:

6.4.1. Відмовити гравцю в прийнятті від нього чека гравця у випадку пропущення гравцем строку, визначеного п. 4.10 цих Умов.

6.4.2. Відмовити гравцю у виплаті йому призу (виграшу) у випадку, коли пред’явлений гравцем чек гравця не відповідає умовам виграшності (є невиграшним), а також у разі втрати гравцем чека гравця (в тому числі електронного чека гравця), його (чека гравця) пошкодження, наявності ознак підробки на відповідному чеку гравця та в інших випадках, передбачених п. 4.9 цих Умов, та законодавством України (зокрема, оператор має право відмовити гравцю у проведенні фінансової операції із виплати виграшу у випадках, передбачених законодавством України з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом).

6.4.3. В односторонньому порядку вносити зміни та/або доповнення до цих Умов (у тому числі із викладенням їх в новій редакції). Зміни щодо строків виплати виграшів у лотерею поширюються на всіх гравців у лотерею, які набудуть статус переможця та право на отримання виграшу у лотерею після набрання чинності такими змінами, а також на гравців, які на дату набрання чинності змінами щодо строків виплати виграшів набули право на отримання виграшу, але виграш ще не отримали в повному обсязі.

6.4.4. Відмовити гравцю у виплаті йому призу (виграшу) у випадку непред’явлення гравцем документів, визначених цими Умовами.

6.4.5. Вимагати від гравця пред’явлення документів та надання інформації, що відповідно до законодавства України необхідні для ідентифікації особи гравця та виконання інших функцій, покладених на Оператора як на суб’єкта первинного фінансового моніторингу;

6.4.6. Зупинити проведення операції із виплати виграшу у лотерею у випадках, визначених законодавством. Гравець, беручи участь у лотереї, погоджується, що на період зупинення Оператором операції із виплати належного йому виграшу у лотерею (у випадках, передбачених законодавством) зупиняється перебіг строку, встановлений цими Умовами для виплати відповідного виграшу.

6.5. Гравці, беручи участь в лотереї (здійснюючи ставку у лотерею), цим погоджуються, що управління призовим (виграшним) фондом лотереї як сукупністю коштів, які підлягають розігруванню між гравцями та виплаті гравцям – переможцям лотереї, здійснюється ТОВ «М.С.Л.» як оператором державних лотерей.

Гравці, беручи участь в лотереї (здійснюючи ставку у лотерею), цим погоджуються із цими Умовами.

6.6. Гравці, які зробили ставки у лотерею через мережу Інтернет (на тиражі та на події, визначені оператором), ініціюючі відповідно до пункту 3.24 цих Умов виплату коштів з множником, визначеним для відповідної події/подій в програмі тиражу лотереї (на який було зареєстровано в електронній системі ігровий варіант гравця) на момент ініціювання гравцем отримання коштів, тим самим погоджуються із зміною величини множника, яка зазначена в чеку гравця, у тому числі погоджуються з тим, що виплата здійснюватиметься з врахуванням тієї величини множника, яка визначена оператором в програмі тиражу лотереї (для відповідної події/подій) на момент ініціювання гравцем такої виплати.

Зміни у програмі тиражу розповсюджуються на ігрові варіанти, що вже були зареєстровані в електронній системі та відносно яких гравцями було ініційовано виплату коштів із застосуванням множника, визначеного для відповідної події/подій в програмі відповідного тиражу лотереї на момент такого ініціювання. В такому випадку, гравці, ініціюючі відповідно до цих Умов виплату коштів з множником, визначеним для відповідної події/подій в програмі тиражу лотереї (на який було зареєстровано в електронній системі ігровий варіант гравця) на момент ініціювання гравцем отримання коштів, цим погоджуються (надають згоду), що зміни у програмі тиражу лотереї розповсюджуються на ігрові варіанти, зазначені в їх чеках гравця.

6.7. Гравець, обираючи ігровий варіант «ланцюг», цим погоджується (надає згоду) з тим, що:

- у разі його виграшу (вірного вгадування результату будь-якої оплаченої ставкою події, включеної до ігрового варіанту гравця), сума виграшу (в розмірі обраної гравцем ставки за першою подією ланцюгу, окрім випадку, передбаченого цим пунктом Умов) спрямовуватиметься оператором в оплату ставки за наступною обраною гравцем подією;

- у разі його програшу (невірного вгадування результату будь-якої оплаченої ставкою події, включеної до ігрового варіанту гравця) та за умови наявності коштів, виграних гравцем за попередніми подіями ланцюгу, але не спрямованих оператором в оплату події/подій, включених гравцем до ігрового варіанту (залишку виграшу), такий залишок виграшу (в розмірі обраної гравцем ставки за першою подією ланцюгу, окрім випадку, передбаченого цим пунктом Умов) спрямовуватиметеся оператором в оплату ставки за наступною обраною гравцем подією;

- у разі, якщо залишок виграшу гравця є меншим ніж розмір обраної гравцем ставки за першою подією ланцюгу, то розмір ставки за наступною обраною гравцем подією визначається (дорівнює) величині залишку виграшу та цей залишок виграшу, незалежно від його розміру, спрямовується оператором в оплату такої події.

7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ ГРАВЦІВ

7.1. Претензії гравців розглядаються оператором у порядку та у строки, визначені Законом України «Про звернення громадян» та іншими актами законодавства, що є чинними на момент розгляду претензії.

7.2. Претензії гравців, щодо виграшу на їхні ігрові варіанти повинні бути подані не пізніше, ніж протягом 30 днів з моменту, коли відбулося останнє за часом змагання, включене до ігрового варіанту гравця.

7.3. Остаточні рішення за результатами розгляду претензій гравців приймаються оператором. Рішення оператора можуть бути оскаржені гравцями до суду.

7.4. Оператор не приймає претензій гравців стосовно правильності транслітерації українською мовою назв іноземних команд та/або прізвищ спортсменів.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ ЛОТЕРЕЇ

8.1. Оператор вживає всі передбачені чинним законодавством України заходи щодо надання можливості здійснення органами виконавчої влади контролю за проведенням лотереї, зокрема, надає в обсязі, передбаченому законодавством, Державній казначейській службі України доступ (в режимі реального часу) до центральної електронної системи прийняття ставок для здійснення контролю за проведенням лотереї (в режимі реального часу).

Оператор вживає всі передбачені чинним законодавством України заходи щодо надання можливості здійснення органами виконавчої влади контролю за проведенням лотереї.

8.2. Контроль за електронною системою прийняття ставок здійснюється Державною казначейською службою України в режимі реального часу з використанням технічних засобів, наданих Оператором.

Контроль за проведенням лотереї здійснюється Міністерством фінансів України.

9. ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ, ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ТА ЗЧИТУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

9.1. Захист зчитувальних пристроїв досягається особливістю алгоритму формування термінального штрих-коду, нанесеного на чек гравця.

9.2. Захист електронної системи прийняття ставок забезпечується модулями безпеки, які є невід’ємною частиною комунікаційного, аплікаційного серверів, сервера баз даних та передбачають спеціальне програмне та апаратне забезпечення. Інформація про всі прийняті ставки, виплати виграшів на терміналах тощо зберігається на оптичних носіях, що не стираються. Зберігання та облік носіїв організовується оператором.

9.3. Захист ігрової інформації електронної системи забезпечується від несанкціонованого доступу та використання наступним чином:

- захист від вторгнення засобами зовнішнього сітьового доступу реалізується стандартними технологіями сітьової фільтрації;

- захист електронної системи від несанкціонованого вторгнення обслуговуючого персоналу досягається суворо регламентованим розподіленням прав доступу апаратно-програмними засобами.

10. СФЕРА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЛОТЕРЕЇ

10.1. Територія розповсюдження лотереї не обмежується, за виключенням тимчасово окупованої території України. На тимчасово окупованій території України лотерея не проводиться, у тому числі не розповсюджується. Розповсюдження лотереї проводиться при суворому дотриманні принципу добровільності.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Ці Умови набирають чинності з __ ________ 2017 року.

Додаток № 1

до Умов проведення державної грошової лотереї тото «Спортліга»

ПОРЯДОК

проведення акційних тиражів державної грошової лотереї тото «Спортліга»

1. Для участі в акційному тиражі лотереї гравець повинен визначити ігровий варіант та оплатити його вартість (здійснити ставку в лотерею) у розмірі, визначеному пунктом 1.12 Умов проведення державної грошової лотереї тото «Спортліга» (далі – Умови).

Виграш на один виграшний ігровий варіант може бути менший за розмір ставки для певних видів ігрових варіантів.

2. Акційний тираж проводиться за окремою програмою тиражу.

3. Переможцями акційного тиражу лотереї є гравці, які вгадали результати випадкових подій, включених до програми акційного тиражу лотереї та їх ігрових варіантів, зареєстрованих в електронній системі прийняття ставок.

Ігровим варіантом акційного тиражу лотереї вважається здійснений відповідно до Умов проведення державної грошової лотереї тото «Спортліга» (далі – Умови), зокрема відповідно до цього Порядку, прогноз результатів випадкових подій, що визначений гравцем та зареєстрований в електронній системі прийняття ставок.

До ігрового варіанту гравцем включаються тільки ті події, що включені оператором до програми відповідного, акційного, тиражу лотереї.

Оператор має право обмежити прийняття ставок на певні події, включені до програми тиражу лотереї, або на окремі результати таких подій з метою недопущення перевищення загальної суми виграшів акційного тиражу лотереї над сумою сформованого призового (виграшного) фонду відповідного акційного тиражу лотереї.

4. Принцип акційного тиражу лотереї полягає у вгадуванні гравцями результатів випадкових подій, що включені до програми акційного тиражу лотереї та їх зареєстрованих в електронній системі прийняття ставок ігрових варіантів, з урахуванням ймовірності цих результатів.

5. У акційних тиражах, наступні результати не можна включати в експреси більше одного разу:

- рахунок футбольного матчу;

- рахунок тенісного матчу (сету);

- результат 1-ого тайму і всього футбольного матчу.

До ігрового варіанта - експрес можна включити тільки один з взаємопов'язаних фіналів.

6. Під час футбольних, баскетбольних і хокейних матчів, для акційних теражів, у деяких випадках уздовж команд може бути вказаний рахунок (гандикап). У цьому випадку результат матчу визначається з урахуванням зазначеного рахунку.

7. Для акційних тиражів перервані, недограні матчі вважаються такими, що відбулися, якщо вони тривали не менше:

• футбол – 70 хв.

• футзал – 30 хв.

• баскетбол НБА (Національна баскетбольна асоціація ) – 40 хв.

• евробаскетбол – 35 хв.

• хокей НХЛ ( національна хокейна ліга) – 54 хв.

• хокей з м'ячем – 60 хв.

• Єврохокей – 50 хв.

• американський футбол – 50 хв.

• бейсбол - 5 періодів (інінгів)

Винятки, із означеного вище правила, становлять випадки рівного рахунку на момент зупинки матчів у тих видах спорту або іграх, де не допускаються нічиї - баскетбол, бейсбол, американський футбол і серія плів - офф НХЛ. У таких випадках матчі вважаються такими, що не відбулися, а відповідні ігрові варіанти – виграшні із множником 1.

Якщо який-небудь матч не завершений і вважається таким, що не відбувся, то ті результати, які визначені до моменту його зупинки (наприклад, результат першого тайму, перший забитий гол і його час і т.д.), приймаються основою для розрахунків за ігровими варіантами. За всіма іншими ігровими варіантами виплата здійснюється з множником, рівним 1.

У змаганнях, де вживаються поняття «господарі» і «гості», у разі перенесення матчу на нейтральне поле (умовне позначення Н.П. ) ігрові варіанти зберігають силу, при перенесенні на полі команди - суперника (крім випадку команд з одного міста) – множники за ігровими варіантами приймаються рівними 1. Якщо міжнародний матч перенесений в іншу країну, множник на такий матч та пов'язані з ним події (наприклад, вихід в наступний раунд), приймається рівним «1». Якщо для якої-небудь події поняття «господарі» і «гості» не застосовані, то при зміні місця проведення події всі ігрові варіанти, які вміщують таку подію, зберігають силу.

Якщо переможцем змагання оголошений більш ніж один учасник або команда, множник за ігровими варіантами, які містять прогноз на цих учасників, діляться на кількість переможців, але не можуть бути менше ніж 1. Наприклад, якщо у одного учасника множник на перемогу в турнірі дорівнює 1.6, а у іншого - 3.4, і вони обидва оголошені переможцями, то множник на перемогу першого учасника складе 1, а на перемогу другого - 1.7.

8. Особливості здійснення прогнозів на різні види змагань для акційних тиражів.

Футбол. Прогноз на матчі чемпіонату MLS приймаються з урахуванням овертаймів, якщо не вказано інше. Повторна жовта картка, яка потягла за собою видалення учасника з поля, вважається як червона. При підрахунку вилучень і попереджень враховуються тільки ті картки, які пред'явлені учасникам команд, що безпосередньо бере участь у змаганні.

Баскетбол, бейсбол, американський футбол, керлінг. Прогноз на ці види спорту приймаються з урахуванням овертаймів, якщо не вказано інше. Виняток становлять події, для яких в програмі тиражу визначений результат нічия - Х . У цьому випадку ставки на результати П1 , Х , П2 , 1Х , 12 , Х2 приймаються на основний час.

Волейбол, пляжний волейбол. Фора і тотал на волейбольний матч вказуються в балах, якщо в програмі тиражу не зазначено інше.

Теніс. Фора і тотал на тенісний матч вказуються в геймах. У командних змаганнях при заміні одного або декількох учасників кожної з команд за будь-якої причини прогноз на результат усього матчу залишається в силі. У парних іграх, якщо вказано склад пар, при заміні хоча б одного учасника, множник прирівнюється до 1, а якщо склад не вказаний – прогноз залишається в силі. У разі зміни формату матчу (кількості сетів), множники на всі результати цієї події приймаються рівними 1. Дані про покриття кортів є інформативними. При заміні покриття всі ставки зберігають силу.

Бадмінтон, настільний теніс. Фора і тотал на дані види спорту вказуються в баллах, якщо не вказано інше.

9. Множник, зафіксований відносно певного результату події прирівнюється до 1 (одиниці), якщо:

а) ставка зроблена після визначення результату події (після моменту, коли результат події став відомим);

б) сума ставки менше визначеної пунктом 1.12

б) в обраній події змінилася команда господарів ( у зустрічах дво-матчевих турнірів зберігає силу та ставка, яка зроблена на вихід команди в наступний етап) .  

г) матч баскетболу, хокею або регбі відкладений на термін більше 15 годин, перерваний або призупинився більш ніж на 30 годин.

д) одна з команд , зазначена у варіанті , названа помилково.

е) ставка зроблена на вгадування голів, забитих у турі, і результат одного або кількох матчів з якоїсь причини (матч або матчі були перенесені або перервалися, відмінилися або тощо) не був зафіксований (технічний підсумок не береться до уваги).

ж) всі ставки на футбол, американський футбол, або інші види спорт , які не були вказані раніше - при відкладенні гри більш ніж на 30 годин.

Якщо один з матчів не відбувся або перерваний, а також, якщо результат першого матчу змінений, результат визначається за фактичного виходу команди (учасника) в наступний раунд. Якщо жоден з матчів не відбувся, то множник виграшу на такі ставки приймаються рівними 1. Якщо заявлений у змаганні учасник з якоїсь причини (травма , відмова тощо) не може завершити або взяти участь у змаганні (якщо воно на цей момент не призупинено), то ставки на результат цього учасника вважаються дійсними. Вони виграють, якщо результат досягнутий, і програють, коли результат не досягнутий (якщо в програмі тиражу не вказано інше). Наприклад, ставка на перемогу тенісиста в турнірі буде програна, а на його невихід в 1/8 фіналу - виграної, якщо спортсмен знявся через травму до початку змагання.

11. Виплата виграшів за чеками гравця, придбаними на акційні тиражі лотереї, відбувається у відповідності із п.п. 4.1. – 4.21 Умов із врахуванням особливостей, визначених цим пунктом Порядку

Виграш розміром до 30 000 грн. (не включно) за чеком гравця, придбаним на акційний тираж лотереї, виплачується негайно при пред’явленні відповідного чеку гравця у тому пункті розповсюдження, в якому був придбаний відповідний чек гравця, окрім випадку, коли у вказаному пункті розповсюдження недостатньо коштів для проведення такої виплати. У цьому разі, оператор може прийняти рішення про здійснення виплати такого виграшу у іншому пункті розповсюдження, про що повідомити відповідного гравця.

Виграші у розмірах, які дорівнюють чи перевищують 30 000 грн., за чеками гравця, придбаними на акційні тиражі лотереї, виплачуються центральним офісом оператора чи окремо визначеними розповсюджувачами, зазначеними в пункті 4.13 Умов, у межах строків, передбачених пунктом 4.17 Умов для виграшів відповідних розмірів.

12. Питання проведення акційних тиражів лотереї регламентуються Умовами з врахуванням особливостей, визначених цим Порядком. Умови проведення від 31.12.2014 року ч.1 

Умови проведення від 31.12.2014 року ч.2 

Умови проведення від 31.12.2014 року ч.3 

Умови проведення від 31.12.2014 року ч.4 

Оприлюднено 31.12.2014 року

Зміни до умов проведення від 09.12.2016 року ч.1 

Зміни до умов проведення від 09.12.2016 року ч.2 

Оприлюднено 09.12.2016 року

Зміни до умов проведення від 30.06.2017 року 

Оприлюднено 30.06.2017 року

Зміни до умов проведення від 15.02.2018 року 

Оприлюднено 19.02.2018 року

Зміни до умов проведення від 11.05.2018 року 

Оприлюднено 14.05.2018 року


Сделать ставку
01.02.2017
МСЛ за ответственную игру!
Игра начинается с 18-ти лет!
Ми у Viber!